Aöf ye Giriş İçin İlk Aşama Olan YGS Başvuruları 2 Ocak’ta Başlıyor…

Aöf ye Giriş İçin İlk Aşama Olan YGS Başvuruları 2 Ocak’ta Başlıyor…

 

Üniversitelere giriş için yapılan YGS sınavı başvuruları 2 ocak 2013 Tarihinde başlayacak ve 15 Ocak tarihinde sona erecek. Tarihler uzatılmadığı için bu tarihleri kaçırmamaya özen göstermelisiniz.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 2 ve 4 yıllık bölümlerinden birisine girmek için sadece YGS sınavına girmek ve bu sınavdan 140 barajını geçmeniz gerekiyor (Kontenjanlı bölümler için puan yüksek olabilir). Açıköğretime kayıt için YGS sınavından 140 barajını geçeneler haziran ayında yapacakları tercih işleminin sonucunda eylül ayında açıköğretime kayıt yaptırabileceklerdir.

 

YGS 2013 BAŞVURU TARİHLERİ
YGS 2013 BAŞVURU TARİHLERİ

 

YGS BAŞVURULARI İLE İLGİLİ DETAYLAR….

ÖSYM’nin internet sitesinde yayımlanan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) kılavuzuna göre, ÖSYS’nin ilk sınavı olan YGS’ye başvurular 2-15 Ocak, Lisans Yerleştirme Sınavlarına (LYS) başvurular ise 22-29 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

2013-ÖSYS Kılavuzu ile aday başvuru formuna ÖSYM’nin ”http://www.osym.gov.tr” adresinden ulaşabilecek adaylar, dağıtımı ve satışı yapılmayacak kılavuzun örneğini başvuru merkezlerinde inceleyebilecek.

Bu yıl adaylara ortaöğretimde zorunlu ders olan din kültürü ve ahlak bilgisinden YGS’de 5 ve LYS-4’te ise 8 soru yöneltilecek.

Kılavuza göre, adaylara YGS’de Türkçe’den 40, tarihten 15, coğrafyadan 12, felsefeden 8 ve din kültürü ve ahlak bilgisinden 5, temel matematikten 40, fizikten 14, kimyadan 13, biyolojiden ise 13 soru sorulacak.

LYS’de ise adaylara matematik sınavında (LYS-1) matematikten 50, geometriden 30; fen bilimleri sınavında (LYS-2) fizikten 30, kimyadan 30, biyolojiden 30, edebiyat-coğrafya sınavında (LYS-3) Türk dili ve edebiyatından 56, coğrafya-1’den 24, sosyal bilimler sınavında (LYS-4) tarihten 44, coğrafya-2’den 14, felsefe, psikoloji, sosyoloji, mantık ve din kültürü ve ahlak bilgisinden 8’er soru yöneltilecek.

Yabancı dil sınavında da adaylara (LYS-5) sözcük bilgisi ve dil bilgisinden 20, çeviriden 12, okuduğunu anlamadan 48 soru sorulacak.

 

2013 YGS BAŞVURU KLAVUZU YAYINLANDI
2013 YGS BAŞVURU KLAVUZU YAYINLANDI

 

YGS SINAVINA KİMLER BAŞVURABİLİR

ÖSYS’ye, sınavsız geçiş dahil 2012-2013 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açıköğretim lisesi) son sınıfında okuyan öğrenciler, ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar, ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar, ortaöğretimlerini yabancı ülkelerden yapanlardan durumları bu belirtilenlere uyanlar başvurabilecek.

YGS’ye girmeden sadece sınavsız geçiş hakkından yararlanmak isteyen adaylar da başvurularını bu kılavuzda belirtildiği şekilde yapmak zorundalar.

Durumları bu şartlara uyan yabancı uyruklu veya hiçbir devletin uyruğunda olmayan adaylar da ÖSYS’ye başvurabilecek. Ancak bu adaylar ÖSYS yükseköğretim programları tercih süresinin son gününe kadar TC uyruğuna geçmedikleri takdirde, 2013-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alacak yükseköğretim kontenjanlarına yerleştirilemeyecek.

Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin 5203 sayılı Kanun ve Türk Vatandaşlığı Kanunu ile saklı tutulan hakların kullanılmasına ilişkin belge sahibi olmaları durumunda, ÖSYS’ye başvurabilecek. Bu adaylar, kontenjan kılavuzunda yer alacak yükseköğretim programlarına yerleşme hakkı kazanmaları durumunda yerleştirilecek.

