Kamu Yönetimi Bölümü Bilgileri

Kamu Yönetimi Bölümü Bilgileri

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Lisans Programının amacı; öğrencilerin siyasi, idari ve hukuki mevzularda belli başlı kuramsal ve uygulamalı bilgileri edinerek,; kamu yönetimi alanındaki gelişmeleri yakından takip ederek, değerlendirme yapabilme ve kamusal sorunlara çözüm önerileri ve yöntemleri getirebilme becerisi kazanmalarını sağlamaktır. Aşağıda açıköğretim Kamu Yönetimi bölümünü tanıtan bilgileri bulabilirsiniz.

Eğitim Sistemi

İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Lisans Bölümü kredili sistemde uzaktan eğitim metodu ile eğitim vermektedir. Yılda 2 ayrı dönemde ( Güz ve Bahar Dönemleri ) eğitim sürmektedir. Her dönem 1 ara sınav ve 1 dönem sonu sınavı yapılmaktadır. Her dönem farklı kitaplar dağıtılmaktadır. Sınavlar Tüm Türkiye’de ve yurtdışında çeşitli merkezlerde çoktan seçmeli test usulü ile yapılmaktadır. Kitaplar aöf bürolarınca dağıtılmakta ayrıca e-kitap olarak üniversitenin sitesinden ulaşılabilmektedir.

 

Kimler Kayıt Yaptırabilir?

Kamu Yönetimi Lisans Programını ( 4 yıllık ), YGS sınav sonucuna göre 140 veya üzeri almış olan her aday tercih edebilir. Tercih sonuçlarına göre yerleşen adaylar üniversitenin belirlediği takvime göre kayıt yaptırmaktadır.

Ayrıca sınavsız ikinci üniversite kapsamında, yükseköğretime kayıtlı olan öğrenciler ( örgün veya açıköğretim ) ya da herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar YGS sınavına katılmadan kayıt tarihleri içerisinde direk kayıt olma hakkına sahiptirler.

Dikey Geçiş kapsamında, Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Fakültesinin önlisans programlarından mezun olan öğrenciler İşletme Fakültesinin lisans bölümlerinin 3.sınıfına direk kayıt olma hakkına sahiptirler.

 

Programımız Azerbaycan ve Batı Avrupa Programları dahilindedir.

 

Azerbaycan Programları Kayıt Esasları

Anadolu Üniveresitesi Azerbaycan Programlarına kayıt yaptırabilmek için adayların, Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşı ve en az lise veya dengi bir okuldan mezun olmuş olmaları gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti veya diğer ülke vatandaşı olanların ise bu programla kayıt olabilmeleri için Azerbaycan Cumhuriyeti’nde en az üç ay süreli geçerli oturma iznine sahip olmaları gerekmektedir.

 

Kesin kayıt başvurusuyla ilgili temel koşullar şunlardır:

1. Azerbaycan Cumhuriyeti veya Azerbaycan’da yerleşik Türkiye Cumhuriyeti veya diğer ülke vatandaşı olanlar.

2. Azerbaycan’da Türkiye’de veya diğer ülkelerde Türk Eğitimi Sistemi’ne göre lise veya dengi bir okulu bitirenler ya da kesin kayıt süresinde bitirecek olanlar(sınavı kazanan adaylar, kesin kayıt sırasında bu durumlarını belgelendirmek zorundadır) Azerbaycan veya diğer ülkelerde aldıkları eğitimin Türkiye’deki lise veya dengi okul mezunu olduğunu Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğinden alacakları denklik belgesi ile onaylatanlar.

3. Üniversitemiz tarafından Azerbaycan’daki sınav merkezlerinde yapılan Azerbaycan Öğrenci Seçme Sınavı’nı kazananlar.

4. Öğrenim bedelini karşılayanlar.

5. Öğrenci kaydı için gerekli olan ve kesin kayıt sırasında istenecek diğer belgeleri sağlayanlar(Üniversite tarafından gönderilecek kesin kayıt bilgi formu, adayların lise veya dengi okul mezunu olduklarına ilişkin diploma veya denklik belgesi, Türk Yükseköğretim Mevzuatında öngörülen şekilde çektirilmiş altı adet vesikalık fotoğraf, öğrenim giderlerini ödeme makbuzu, üniversite tarafından gönderilecek bilgi formu gibi) kayıt yaptırabilir.

