2023 AÖF Harç Bedelleri

2023 AÖF Harç Bedelleri açıköğretime kayıt olacak öğrenciler için en önemli konulardan bir tanesidir. AÖF Harç Ücretleri 11.07.2020 tarihli ve 31182 sayılı Resmî Gazete yayımlanan genelde ile öğretim gideri olarak alınmaktadır.

Ülkemizde açıöğretim fakültesi bulunan Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi 2022 – 2023 yılı açıköğretim akademik takvimini açıklamış ve kayıt tarihleri belli olmuştur.

2022 – 2023 yılı için açıköğretim harçları dönemlik 365 TL ve 395 TL olarak belirlenmiş durumda. (Geçtiğimiz yıl 330 – 350 TL idi. Ortalama 35-45 TL zam yapılmış.) Harçların yüksek olması tüm öğrencileri isyan ettirsede her yıl bu harçlara zam yapılmaya devam ediliyor. (2021 – 2022 Açıköğretim Harçlarını inceleyebilirsiniz.)

Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi için açıköğretim harç ücretleri aşağıda yer almaktadır.

2022 – 2023 AÖF Harç Bedelleri

Anadolu Üniversitesi

2022-2023 Öğretim Yılı İlk Kez Kayıt Yaptıracak Adayların Ödeyeceği Tutarlar

 

 

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri

2022-2023

Öğretim Yılı Dönem Öğretim Gideri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Açıköğretim Fakültesi Ön Lisans Programları

1- Acil Durum ve Afet Yönetimi 870
2- Aşçılık 670
3- Bankacılık ve Sigortacılık 620
4- Bilgisayar Programcılığı 670
5- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 620
6- Coğrafi Bilgi Sistemleri 670
7- Çağrı Merkezi Hizmetleri 620
8- Çocuk Gelişimi 670
9- Dış Ticaret 620
10- Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı 870
11- Emlak Yönetimi 620
12- Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon 870
13- Ev İdaresi 620
14- Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 670
15- Halkla İlişkiler ve Tanıtım 620
16- İlahiyat 620
17- İlahiyat (Arapça)* 1095
18- İnsan Kaynakları Yönetimi 620
19- İşletme Yönetimi 620
20- İş Sağlığı ve Güvenliği 670
21- Kültürel Miras ve Turizm 620
22- Laborant ve Veteriner Sağlık 870
23- Lojistik 620
24- Marka İletişimi 670
25- Medya ve İletişim 670
26- Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası 620
27- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 620
28- Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi 620
29- Radyo ve Televizyon Programcılığı 670
30- Sağlık Kurumları İşletmeciliği 670
31- Sosyal Hizmetler 620
32- Sosyal Medya Yöneticiliği 620
33- Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 620
34- Spor Yönetimi 620
35- Tarım Teknolojisi 670
36- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 620
37- Turizm ve Otel İşletmeciliği 1120
38- Turizm ve Seyahat Hizmetleri 1120
39- Yaşlı Bakımı 670
40- Yerel Yönetimler 620
41- Web Tasarımı ve Kodlama 670
Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları 1- Felsefe 620
2- Görsel İletişim Tasarımı 920
 

 

 

Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları

3- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 620
4- Sağlık Yönetimi 620
5- Sosyal Hizmet 920
6- Sosyoloji 620
7- Tarih 620
8- Türk Dili ve Edebiyatı 620
9- Yönetim Bilişim Sistemleri 620
 

 

 

İktisat Fakültesi Lisans Programları

1- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 620
2- İktisat 620
3- İktisat (İngilizce) * 1095
4- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 620
5- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) ** 1095
6- Maliye 620
7- Uluslararası İlişkiler 620
8- Uluslararası İlişkiler (İngilizce) * 1095
 

İşletme Fakültesi Lisans Programları

1- Havacılık Yönetimi 620
2- İşletme 620
3- İşletme (İngilizce) * 1095
4- Uluslararası Ticaret ve Lojistik 620
5- Turizm İşletmeciliği 620

* Bu programlarda Dönem Öğretim Gideri ₺1095.00’dır. YKS kapsamında İlahiyat (Arapça) Ön Lisans, İktisat (İngilizce), Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce), İşletme (İngilizce), Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Lisans Programlarına kayıt yaptıracak öğrenci adaylarından Dönem Öğretim Gideri olarak ₺575.00 tahsil edilecektir. Programlara kayıt yapıldıktan sonra Yabancı dil yeterliliğini sağlayan öğrencilere ₺520.00 fark oluşturulacaktır.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Kayıt-Kayıt Yenileme ve Yaz Okulu ile İlgili Ödemeler

 Dönem Öğretim Gideri

 Yeni Kayıt;

Kayıt yaptıracak adaylar ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen ve yukarıdaki ödeme tablosunda gösterilen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir.

