İstanbul Ünv. Açıköğretim Ön Kayıt ve Kesin Kayıt İşlemleri

İstanbul Ünv. Açıköğretim Ön Kayıt ve Kesin Kayıt İşlemleri

İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt şartları ve nasıl kayıt olacağınızla ilgili bilgileri yayınladı. Bu bilgiler ışığında kayıt işlemlerinizin nasıl gerçekleştireceğinizi aşağıda sizlere açıklamaya çalıştık.

İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Kayıt İşlemleri
İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Kayıt İşlemleri

ÖNEMLİ UYARILAR

* Başvuru ve kayıt işlemlerinden önce bu kılavuzun tamamını mutlaka okuyunuz.
* Kayıtlar “İnternet üzerinden Online Ön Kayıt” ve “Belgelerin Kargoyla Teslim Edilmesiyle Kesin Kayıt” olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek ve kayıt tarihleri kesinlikle uzatılmayacaktır.
* Kesin Kayıt İşlemlerinin Gerçekleştirilebilmesi için İnternet üzerinden Online Ön Kayıt yaptıktan sonra istenen kayıt belgelerinin kargoyla Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesine ulaştırılması gerekmektedir.
* Kayıt tarihleri arasında internet üzerinden Online Ön Kayıt yapan ancak gerekli belgeleri kargoyla tarafımıza ulaştırmayan adayların kesin kayıt işlemleri gerçekleştirilemez. Kesin kayıt işlemi için gerekli belgeleri teslim etmeyen adaylar herhangi bir hak iddia edemez veya mazeret ileri süremez.

* Aşağıda verilen üniversite ve fakülte internet adresinden
o 2011 Öğrenci Kayıt Kılavuzuna,
o Kayıt tarihlerine,
o Kayıt Yapmak için Gerekli Belgelere,
o Yatırmanız gereken Öğrenci Katkı Payı miktarına,
o Yatırmanız gereken Öğretim Gideri Ödemesi ile ilgili bilgiye,
o İlgili banka bilgilerine ulaşabilirsiniz.
* Bu kılavuz, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinin Fakülte Yönetim Kurulu Kararlarıyla kabul edilmiş “Açık ve Uzaktan Öğretim Yapan Fakülteler Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre hazırlanmıştır.”
* İnternet Başvuru, Kayıt ve Öğrenci Kılavuzlarında yer alan programlar, program kapsamları, öğretim yöntemleri, kurallar ve işlemler; yasama, yürütme ve yargı organları ile Yükseköğretim Kurulu, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi yetkili kurullarınca alınan kararlar gereği değiştirilebilir ve duyurularak işlemler yeni kararlara göre yürütülür.

1. TEMEL KAYIT BİLGİLERİ

* İnternet üzerinden gerçekleştirilecek olan ön kayıt işlemleri kesin kayıt niteliğinde değildir. Kesin kayıt işlemi, ön kayıt esnasında belirtilen belgelerin kargoyla Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesine teslim edilmesiyle gerçekleşir.
* Öğrenci adaylarına internet üzerinden kayıtla ilgili resmî duyurular, Basın İlan Kurumu aracılığıyla gazete ilanlarıyla ve internet aracılığıyla yapılmaktadır. Ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
* Basın yoluyla duyurulan kayıt tarihleri uzatılmayacaktır. Bu tarihler arasında kaydını yaptırmayan adaylar, mazeret ileri süremez ve kayıt hakkını kaybederler.
* Kayıt için istenen belgelerin eksik veya bu kılavuzda belirtilen niteliklere uygun olarak hazırlanması gerekmektedir. Kılavuzda belirtilen kriterlere uymayan belgeler kabul edilmeyecektir. Bu nedenle başvuru ve kayıt kılavuzunun dikkatle okunması, kayıt için gerekli belgelerin eksiksiz ve kılavuzda belirtilen şekilde hazırlanması ve kayıt süresi içinde Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesine kargoyla ulaştırılması gerekmektedir.
* Kayıt belgelerinden herhangi birinin eksik olması durumunda kayıt yapılamayacak ve belgelerin tamamlanabilmesi için adaya ek süre verilmeyecektir.
* İnternet üzerinden gerçekleşecek online ön kayıt işlemleri kayıt süresince 24 saat süreyle yapılabilecektir. Yoğunluğu göz önünde bulundurarak işlemlerinizi son güne bırakmamanız önerilir.
* Bu kılavuzdaki başvuru adımlarına göre başvuru işleminizi gerçekleştirirken programın hata vermesi, sayfalar arasında ilerleyememe, yazıcıdan döküm alamama gibi teknik sorunları, kayıtlar ve öğrencilik hizmetleri ile ilgili sorularınızı mesai günleri içinde 08:30 ile 17:00 saatleri arasında fakültemiz telefon numarasından iletebilir veya e-posta ile bilgi alabilirsiniz.

