Maliye Bölümü Bilgileri

Maliye Bölümü Bilgileri

 

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat Fakültesi Maliye bölümünün amacı, alanla ilgili temel kavramsal bilgiler ve uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduran eğitim sürecinin sonunda, öğrenim sürecinde elde ettiği verileri iş yaşamında değerlendirip uygulamaya geçirebilen, alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesi​nde proje ve etkinliklere dönüştürebilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Edindiği mesleki bilgi ve becerileri, değişen koşullarda güncel sorunları çözme konusunda kullanabilen, alanla ilgili bilgileri bu sorunların çözümünde neden – sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirebilen ve değerlendirebilen, alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eden bireylerin yetişmesi programın temel amacıdır. Aşağıda açıköğretim Maliye bölümünü tanıtan bilgileri bulabilirsiniz.

Eğitim Sistemi

İktisat Fakültesi Maliye Lisans Bölümü kredili sistemde uzaktan eğitim metodu ile eğitim vermektedir. Yılda 2 ayrı dönemde ( Güz ve Bahar Dönemleri ) eğitim sürmektedir. Her dönem 1 ara sınav ve 1 dönem sonu sınavı yapılmaktadır. Her dönem farklı kitaplar dağıtılmaktadır. Sınavlar Tüm Türkiye’de ve yurtdışında çeşitli merkezlerde çoktan seçmeli test usulü ile yapılmaktadır. Kitaplar aöf bürolarınca dağıtılmakta ayrıca e-kitap olarak üniversitenin sitesinden ulaşılabilmektedir.

 

Kimler Kayıt Yaptırabilir?

Aöf Maliye Lisans Programını ( 4 yıllık ), YGS sınav sonucuna göre 140 veya üzeri almış olan her aday tercih edebilir. Tercih sonuçlarına göre yerleşen adaylar üniversitenin belirlediği takvime göre kayıt yaptırmaktadır.

Ayrıca sınavsız ikinci üniversite kapsamında, yükseköğretime kayıtlı olan öğrenciler ( örgün veya açıköğretim ) ya da herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar YGS sınavına katılmadan kayıt tarihleri içerisinde direk kayıt olma hakkına sahiptirler.

Dikey Geçiş kapsamında, Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Fakültesinin önlisans programlarından mezun olan öğrenciler İktisat Fakültesi Maliye lisans bölümlerinin 3.sınıfına direk kayıt olma hakkına sahiptirler.

 

Özel Koşullar

İktisat Fakültesi Maliye Programı Lisans Programına özel kayıt koşulları bulunmamaktadır.

Maliye Lisans Programı Batı Avrupa ve Azerbaycan Programları dahilinde bulunmamaktadır.

 

Kontenjan Sınırlaması

2012-2013 öğretim yılı Maliye Lisans Programı için 2012 Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda kontenjan sayısı 4000 olarak belirlenmiştir, 100 adet ise okul birincisi kontenjanı bulunmaktadır. Yerleştirme sonuçlarına göre Ek yerleştirme kontenjan sayısı ise 1825 olarak gerçekleşmiştir.

 

Taban Tavan Puanları

2012-2013 eğitim yılında 4.000 kontenjan açılmış ve bunun ancak 3.033′sı dolmuştur. Oluşan en küçük puan ise 152,52( Okul Puanı Eklendikten Sonraki Puan ) olarak gerçekleşmiştir. Yani Ygs herhangibir puan türünden 140 veya üzeri almış bir aday, tercih halinde Aöf Maliye Bölümüne yerleştirilir.

 

 

Maliye Diploma Örneği

Maliye Lisans Bölümüne tamamlayanlar 4 yıllık lisans mezunu statüsünde olacaklar.

 

Aöf İktisat Fakültesi Maliye Diploması
Aöf İktisat Fakültesi Maliye Diploması

 

Maliye Örgün Öğretime Yatay Geçiş

Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki Genel Not Ortalamasının 100 üzerinden 80 (4 üzerinden 3,20) veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya o puandan daha yüksek olması gerekir.

Geçiş yapmak istediğiniz Üniversiteden yatay geçiş başvuru koşulları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Örgün öğretim programlarında birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir.