Meslek yüksekokulları ve açıköğretim ön lisans programlarına sınavsız geçiş hakkı olan adayların haricinde, tüm yükseköğretim programlarına girmek isteyenlerin 2013-YGS’ye girme zorunluluğu bulunuyor.

 

-YGS BAŞVURUSU, SINAV ÜCRETİ ÖDENMEDEN YAPILAMAYACAK

Ortaöğretim kurumu müdürlükleri ve ÖSYM sınav merkezi koordinatörlükleri başvuru merkezi olarak görev yapacak. Ancak aynı adreste birden çok ortaöğretim okulunun bulunduğu durumlarda, bu okulların hepsine hizmet veren bir başvuru merkezi bulunacak. Başvuru merkezlerinin adresleri başvuru tarihlerinde ÖSYM’nin internet sitesinde yer alacak.

Henüz mezun olmamış, son sınıf düzeyindeki adaylar başvurularını okullarının bağlı olduğu başvuru merkezine yapacaklar ancak burası çalışır durumda değilse okul müdürü, adayları bir başvuru merkezine yönlendirecek.

Mezunlardan, 2011 ve 2012-ÖSYS’nin her ikisine de başvurmayanlar, 2011 veya 2012-ÖSYS başvurularından en az birini bir başvuru merkezi aracılığıyla yapmayanlar, 2011 veya 2012-ÖSYS’ye başvurup son başvurusuna göre öğrenim bilgilerinin 12-18. alanlarında değişiklik olanlar, başvurularını istedikleri başvuru merkezine yapabilecek.

Mezun adaylardan 2011 veya 2012 ÖSYS’ye bir başvuru merkezi aracılığıyla başvuran ve öğrenim bilgilerinin 12-18. alanlarda değişiklik olmayanlar, başvurularını bireysel internet aracılığıyla yapabilecekleri gibi diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapabilecek.

Başvurusunu bir başvuru merkezinde yapması gereken adaylardan, başvuruların yapılabileceği tarihler arasında sürekli zorunlu askerlik görevini yerine getiren, yurt dışında bulunan, sürekli ve ağır hastalık ya da tutukluluk, hükümlülük gibi nedenlerle başvuru merkezine gitmesi mümkün olmayan adaylar, durumlarının belgelemek şartıyla başvurularını posta yoluyla yapacak.

Başvurusunu bir başvuru merkezinden yapan adayların Aday Başvuru Formu’nu doldurması gerekiyor. Son sınıf düzeyindeki adaylar bu formu doldurduktan sonra okudukları okulun bir yetkilisine onaylatacak.

Başvuru işlemini yaptıracak adayın, başvuru merkezine gelmeden önce sınav ya da sınavsız geçiş ücretini bankaya yatırdıktan sonra kılavuzda belirtildiği şekilde başvurusunu tamamlaması gerekiyor.

 

-YGS’DE İSTANBUL’U SINAV MERKEZİ OLARAK SEÇENLER İÇİN UYARILAR

YGS’de sadece sınavsız geçişe başvuran adaylar, sınav merkezi tercihinde bulunmayacak. Sınav merkezi tercih alanına adayın okulunun bulunduğu veya adresinde yer alan merkez, sınav merkezi olarak yazılacak.

Tercih olarak seçilebilecek sınav merkezleri de sistem tarafından, adayın okulunun bulunduğu veya adresinde yer alan merkeze en yakın sınav merkezlerinden biri olarak sınırlandırıldı. Adaylar tercih alanına sadece sistemce izin verilen sınav merkezlerinden biri yazılabilecek.

İstanbul’da sınava girmek isteyen aday sayısının İstanbul’daki binaların kapasitesinden çok fazla olacağı öngörüsüyle İstanbul’da sınava girme tercihlerine bazı sınırlamalar getirildi. Buna göre, adres ili ve okul ilinin ikisi de İstanbul olan adaylar, İstanbul’daki bölgelerden istediklerini, sınav merkezi olarak birinci ve ikinci tercihlerinde gösterebilecek. Adres ili ve okul ilinden yalnız biri İstanbul olan adaylar, sınav merkezi tercihlerinden sadece birini İstanbul’daki bölgelerden yapabilecek. Adres ili ve okul ilinin ikisi de İstanbul olmayan adaylar İstanbul’da sınava girme tercihi yapamayacak.

Sınava yurt içinden başvuranlar, YGS’ye girerlerse 40 lira, sınavsız geçişi tercih ederlerse 10 lirayı, kılavuzda belirtilen bankalara elden ya da internet aracılığıyla yatırabilecek.