Kayıt Yenileme;

 Kayıt yeniletecek öğrenciler, ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince; sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda (Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet ve Görsel İletişim Tasarımı Programı Hariç) alt limit

Dönem Öğrenci Katkı Payı Ödeyecek Olan Öğrenciler

Açıköğretim Fakültesinin ön lisans programlarında kayıtlı öğrencilerden program süresi sonunda (3’üncü yıldan itibaren) mezun olamayan öğrenciler Dönem Öğrenci Katkı Payı ödeyeceklerdir.

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans programlarında kayıtlı öğrencilerden program süresi sonunda (5’inci yıldan itibaren) mezun olamayan öğrenciler Dönem Öğrenci Katkı Payı ödeyeceklerdir.

Dönem Öğrenci Katkı Payı

 01.07.2021 tarihli ve 31528 sayılı Resmî Gazete’ de yayınlanan 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair 01.07.2021 tarihli ve 4206 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre kayıt yaptıracak adaylardan Dönem Öğrenci Katkı Payı tutarı alınmayacaktır.

Ancak 30.06.2021 tarihli ve 4206 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 10-(3) maddesi; “Öğrencinin kayıtlı olduğu sadece bir programın öğrenci katkı payı, Devletçe karşılanır. Devlet Yükseköğretim kurumlarında bir yükseköğretim programına kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına (çift anadal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde, ikinci programa ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır.” hükmü gereğince öğrenciler, Dönem Öğrenci Katkı Payını ödeyeceklerdir.

ANADOLUYÖS kapsamında Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kesin kayıt yaptıracak adayların, Dönem Öğretim Gideri ile Dönem Öğrenci Katkı Payı tutarını ödeyecektir.

Atatürk Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
2022-2023 Öğretim Yılı Katkı Payı ve Materyal Ücretleri

Programların özelliklerine bağlı olarak belirlenen ücretler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Ücretlerin T.C. Kimlik numaraları ile Halkbank, Vakıfbank veya Ziraat Bankası şubeleri ya da internet bankacılığı aracılığıyla ödenmesi gerekmektedir.

Programların Ücretleri

Lisans Programları Materyal Ücreti (Yarıyıllık)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 750 TL
İşletme 750 TL
Sosyoloji 750 TL
Kamu Yönetimi 750 TL
Sağlık Yönetimi 750 TL
Sosyal Hizmet 1200 TL
Çocuk Gelişimi 1200 TL
Grafik Sanatlar 1000 TL
Rekreasyon 750 TL
Reklamcılık 750 TL
Egzersiz ve Spor Bilimleri 750 TL
Tekstil ve Moda Tasarımı 1200 TL
Tarih 750TL
Önlisans Programları Materyal Ücreti (Yarıyıllık)
Acil Durum ve Afet Yönetimi 750 TL
Adalet 750 TL
Bankacılık ve Sigortacılık 750 TL
Bilgi Yönetimi 750 TL
Bilgisayar Programcılığı 750 TL
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 750 TL
Çağrı Merkezi Hizmetleri 750 TL
Çocuk Gelişimi 750 TL
Dış Ticaret 750 TL
Emlak ve Emlak Yönetimi 750 TL
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 750 TL
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 750 TL
İslami İlimler (İlahiyat) 750 TL
İş Sağlığı ve Güvenliği 750 TL
İşletme Yönetimi 750 TL
Laborant ve Veteriner Sağlık 750 TL
Lojistik 750 TL
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 750 TL
Özel Güvenlik ve Koruma 750 TL
Radyo ve Televizyon Programcılığı 750 TL
Reklamcılık 750 TL
Sağlık Kurumları İşletmeciliği 750 TL
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 750 TL
Sosyal Hizmetler 750 TL
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 750 TL
Turizm ve Otel İşletmeciliği 750 TL
Turizm ve Seyahat Hizmetleri 750 TL
Yerel Yönetimler 750 TL
Yeni Medya ve Gazetecilik 750 TL
Spor Yöneticiliği 750 TL
Lisans Tamamlama (Sağlık Alanında) Materyal Ücreti (Yarıyıllık)
Acil Yardım ve Afet Yönetimi 1200 TL
İş Sağlığı ve Güvenliği 1200 TL
Sağlık Yönetimi 1200 TL
Sosyal Hizmet 1200 TLTL
Yabancı Uyruklu Öğrenciler Materyal Ücreti (Yarıyıllık)
Tüm Programlar 2250TL
  • YÖK’ün 13072016 tarihli duyurusuna istinaden sağlık alanında lisans tamamlama programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden katkı payı alınır. (Madde 6)
  • Fakültemiz bünyesinde yer alan programlara kayıt yaptıran öğrencilerden,
  • Halen başka bir yükseköğretim programına kayıtlı olanlar,
  • Normal süresi içinde mezun olamayanlar,