 

Mezuniyet Sonrası İş Olanakları

Açıköğretim Maliye Bölümü Mezunları, kamu kesimi ve özel sektörde çalışma imkanına sahiptirler. Kamu kesiminde vergi müfettişliği, gelir uzmanlığı, kontrolörlük; Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığında uzmanlık, kamu ve özel bankalarda müfettişlik; özel kesimde ise şirketlerde her kademede personel olarak çalışabilirler. Dilerlerse bir serbest meslek olarak serbest muhasebeci mali müşavirlik mesleğini icra edebilirler

Maliye Müfettişliği, Sayıştay Denetçiliği, Hesap Uzmanlığı, Gelirler Kontrolörlüğü, Gümrük Müfettişliği, Kaymakamlık, İdari Yargı Hakimliği vb. üst düzey görevler ve çeşitli mali kuruluşlarda denetçilik, murakıplık, müfettişlik ve uzmanlık bölümün mezunlarının görev alabilecekleri temel kamu görevleridir. Ayrıca mezunlar üniversitelerin araştırma görevlisi, öğretim görevlisi kadrolarında da istihdam edilebilmekte ve akademik kariyer yapabilmektedirler. Bunlara ilave olarak İİBF mezunlarının istihdam edilebilme olanağının yüksek olduğu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik mesleği de Maliye Bölümü öğrencilerinin istihdam olanağının yüksek olduğu bir diğer alandır. Ayrıca eğitimleri boyunca iyi bir bilgi birikimiyle donatılmış olan mezunlar bankacılık sektörü başta olmak üzere özel sektöre ait bir çok alanda istihdam olanağına sahiptirler.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

Bu bölümde okuyan öğrencilerin sayısal düşünme yeteneğine sahip olması, yüksek muhakeme ve yorum gücüne sahip olması, ekonomiye ilgi duyması ,ayrıntı ile uğraşmaktan hoşlanması, dikkatli, tertipli ve sabırlı olması , yerinde ve doğru kararlar verebilmesi, kararların uygulanmasını takip edebilmesi, kapalı ortamda çalışmaktan rahatsız olmaması , başkalarıyla iyi iletişim kurabilmesi, yenilikleri sürekli takip etmesi gerekir.

 

Maliye Bölümü Ders Listesi

Açıköğretim İktisat Fakültesi Maliye Bölümü ders listesini aşağıdan görebilirsiniz, her dersin kredisi ve sınavlardaki sorumlu olduğunuz üniteleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

1. ve 2. dönemler 1.sınıfı, 3. ve 4. dönemler 2.sınıfı, 5. ve 6. dönemler 3.sınıfı, 7. ve 8. dönemler ise 4.sınıfı ifade etmektedir.

Alttan dersi olanlar üst dönemlerden ders alamazlar, yani 1. sınıftan kaldıklarınız varsa 2.sınıfta olsanız bile 3.sınıftan ders alamazsınız. Aynı şekilde, 2.sınıftan kaldığınız dersler varken 3.sınıfta olsanız bile 4.sınıf derslerinden alamazsınız.

Ders Tablosu Hakkında Açıklamalar;
Yarıyıl; 1. – 3. – 5. – 7. yarıyıllar Güz Dönemi, 2. – 4. – 6. – 8. yarıyıllar bahar dönemini ifade etmektedir. Her eğitim yılında bir güz, birde bahar dönemi göreceksiniz.
Dersin Kodu; Bu o dersin kısaltılmış tanımıdır.
E-Kitap; Dersin online e-kitab’ı için kırmızı PDF simgesine tıklayın.
T; Teorik Derslerden Aldığınız Krediyi İfade Eder ( Bunu Kullanmayacağız )
U; Uygulamalı Derslerden Aldığınız Krediyi İfade Eder
AKTS; Dersin kredisini İfade Eder ( Her Dersin kredisine Burdan Bakacağız )

Program kapsamında okutulan tüm derslerin dönemlere göre gruplandırılmış halini aşağıda bulabilirsiniz. İlgili ders kapsamında okutulan açıköğretim kitabını indirmek için e-kitap sütununda yer alan simgeye tıklayınız.