 

Batı Avrupa Programları Kayıt Esasları

Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Avusturya, İsviçre, İngiltere, Norveç, Danimarka, Finlandiya gibi Avrupa ülkelerinde geçerli oturma iznine sahip olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Programlarına kayıt yaptırabilmek için geçerli oturma izinlerinin kesin kayıt süresi içinde de devam etmesi veya öğrenime başladığında yukarıda belirtilen bu ülkelerden birinde ikâmet etmek üzere Türkiye’den bu ülkelere gidecek olanlardan,

 

1. T.C. vatandaşı olan (Yabancı öğrenci kontenjanı bulunmaktadır),

2. Lise veya dengi bir okulu bitiren veya kesin kayıt süresinde bitirecek olan (sınavı kazanan adaylar, kesin kayıt sırasında bu durumlarını belgelendirmek zorundadır),

3. Üniversitemiz tarafından Avrupa’daki sınav merkezlerinde yapılan Giriş Sınavı’nı veya Türkiye’de ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yapılan ÖSS (Öğrenci Seçme Sınavı)’nı kazananlar.

4. Öğrenim bedelini karşılayanlar.

5. Öğrenci kaydı için gerekli olan ve kesin kayıt sırasında istenecek diğer belgeleri sağlayan (Üniversite tarafından gönderilecek kesin kayıt bilgi formu, adayların Türkiye Cumhuriyeti Lise veya dengi okul mezunu olduklarına ilişkin diploma veya denklik belgesi, Türk yükseköğretim mevzuatına göre çekilmiş dört adet vesikalık fotoğraf, öğrenim giderlerini ödeme makbuzu, üniversite tarafından gönderilecek bilgi formu, askerlikle ilişkisi bulunanların askerlik tecil belgeleri gibi) herkes kayıt yaptırabilir.

 

Özel Koşullar

Kamu Yönetimi Lisans Programına özel kayıt koşulları bulunmamaktadır.

 

Kontenjan Sınırlaması

2012-2013 öğretim yılı İşletme Lisans Programı için 2012 Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda kontenjan sayısı 13000, Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda da kontenjan sayısı 5324 olarak belirlenmiştir.

 

 

Taban Tavan Puanları

2012-2013 eğitim yılında 13.000 kontenjan açılmış ve bunun ancak 10.668′sı dolmuştur. Oluşan en küçük puan ise 156,86 olarak gerçekleşmiştir.

 

Diploma

İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Lisans Programını tamamlayanlar 4 yıllık Kamu Yönetimi lisans diploması almaktadırlar.

 

Aöf İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Diploması
Aöf İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Diploması

 

Mezuniyet Sonrası İş Olanakları

Kamu Yönetimi Lisans Programı mezunları 4 yıllık fakülte mezuniyeti koşulu olan mesleklere başvurabilir. Bu mesleklere kamu sektöründe ve özel sektörde yer alan memurluk, uzman yardımcılığı (management trainee) ve müfettiş yardımcılığı (assistant inspector) kadroları da dahildir.

Kamu Yönetimi mezunlarının çalışabilecekler bazı kurumlar :

 • Kaymakamlık, mülki idare amirlikleri,
 • İdare mahkemeleri ve bölge idare mahkemelerinde idari hakimlik,
 • Bakanlıklarda uzmanlık, müfettişlik, danışmanlık,
 • Polislik, komiser yardımcılığı, komiser ve emniyet teşkilatında diğer uzmanlık görevleri,
 • KİT’ler ile yatırımcı kuruluşlarda orta ve üst kademe yöneticilik, uzmanlık ve müfettişlik,
 • Teftiş kurullarında müfettişlik, uzmanlık ve yöneticilik,
 • Danıştay ve Sayıştay’da denetçi ve uzmanlık,
 • Dış İşleri Bakanlığı’nda meslek memurluğu ve idari memurluk,
 • İçişleri Bakanlığı’nda İl Planlama ve Koordinasyon Uzmanlığı,
 • Rekabet Kurulu, Telekom Üst Kurulu gibi üst (düzenleyici) kuruluşlarda uzmanlık ve denetçilik,
 • Hazine, Devlet Planlama Teşkilatı, Maliye Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, TUİK/DİE gibi kuruluşlarda müfettişlik ve uzmanlık,
 • Tüm kamu ve özel bankalar ile özel sektör kuruluşlarında ve çokuluslu şirketlerde yöneticilik, müfettişlik ve uzmanlık…

 

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler :
Bu bölümde okuyan öğrencilerin, Sosyal Bilimlere ilgi duyması, başkalarını etkileyebilmesi, düşüncelerini söz ve yazı ile aktarabilmesi, insanlarla iyi iletişim kurabilmesi, planlama ve uygulama yeteneğine sahip olması, yeniliklere açık olması, yaratıcı olması ve seyahat etmekten hoşlanması gerekir.