 

-YGS’DE BU YIL OBP’de YENİ HESAPLAMA YÖNTEMİ KULLANILACAK

Bu yıl Ortaöğretim Başarı Puanı’nın (OBP) hesaplanmasında yapılan değişikliğe göre, yerleştirme puanlarının hesaplanmasında adayların okul müdürlüklerinden elektronik ortamda ÖSYM’ye bildirilen diploma notları kullanılacak. Ortaöğretim bitirme notları, 5 ile çarpılarak OBP’ye dönüştürülecek. Böylece 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacak.

50’nin altında olan diploma notları 50 olarak değerlendirilecek. OBP’nin hesaplanmasında Türkiye geneli dikkate alınacak.

 

-BU YIL 140’IN ALTINDA ALANLAR İÇİN Y-YGS PUANI HESAPLANMAYACAK

YGS, 24 Mart 2013 Pazar günü tek oturumda yapılacak. Saat 10.00’da başlayacak sınav, 160 dakika sürecek. Kimlik ve güvenlik kontrolleriyle salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların sınava girecekleri binanın kapısında en geç saat 09.00’da hazır bulunmaları gerekiyor.

YGS’de en az bir puan türünde 140 ve üzeri puan alamayan adayların; YGS puanlarıyla bir yükseköğretim programını tercih etme (sınavsız geçiş hakkı olanlar hariç) ve LYS’lere girme hakları bulunmuyor. YGS puanlarından 140’ın altında olanlar için ilgili yerleştirme puanı (Y-YGS) hesaplanmayacak.

YGS’de 140 ve 180 arasında puan alanlar, sadece meslek yüksekokulu ön lisans programlarıyla açık öğretim programlarını tercih edebilecek. YGS puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olanlar, LYS’lere girme hakkı kazanacak.

Sınavda 180 ve üzeri puan alanlar, hem meslek yüksekokulu ön lisans programları ile açık öğretim programlarını hem de YGS puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilecek.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de YGS puanlarından en az birinin 140 ve üzeri olması gerekiyor.

YGS sonuçları ”http://sonuc.osym.gov.tr” internet adresinden öğrenilebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

11 Yorum

 1. selamlar; meslek lisesi mezunu olup ta aöf ye kaydolmak isteyenlerin ygs ye girmeden kayıt gibi bir hakları var mı? varsa nasıl bir yol izleyecekler, ygs başvurusu yinede gerekiyor mu bu konuda bir aydıtlatma bir açıklama yaparsanız çok makbul olur teşekkürler.

  1. Sınavsız geçiş hakkından yararlanabilmeniz için YGS basvurusu yapmanız gerekıyor…10 TL gıbı bır ucret alınıyor…YGS sınavına girmenize gerek yok..

  2. Sınavsız gecıs ıcın YGS’ye basvuru yapmanız gerekıyor…10 TL gibi bir ücret alınıyor..YGS sınavına girmenize gerek yok..

 2. sınavsız geçiş başvurusu yaptım tercih döneminde tercihlerimi yaptım ama bir yükseköğretim programına yerleşemedim 2012 mezunuyum geçen sene de yerleşememiştim 2013-2014 yılında açıköğretim fakültesine başvuru yapmak istiyorum hakkım var mı?

 3. mrb benım ygs1 ve 2 puanım 136 ygs 3 4 5 6 puanlarım da 210 hıc tercıh yapmadım nasıl basvuru yapmam gerekıyor.2 yıllık acıkogretım herhangı bır bolume tercıh yapabılırmıyım tercıh tarıhınımı kacırdım ne yapmam gerekıyo 2.tercıh tarıhlerı nedır???

 4. Cumhurbaşkanım.Annem ve babam boşandılar özel durumluyum ve aöf adalet bölümünü okuyorum.Bana kredi çıkmadı lütfen yarım edin

 5. Buradan MEB, AÖF ve ÖSYM’ye sesleniyorum. Bundan sonra gireceğim sınavda lütfen B grubu yerine A grubu kitapçık verin bana.

 6. Son sınıfa Türk Dili dersi koyan aöfye Allah akıl fikir versin. Sıfat, bağlaç, zamir liselimiyiz lan biz.

 7. Avukat olacak Puan alıyorum AÖF ye giriyorum ! Dikkat edin.Neyse KPSS’ye girdim Puanım 93

 8. merhabalar ygs için puanlarım şu şekildedir açıköğretime girebilirmiyim yardımcı olursanız sevinirim tşkler arkadaşlar,

  ygs3 puanım en yuksek 163,65380

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Captcha loading...

Başa dön tuşu