1. Dönem Dersleri ( 1.Sınıf Güz Dönemi )

​DERS KODU ​DERS ADI ​E-KİTAP ​SESLİ KİTAP ​T ​U ​AKTS
İŞL107U GENEL İŞLETME ISL107U.pdf 3 0 5,00
MAT103U GENEL MATEMATİK MAT103U.pdf 3 0 4,00
MUH103U GENEL MUHASEBE I MUH103U.pdf 3 0 5,00
HUK101U HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI HUK101U.pdf 3 0 4,00
İKT103U İKTİSADA GİRİŞ I IKT103U.pdf 3 0 5,00
BİL101U TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I BIL101U.pdf 3 0 3,00
HUK107U TÜRK ANAYASA HUKUKU HUK107U.pdf 3 0 4,00

 

2. Dönem Dersleri ( 1.Sınıf Bahar Dönemi )

DERS KODU ​DERS ADI ​E-KİTAP ​SESLİ KİTAP ​T ​U ​AKTS
HUK110U BORÇLAR HUKUKU HUK110U.pdf 3 0 4,00
MUH104U GENEL MUHASEBE II MUH104U.pdf 3 0 5,00
İKT104U İKTİSADA GİRİŞ II IKT104U.pdf 3 0 5,00
SOS104U İNSAN VE TOPLUM SOS104U.pdf 3 0 5,00
HUK114U SERMAYE PİYASASI HUKUKU HUK114U.pdf 3 0 4,00
BİL102U TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II BIL102U.pdf 3 0 3,00
HUK122U TEMEL İDARE HUKUKU HUK122U.pdf 3 0 4,00

 

3. Dönem Dersleri ( 2.Sınıf Güz Dönemi )

​DERS KODU ​DERS ADI ​E-KİTAP ​SESLİ KİTAP ​T ​U ​AKTS
TAR201U ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I TAR201U.pdf 3 0 3,00
MUH203U ENVANTER VE BİLANÇO MUH203U.pdf 3 0 4,00
MLY205U GENEL VERGİ HUKUKU MLY205U.pdf 3 0 5,00
İST203U İSTATİSTİK IST203U.pdf 3 0 4,00
MLY203U KAMU MALİYESİ MLY203U.pdf 3 0 5,00
İKT203U MİKRO İKTİSAT IKT203U.pdf 3 0 5,00
HUK211U TİCARET HUKUKU I HUK211U.pdf 3 0

4,00

 

4. Dönem Dersleri ( 2.Sınıf Bahar Dönemi )

DERS KODU ​DERS ADI ​E-KİTAP ​SESLİ KİTAP ​T ​U ​AKTS
TAR202U ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II TAR202U.pdf 3 0 3,00
İŞL202U KAMU YÖNETİMİ ISL202U.pdf 3 0 5,00
İKT204U MAKRO İKTİSAT IKT204U.pdf 3 0 5,00
MUH212U ŞİRKETLER MUHASEBESİ MUH212U.pdf 3 0 5,00
HUK212U TİCARET HUKUKU II HUK212U.pdf 3 0 4,00
MLY202U VERGİ TEORİSİ MLY202U.pdf 3 0 4,00
HUK214U VERGİ USUL HUKUKU HUK214U.pdf 3 0 4,00

 

5. Dönem Dersleri ( 3.Sınıf Güz Dönemi )

​DERS KODU ​DERS ADI ​E-KİTAP ​SESLİ KİTAP ​T ​U ​AKTS
ALM301U ALMANCA I ALM301U.pdf 3 0 3,00
MLY301U DEVLET BÜTÇESİ MLY301U.pdf 3 0 5,00
FRA301U FRANSIZCA I FRA301U.pdf 3 0 3,00
İNG301U İNGİLİZCE I ING301U.pdf 3 0 3,00
İKT313U KAMU EKONOMİSİ I IKT313U.pdf 3 0 5,00
MUH301U MALİYET MUHASEBESİ MUH301U.pdf 3 0 4,00
HUK305U ÖZEL VERGİ HUKUKU I HUK305U.pdf 3 0 4,00
İKT301U PARA VE BANKA IKT301U.pdf 3 0 5,00
ARY101U SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ARY101U.pdf 3 0 4,00