İstanbul Üniversitesi

AÇIK ÖĞRETİM PROGRAMLARI

LİSANS (AÇIK ÖĞRETİM) MATERYAL ÜCRETİ (YARIYILLIK)
COĞRAFYA 750 TL
ÇOCUK GELİŞİMİ 850 TL
EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ 750 TL
FELSEFE 750 TL
İKTİSAT 750 TL
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 750 TL
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 750 TL
İŞLETME 750 TL
REKREASYON 750 TL
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLIŞKİLER 750 TL
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 750 TL
SOSYOLOJİ 750 TL
TARİH 750 TL
ULUSLARARASI TİİCARET VE LOJİSTİK 750 TL
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 850 TL
ÖN LİSANS (AÇIK ÖĞRETİM) MATERYAL ÜCRETİ (YARIYILLIK)
ADALET 750 TL
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI 850 TL
ÇOCUK GELİŞİMİ 850 TL
E-TİCARET VE PAZARLAMA 850 TL
GRAFİK TASARIMI 850 TL
HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ 750 TL
İLAHİYAT 850 TL
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 750 TL
KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM 600 TL
LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK 750 TL
MARKA İLETİŞİMİ 750 TL
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ 750 TL
SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ YÖNETİMİ 750 TL
SOSYAL HİZMETLER 850 TL
PERAKENDE SATIŞ YÖNETİMİ 750 TL
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK 750 TL
YAŞLI BAKIMI 600 TL
SAĞLIK ALANINDA LİSANS TAMAMLAMA
(AÇIK ÖĞRETİM – DGS)
MATERYAL ÜCRETİ (YARIYILLIK)
ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ 1200 TL
HEMŞİRELİK 1200 TL
SAĞLIK YÖNETİMİ 1200 TL
SOSYAL HİZMET 1200 TL

UZAKTAN ÖĞRETİM PROGRAMLARI

LİSANS (UZAKTAN ÖĞRETİM) MATERYAL ÜCRETİ (YARIYILLIK)
KAMU YÖNETİMİ 1162,5 TL
İKTİSAT 1162,5 TL
İŞLETME 1162,5 TL
EKONOMETRİ 1162,5 TL
MALİYE 1162,5 TL
ÇALIŞMA EKONOMİSİ 1162,5 TL
GAZETECİLİK 1162,5 TL
RADYO TV VE SİNEMA 1162,5 TL
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM 1162,5 TL
ÖN LİSANS (UZAKTAN ÖĞRETİM) MATERYAL ÜCRETİ (YARIYILLIK)
ACİL DURUMVE AFET YÖNETİMİ 1162,5 TL
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ 1162,5 TL
ÇOCUK GELİŞİMİ 1162,5 TL
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1162,5 TL
MEDYA VE İLETİŞİM 1162,5 TL
BANKACILIK VE SİGORTACILIK 1162,5 TL
DIŞ TİCARET 1162,5 TL
LİSANS TAMAMLAMA (UZAKTAN ÖĞRETİM) MATERYAL ÜCRETİ (YARIYILLIK)
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA 1162,5  TL
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM LİSANS TAMAMLAMA 1162,5 TL
Yurt dışından kabul edilecek öğrencilerden alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerine ilgili Bakanlar Kurulu Kararının 3. Maddesi ne göre alınmakta olup, kanunu görmek için tıklayınız.

 

Kaynak: 2022 AÖF Harç Ücretleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Captcha loading...

Başa dön tuşu