 

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Listesi

Açıköğretim İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü ders listesini aşağıdan görebilirsiniz, her dersin kredisi ve sınavlardaki sorumlu olduğunuz üniteleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

1. ve 2. dönemler 1.sınıfı, 3. ve 4. dönemler 2.sınıfı, 5. ve 6. dönemler 3.sınıfı, 7. ve 8. dönemler ise 4.sınıfı ifade etmektedir.

Alttan dersi olanlar üst dönemlerden ders alamazlar, yani 1. sınıftan kaldıklarınız varsa 2.sınıfta olsanız bile 3.sınıftan ders alamazsınız. Aynı şekilde, 2.sınıftan kaldığınız dersler varken 3.sınıfta olsanız bile 4.sınıf derslerinden alamazsınız.

Ders Tablosu Hakkında Açıklamalar;
Yarıyıl; 1. – 3. – 5. – 7. yarıyıllar Güz Dönemi, 2. – 4. – 6. – 8. yarıyıllar bahar dönemini ifade etmektedir. Her eğitim yılında bir güz, birde bahar dönemi göreceksiniz.
Dersin Kodu; Bu o dersin kısaltılmış tanımıdır.
E-Kitap; Dersin online e-kitab’ı için kırmızı PDF simgesine tıklayın.
T; Teorik Derslerden Aldığınız Krediyi İfade Eder ( Bunu Kullanmayacağız )
U; Uygulamalı Derslerden Aldığınız Krediyi İfade Eder
AKTS; Dersin kredisini İfade Eder ( Her Dersin kredisine Burdan Bakacağız )

 

Program kapsamında okutulan tüm derslerin dönemlere göre gruplandırılmış halini aşağıda bulabilirsiniz. İlgili ders kapsamında okutulan açıköğretim kitabını indirmek için e-kitap sütununda yer alan simgeye tıklayınız.

 

1. Dönem Dersleri ( 1.Sınıf Güz Dönemi )

​DERS KODU ​DERS ADI ​E-KİTAP ​SESLİ KİTAP ​T ​U ​AKTS
SOS113U DAVRANIŞ BİLİMLERİ I SOS113U.pdf 3 0 4,00
İŞL107U GENEL İŞLETME ISL107U.pdf 3 0 5,00
MAT103U GENEL MATEMATİK MAT103U.pdf 3 0 4,00
MUH103U GENEL MUHASEBE I MUH103U.pdf 3 0 5,00
HUK101U HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI HUK101U.pdf 3 0 4,00
İKT103U İKTİSADA GİRİŞ I IKT103U.pdf 3 0 5,00
BİL101U TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I BIL101U.pdf 3 0 3,00

 

2. Dönem Dersleri ( 1.Sınıf Bahar Dönemi )

DERS KODU ​DERS ADI ​E-KİTAP ​SESLİ KİTAP ​T ​U ​AKTS
HUK110U BORÇLAR HUKUKU HUK110U.pdf 3 0 4,00
SOS114U DAVRANIŞ BİLİMLERİ II SOS114U.pdf 3 0 4,00
MUH104U GENEL MUHASEBE II MUH104U.pdf 3 0 5,00
TAR116U GENEL UYGARLIK TARİHİ TAR116U.pdf 3 0 4,00
İKT104U İKTİSADA GİRİŞ II IKT104U.pdf 3 0 5,00
TAR118U SİYASİ TARİH TAR118U.pdf 3 0 5,00
BİL102U TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II BIL102U.pdf 3 0 3,00

 