 

6. Dönem Dersleri ( 3.Sınıf Bahar Dönemi )

DERS KODU ​DERS ADI ​E-KİTAP ​SESLİ KİTAP ​T ​U ​AKTS
ALM302U ALMANCA II ALM302U.pdf 3 0 3,00
FRA302U FRANSIZCA II FRA302U.pdf 3 0 3,00
İNG302U İNGİLİZCE II ING302U.pdf 3 0 3,00
HUK108U İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU HUK108U.pdf 3 0 5,00
İKT314U KAMU EKONOMİSİ II IKT314U.pdf 3 0 5,00
MLY304U KAMU MALİ YÖNETİMİ MLY304U.pdf 3 0 4,00
MLY302U MAHALLİ İDARELER MALİYESİ MLY302U.pdf 3 0 5,00
HUK306U ÖZEL VERGİ HUKUKU II HUK306U.pdf 3 0 4,00
MLY306U ULUSLARARASI KAMU MALİYESİ MLY306U.pdf 3 0 4,00

 

7. Dönem Dersleri ( 4.Sınıf Güz Dönemi )

​DERS KODU ​DERS ADI ​E-KİTAP ​SESLİ KİTAP ​T ​U ​AKTS
ALM401U ALMANCA III ALM401U.pdf 3 0 3,00
MLY401U DEVLET BORÇLARI MLY401U.pdf 3 0 4,00
FİN401U FİNANSAL YÖNETİM FIN401U.pdf 3 0 5,00
FRA401U FRANSIZCA III FRA401U.pdf 3 0 3,00
İNG401U İNGİLİZCE III ING401U.pdf 3 0 3,00
MLY403U MALİYE POLİTİKASI I MLY403U.pdf 3 0 5,00
TÜR201U TÜRK DİLİ I TUR201U.pdf 3 0 3,00
HUK405U VERGİ CEZA HUKUKU HUK405U.pdf 3 0 5,00
HUK407U VERGİ İCRA HUKUKU HUK407U.pdf 3 0 5,00

 

8. Dönem Dersleri ( 4.Sınıf Bahar Dönemi )

DERS KODU ​DERS ADI ​E-KİTAP ​SESLİ KİTAP ​T ​U ​AKTS
ALM402U ALMANCA IV ALM402U.pdf 3 0 3,00
FRA402U FRANSIZCA IV FRA402U.pdf 3 0 3,00
İNG402U İNGİLİZCE IV ING402U.pdf 3 0 3,00
MLY404U MALİYE POLİTİKASI II MLY404U.pdf 3 0 5,00
TÜR202U TÜRK DİLİ II TUR202U.pdf 3 0 3,00
İKT402U TÜRKİYE EKONOMİSİ IKT402U.pdf 3 0 5,00
İKT210U ULUSLARARASI İKTİSAT IKT210U.pdf 3 0 5,00
MLY406U VERGİ UYGULAMALARI MLY406U.pdf 3 0 4,00
MLY408U VERGİ YARGILAMASI HUKUKU MLY408U.pdf 3 0 5,00

 

 Yukarıda detaylı olarak sizlere açık öğretim Maliye Bölümü bilgilerini vermeye çalıştık. Aklınıza takılan veya sormak istediklerinizi konumuzun altına yorum olarak eklerseniz sizleri cevaplamaya çalışırız.

 

6 Yorum

  1. TEZCAN: Rumuz : mine Aradığı iş : muhasebe Cinsiyet : Kadın Son bitirdiği okul : balıkesir ün. maliye bölümü…

  2. TEZCAN: Rumuz : mine Aradığı iş : muhasebe Cinsiyet : Kadın Son bitirdiği okul : balıkesir ün. maliye bölümü…

  3. sizi anliyorum bizim bölüm de hukuk dersleri var ama bir hukuk bölümü kadar ağır değil..Bölüm MALİYE…

  4. I’m at Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü (kütahya)

  5. ACIPAYAM MYO MALİYE BÖLÜMÜ :Arkadaşlar mailleri attım. Maili gelmeyen olursa haber versin. İNKILAP SORULARI İÇİN.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Captcha loading...

Başa dön tuşu