2. KAYIT TARİHLERİ

Öğrencilerin kayıt işlemleri iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir.

1. İnternet üzerinden Online Ön Kayıt işlemi,
2. Kayıt Belgelerinin üniversiteye ulaşmasından sonra gerçekleşen Kesin Kayıt işlemi.

A. Online Ön Kayıt İşlemi

İnternetten üzerinden yapılan online ön kayıt işlemi ile öğrenci programa kesin kaydının ilk aşamasını tamamlamış olur. Online ön kayıt işlemi, kayıt için gerekli belgelerin ÖSYM tarafından üniversitemize elektronik olarak öğrenci işleri otomasyon sistemine yüklenmesi ile gerçekleştirilir. Öğrenci bu aşamada sisteme gerekli bazı bilgileri girmek zorundadır. Online ön kayıt işlemi, kesin kayıt için yeterli değildir, sadece kaydın ilk aşamasıdır.

Ön Kayıt Tarihleri ve Yöntem

02.09.2013 – 07.10.2013 Tarihleri Arasında İnternet Üzerinden Yapılacaktır.

B. Kesin Kayıt İşlemi

Online ön kayıt işlemi sürecinde öğrenci işleri otomasyon sistemine girilmesi gereken bilgiler tamamlandıktan sonra, kesin kayıt için istenen belgelerin kayıt süresi içerisinde Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesine kargo ile ulaştırılması ve fakülte tarafından gerçek belgelerin incelenerek onaylanması gerekmektedir. Belgelerin fakülte tarafından onaylanması halinde öğrenci programa kesin kayıt yapmış sayılır. Kesin kaydı, fakülte öğrenci işleri yetkilisi gerçekleştirecektir. “Kesin kayıt gerçekleştirilmiştir” bilgisi öğrenciye iletilecektir.

Kesin Kayıt Tarihleri ve Yöntem

02.09.2013 – 02.10.2013 Tarihleri Arasında Kayıt Belgeleri Kargo İle Fakülteye Ulaştırıldıktan sonra öğrenci işleri yetkilisi tarafından gerçekleşecektir.

3. ONLİNE ÖN KAYITTA YAPILACAK İŞLEMLER

Aday öğrencilerin internet üzerinden öğrenci otomasyon sistemine girerek aşağıdaki işlemleri yapması gerekmektedir.

1. Lise diploması ile ilgili bölüme diploma tarihi ve okulun adının yazılması,
2. Öğrenci katkı payının ödendiğine dair dekont numarası ve tarihinin sisteme girilmesi,
3. Öğretim gideri ödemesinin yapıldığına dair dekont numarası ve tarihinin sisteme girilmesi,
4. Taahhütnamenin okunarak ilgili yerin işaretlenmesi,
5. Bu işlemlerden sonra “İnternet Ön Kayıt Başvuru Belgesinin” çıktısının alınması.

4. KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

YGS’ye girerek ilgili programların başvuru ve kabul koşullarını yerine getiren öğrencilerin listesi ÖSYM tarafından üniversitemize elektronik olarak gönderilmektedir. ÖSYM’den gelen öğrenci bilgileri üniversite öğrenci işleri otomasyonuna aktarılmaktadır. Öğrenciden istenilen kesin kayıt belgeleri aşağıda listelenmiştir.