3. Dönem Dersleri ( 2.Sınıf Güz Dönemi )

​DERS KODU ​DERS ADI ​E-KİTAP ​SESLİ KİTAP ​T ​U ​AKTS
HUK209U ANAYASA HUKUKU HUK209U.pdf 3 0 5,00
TAR201U ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I TAR201U.pdf 3 0 3,00
İST203U İSTATİSTİK IST203U.pdf 3 0 4,00
MLY203U KAMU MALİYESİ MLY203U.pdf 3 0 5,00
SİY201U SİYASET BİLİMİ SIY201U.pdf 3 0 4,00
SOS207U SİYASET SOSYOLOJİSİ SOS207U.pdf 3 0 4,00
KYT201U YÖNETİM BİLİMİ I KYT201U.pdf 3 0 5,00

 

4. Dönem Dersleri ( 2.Sınıf Bahar Dönemi )

DERS KODU ​DERS ADI ​E-KİTAP ​SESLİ KİTAP ​T ​U ​AKTS
TAR202U ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II TAR202U.pdf 3 0 3,00
HUK210U İDARE HUKUKU HUK210U.pdf 3 0 5,00
İŞL202U KAMU YÖNETİMİ ISL202U.pdf 3 0 5,00
TAR222U SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ TAR222U.pdf 3 0 4,00
HUK208U TİCARET HUKUKU HUK208U.pdf 3 0 4,00
YYT202U YEREL YÖNETİMLER YYT202U.pdf 3 0 4,00
KYT202U YÖNETİM BİLİMİ II KYT202U.pdf 3 0 5,00

 

5. Dönem Dersleri ( 3.Sınıf Güz Dönemi )

​DERS KODU ​DERS ADI ​E-KİTAP ​SESLİ KİTAP ​T ​U ​AKTS
ALM301U ALMANCA I ALM301U.pdf 3 0 3,00
MLY301U DEVLET BÜTÇESİ MLY301U.pdf 3 0 5,00
FRA301U FRANSIZCA I FRA301U.pdf 3 0 3,00
HİT102U HALKLA İLİŞKİLER HIT102U.pdf 3 0 4,00
İNG301U İNGİLİZCE I ING301U.pdf 3 0 3,00
HUK 303U KAMU PERSONEL HUKUKU HUK 303U.pdf 3 0 5,00
KYT301U KENTLEŞME VE KONUT POLİTİKALARI KYT301U.pdf 3 0 4,00
ARY101U SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ARY101U.pdf 3 0 4,00
ÇEK101U SOSYAL POLİTİKA CEK101U.pdf 3 0 5,00

 

6. Dönem Dersleri ( 3.Sınıf Bahar Dönemi )

DERS KODU ​DERS ADI ​E-KİTAP ​SESLİ KİTAP ​T ​U ​AKTS
ALM302U ALMANCA II ALM302U.pdf 3 0 3,00
ÇEK308U ÇALIŞMA EKONOMİSİ CEK308U.pdf 3 0 5,00
FRA302U FRANSIZCA II FRA302U.pdf 3 0 3,00
İNG302U İNGİLİZCE II ING302U.pdf 3 0 3,00
ADL106U İNSAN HAKLARI VE KAMU ÖZGÜRLÜKLERİ ADL106U.pdf 3 0 4,00
MLY302U MAHALLİ İDARELER MALİYESİ MLY302U.pdf 3 0 5,00
SOS110U ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ SOS110U.pdf 3 0 5,00
SİY102U TÜRK SİYASAL HAYATI SIY102U.pdf 3 0 4,00
ULİ302U ULUSLARARASI ÖRGÜTLER ULI302U.pdf 3 0 4,00

 

7. Dönem Dersleri ( 4.Sınıf Güz Dönemi )

​DERS KODU ​DERS ADI ​E-KİTAP ​SESLİ KİTAP ​T ​U ​AKTS
ALM401U ALMANCA III ALM401U.pdf 3 0 3,00
KYT401U ÇEVRE SORUNLARI VE POLİTİKALARI KYT401U.pdf 3 0 5,00
FRA401U FRANSIZCA III FRA401U.pdf 3 0 3,00
İNG401U İNGİLİZCE III ING401U.pdf 3 0 3,00
MLY403U MALİYE POLİTİKASI I MLY403U.pdf 3 0 5,00
TÜR201U TÜRK DİLİ I TUR201U.pdf 3 0 3,00
HUK403U TÜRK İDARE TARİHİ HUK403U.pdf 3 0 5,00
MLY201U TÜRK VERGİ SİSTEMİ MLY201U.pdf 3 0 5,00
SOS319U TÜRKİYE’NİN TOPLUMSAL YAPISI SOS319U.pdf 3 0 4,00