1. İnternet Ön Kayıt Başvuru Belgesi.
Öğrenci işleri otomasyon sistemine öğrenci tarafından gerekli bilgilerin girilmesi ile gerçekleşen ön kayıt işlemi sonucunda üretilen ve çıktısı alınan belgedir.
2. Lise Diploması
Resmi Kurum Onaylı Kopyası kayıt için yeterlidir.
3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Resmi Kurum Onaylı Kopyası kayıt için yeterlidir.
4. Askerlik Belgesi
Askerlik çağına gelmiş 1989 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için askerlik şubesinden alınacak askerlik belgesidir. 1990 ve daha sonraki yıllarda doğmuş erkek adaylardan bu belge istenmemektedir
5. Fotoğraf
4 adet fotoğraf son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır. Fotoğrafların arkasına ad, soyad öğrenci numarası veya TC Kimlik No yazılmalıdır.
6. Öğrenci Katkı Payı ücretinin ödendiğine dair banka dekontu
Öğrenci Katkı Payı ücreti ÖSYM Kılavuzunda ve üniversite web adresinde yayınlanan ve bakanlar kurulu kararı ile belirlenen dönemlik ücrettir.
7. Öğretim gideri ödemesinin yapıldığına dair banka dekontu
Öğretim gideri ödemesi, ÖSYM Kılavuzunda ve üniversite web adresinde yayınlanan ve üniversite senatosu tarafından belirlenen dönemlik ücrettir.

ÖNEMLİ: Tüm bu belgelerin kayıt tarihleri içerisinde kargoyla fakültemize gönderilmesi gerekmektedir. ( Bu tarihlerde fakültemize ulaşmış olması gerekmektedir. )

5. HARÇ VE KATKI PAYI ÖDEME BİLGİLERİ

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi programlarına ön kayıt yaptıracak öğrencilerin Öğrenci Katkı Payını ve Öğretim Gideri Ödemesini yapmış olmaları gerekmektedir. Bu sebeple ön kayıt işlemine başlamadan önce öğrenci numaranızı öğrenci işleri otomasyon sisteminden (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ OTOMASYONU) öğrenerek ilgili banka şubelerine gitmeniz gerekmektedir.

Açık ve Uzaktan Eğitim programına kayıt yaptıracak adayların katkı payı ödemelerini Tablo 2.’de yer alan banka hesaplarına yatırmaları gerekmektedir. İlgili ödemeleri gerçekleştirdikten sonra banka dekontunuzu almanız ve kayıt belgesi olarak sunmanız gerekmektedir.

Yukarıda ifade edildiği gibi öğrencilerin ödeme yapacakları Öğrenci Katkı Payı ve Öğretim Gideri Ödemesi olarak adlandırılan iki tür ödeme vardır. Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi programlarına kayıt için bu ücretlerin hangi banka ve hesaba yatırılacağı Tablo 3.’te verilmiştir. Ödemelerinizi gösteren banka dekontunuzu kayıt belgesi olarak üniversitemize sunmanız gerektiğini tekrar hatırlatmak isteriz.

Mevcut kayıt ve izleyen yıllarda yaptıracağınız ara kayıtlar esnasında aldığınız ödemelerinize ilişkin tüm banka dekontlarının ikinci suretlerini, mezun oluncaya kadar saklamanızı öneriyoruz.

DİKKAT !! Arkadaşlar dikkat ediniz, Coğrafya ve Felsefe İçin Farklı Hesap Numaraları Verilmiştir.

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Programları Dönemlik Öğrenci Katkı Payı*
(TL Banka ve Hesap No Dönemlik Öğretim Gideri Ödemesi
(TL) Banka ve Hesap No
Coğrafya 42.60.- Halk Bankası 325.- Halk Bankası
0820-06200238
Felsefe 42.60.- Halk Bankası 325.- Halk Bankası
0820-06200237

*2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı İçin Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen öğrenci katkı payı.

DİKKAT !! Arkadaşlar dikkat ediniz, Coğrafya ve Felsefe İçin Farklı Hesap Numaraları Verilmiştir.

ÖNEMLİ
* Ödemeler yukarıdaki banka hesap numarasına bizzat yapılacak olup, posta havalesi, banka havalesi ve EFT gibi yöntemlerle yapılacak ödemeler kabul edilmeyecektir.
* Bankaya ödeme yaparken T.C. kimlik numarası ve kayıt yapacakları program ismini banka görevlisine bildirmeleri gerekmektedir.

6. BİLGİSAYAR İLE ONLINE ÖN KAYIT AŞAMALARI

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi programlarına kayıt yaptırmaya hak kazanmış öğrenciler, yukarıda verilen bilgiler dikkatlice okunduktan sonra ve gerekli belgeler tamamlandıktan sonra internet üzerinden Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi adresinde 2013-2014 Öğretim Yılı Yeni Öğrenci Kayıtları bölümüne girilerek online ön kayıtlarını yapabileceklerdir.
Ayrıca doğrudan İstanbul Üniversitesi Öğrenci İşleri Otomasyon sistemine (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ OTOMASYONU) giriş yaparak, Online Ön Kayıt işlemlerinize başlayabilirsiniz.

Adaylar; Üniversite veya fakülte internet adresinden, TC Kimlik Numarası yazılmak suretiyle Öğrenci Numarasına ulaşabileceklerdir.
İstanbul Üniversitesi Öğrenci İşleri Otomasyonu, İnternet Explorer tarayıcısı ile daha etkin çalışmaktadır.

NOT:
“BİLGİSAYAR İLE ONLINE ÖN KAYIT AŞAMALARI” ALTINDA YER ALACAK BİLGİLER AYRI BİR BELGEDE VERİLECEKTİR.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Bozdoğan Kemeri Cad. No:1 Vezneciler/Beyazıt/Fatih 34452 İSTANBUL
Web: İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
http://cozum.auzef.net
e-mail : auzef@istanbul.edu.tr
Telefon: 0 (212) 440 00 44 (5 hat)

10 Yorum

  1. BEN UNİVERSİTE MEZUZNU OLARAK İSTANBUL UNİVERSİTESİ UZAKTAN EGİTİM FAKULTESİNE BASVURACAGİM…DİPLOMANİN FOTOKOPİSİ YETERLİMİ PEKİ?TESEKURLER

  2. BEN UZAKTAN EGİTİM İSTANBUL UNİVERSİTESİ FELSEFE BOLUMUNU KAZANDİM..FAKAT SORULARİM VAR..BEN UNİVERSİTE MEZUNUYUM..LİSE DİPLOMASİ OLMAZ.BASVURLAR ELKTORNİK ORTMADA YAPİLİRKEN ..SADECE LİSE DİPLOMASİ KİSMİMİ ACİLACAK..2.İNCİ SORUM DİPLOMA FOTOKOPİSİ NOTER TASDİKLİ OLSA KABUL OLURMU…TESEKURLER

  3. LİSE DİPLOMASİNİN RESMİ ONAYLİ ORNEGİ?NOTER TASDİKLİ OLABİLİRMİ?İKNCİSİ SORUM:BEN,İM LİSE DİPLOMAM UNİVERSİTEDE KALDİ.OKDGUM LİSDEN LACAGİM BELGE GECERLİMİ?NUFUS CUZDANİN FOTOKOPİSİ YETERLİMİ…?HARC PARLARİNDA DEGİŞİKLİK OLACAKMİ?TESEKURLER SORULARİM (UZAKTAN OGRETMİN İSTANBUL UNVERSİTESİ FELSEFE İCİN.)

  4. sormak istediğim ilk önce halk bankasına gidip programın adını söyleyerek katkı parasını yattırdıktan sonramı öğrenci işleri otomasyona giriş yapacağız cünkü ben girdim acılmadı sadece kullanıcı adı ve şifremi aldım ön kayıt nasıl yapmam gerekiyor nereye tıklamalıyım bunları bilmiyorum acıklarsanız cok sevinirim şimdiden ilginiz icin tşk ederm…….

  5. ben açıköğretim fakültesi halkla ilişkiler önlisans mezunuyum. 2008 de bitirdim. şimdi lisans diploması almak için yeniden devam etmek istiyorum. İstanbul Ünv de bu mümkünmüdür. açıköğretim bölümüne nasıl kayıt yaptırabilirim? bilgisi olan varmı bu konuda acaba? tşkler.

  6. tam felsefelik oldum ne yapacağımız belli değil ön kayıt diyoruz da nasıl site ye giremeyince nasıl olacak offff vaz mı geçsem acaba okumaktan

  7. BEN İSTANBUL ÜİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM SOSYOLAJI BÖLÜMÜNE KAYIT OLMAK İÇİN BELGELERİMİN HEPSİNİ GÖNDERDİM FAKAT ÖN KAYIT BAŞVURU ÇIKTISINI GÖNDERMEDİM NE YAPABİLİRİM ŞİMDİ .

  8. “Suriyeli Mülteciler” paneli Perşembe günü saat: 09:30 İstanbul Ticaret Ünv.de(Sütlüce).Bekliyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Captcha loading...

Başa dön tuşu