 

8. Dönem Dersleri ( 4.Sınıf Bahar Dönemi )

DERS KODU ​DERS ADI ​E-KİTAP ​SESLİ KİTAP ​T ​U ​AKTS
ALM402U ALMANCA IV ALM402U.pdf 3 0 3,00
İKT406U AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ IKT406U.pdf 3 0 4,00
FRA402U FRANSIZCA IV FRA402U.pdf 3 0 3,00
İNG402U İNGİLİZCE IV ING402U.pdf 3 0 3,00
İŞL402U İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ISL402U.pdf 3 0 5,00
KYT402U KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR KYT402U.pdf 3 0 5,00
MLY404U MALİYE POLİTİKASI II MLY404U.pdf 3 0 5,00
TÜR202U TÜRK DİLİ II TUR202U.pdf 3 0 3,00
İKT402U TÜRKİYE EKONOMİSİ IKT402U.pdf 3 0

5,00

 

Böylelikle Aöf Kamu Yönetimi Bölümü bilgilerini sizlere vermiş olduk. Konu içerisindeki bilgiler içinde aradığınız yok ise, konuya yorum olarak yzarsanız sizleri en kısa zamanda cevaplarız.

 

22 Yorum

  1. YGS herhangi bir puan türünden 140 veya üzeri almanız tercih hakkı elde etmenize yeterlidir. Okul puanı ile 155-160 arası alırsanızdayerleşirsiniz.

 1. en yüksek ygs puanım 242 acıkögretim 4 yıllık hangi programı yazsam kesinlikle gelir..anadolu ticaret meslek lisesi bilgi-islem bölümü mezunuyum

 2. 196 puanla nereyi yazabilirim kolay iş imkanı olan bölüm hangisi açık ögretim olarak simdiden teşekkürler

 3. iyi günler benim sorum şu: ygs en yüksek puanım 196 kamu yönetimini tercih edebilir miyim bu bölümde sistem uzaktan eğitim sistemi gibi mi ve benim matematik zayıf bu bölümü okumam için matematik iyi mi olması gerekiyor karar veremiyorum yardımcı olursanız sevinirim

 4. ben bu sene açıköğretim lisesinden mezun oldum ve seneye unıversıte sınavına gırcem barajı asınca kamu yonetımıne kayıt yaptırabılırmıyım açıktan yanı sadece sınavlara gırmek ıstıyorum yardımcı olurmusunuz lutfen

 5. YGS1 134,0605
  YGS2 134,19674
  YGS3 166,44579
  YGS4 165,50927
  YGS5 154,89587
  YGS6 141,57447 puanlarim ve

  Y YGS3 200,96379
  Y YGS4 200,02727
  Y YGS5 189,41387
  Y YGS6 176,09247

  arkadasim ben bu puanlarla ne yapabilirim, bir de tercihlere katilma hakkim varsa da giremedim simdi nasil bir yol izlemem gerekiyor, tesekkurler.

  1. İlk tercihleri kaçırdınız, ÖSYM den ek yerleştirme tercihlerini takip edin. Ek tercihler başladığında işleminizi yapabilirsiniz. Bu puanlarla Adalet harici istediğiniz aöf bölümüne yerleşebilirsiniz.

 6. Ben geçen yıl ki puanımla ek tercih yapabilir miyim 4 yıllık bir bölüme acilll lütfenn ??

 7. Merhabalar .. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisans eğitiminden mezunum; 2. üniversite için kayıt yaptıracağım yeni kayıt yaptıracağım bölümdeki bazı dersleri 1. üniversitemde almış olduğumdan dolayı muhafiyet söz konusu mudur ?

 8. almanca . fransızca, ingilizce derslerinden birini mi seçiyoruz yoksa hepsi mi. örgün öğretimde sadece ingilizce dersi mevcut çünkü. bilgilendirirseniz memnun olurum

 9. ben 2.sınıftayımda 4 senelik bölümü 2ye düşürme gibi bi imkan yok değil mi işletmede oluyoda bundada oluyomu ?

 10. twitterdan ders mi çalışılır diyorlar ders kamu yönetimi,twitterda öğrendiklerim kamu nasıl yönetilmez bizzat uygulamalı gösteriyorlar 🙂

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Captcha loading...

Başa dön tuşu