İşletme Bölümü

İşletme Bölümü

 
İşletme Fakültesi İşletme bölümü derslerinin içeriği, öğrencilerin teorik ve uygulamalı işletmecilik bilgisi kazanabilmelerine, işletme ile ilgili problemlerini çözebilmelerine ve analitik düşünce yapısı kazanmalarına imkan sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. İşletme bölümü, öğrencilerinin geleceğin girişimcileri olarak yetiştirmeyide amaçlamaktadır.

Eğitim Sistemi

İşletme Fakültesi İşletme Lisans Bölümü kredili sistemde uzaktan eğitim meodu ile eğitim vermektedir. Yılda 2 ayrı dönemde ( Güz ve Bahar Dönemleri ) eğitim sürmektedir. Her dönem 1 ara sınav ve 1 dönem sonu sınavı yapılmaktadır. Her dönem farklı kitaplar dağıtılmaktadır. Sınavlar Tüm Türkiye’de ve yurtdışında çeşitli merkezlerde çoktan seçmeli test usulü ile yapılmaktadır. Kitaplar aöf bürolarıca dağıtılmakta ayrıca e-kitap olarak üniversitenin sitesinden ulaşılabilmektdir.

 

Kimler Kayıt Yaptırabilir?

İşletme Lisans Programını ( 4 yıllık ), YGS sınav sonucuna göre 140 veya üzeri almış olan her aday tercih edebilir. Tercih sonuçlarına göre yerleşen adaylar üniversitenin belirlediği takvime göre kayıt yaptırmaktadır.

Ayrıca sınavsız ikinci üniversite kapsamında, yükseköğretime kayıtlı olan öğrenciler ( örgün veya açıköğretim ) ya da herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar YGS sınavına katılmadan kayıt tarihleri içerisinde direk kayıt olma hakkına sahiptirler.

Dikey Geçiş kapsamında, Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Fakültesinin önlisans programlarından mezun olan öğrenciler İşletme Fakültesinin lisans bölümlerinin 3.sınıfına direk kayıt olma hakkına sahiptirler.
 
Programımız Azerbaycan ve Batı Avrupa Programları dahilindedir. 
 

Azerbaycan Programları Kayıt Esasları

 
Anadolu Üniveresitesi Azerbaycan Programlarına kayıt yaptırabilmek için adayların, Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşı ve en az lise veya dengi bir okuldan mezun olmuş olmaları gerekmektedir.  Türkiye Cumhuriyeti veya diğer ülke vatandaşı olanların ise bu programla kayıt olabilmeleri için Azerbaycan Cumhuriyeti’nde en az üç ay süreli geçerli oturma iznine sahip olmaları gerekmektedir.
 
Kesin kayıt başvurusuyla ilgili temel koşullar şunlardır:
 
1. Azerbaycan Cumhuriyeti veya Azerbaycan’da yerleşik Türkiye Cumhuriyeti veya diğer ülke vatandaşı olanlar.
 
2. Azerbaycan’da Türkiye’de veya diğer ülkelerde Türk Eğitimi Sistemi’ne göre lise veya dengi bir okulu bitirenler ya da kesin kayıt süresinde bitirecek olanlar(sınavı kazanan adaylar, kesin kayıt sırasında bu durumlarını belgelendirmek zorundadır) Azerbaycan veya diğer ülkelerde aldıkları eğitimin Türkiye’deki lise veya dengi okul mezunu olduğunu Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğinden alacakları denklik belgesi ile onaylatanlar.
 
3. Üniversitemiz tarafından Azerbaycan’daki sınav merkezlerinde yapılan Azerbaycan Öğrenci Seçme Sınavı’nı kazananlar.
 
4. Öğrenim bedelini karşılayanlar.
 
5. Öğrenci kaydı için gerekli olan ve kesin kayıt sırasında istenecek diğer belgeleri sağlayanlar(Üniversite tarafından gönderilecek kesin kayıt bilgi formu, adayların lise veya dengi okul mezunu olduklarına ilişkin diploma veya denklik belgesi, Türk Yükseköğretim Mevzuatında öngörülen şekilde çektirilmiş altı adet vesikalık fotoğraf, öğrenim giderlerini ödeme makbuzu, üniversite tarafından gönderilecek bilgi formu gibi) kayıt yaptırabilir.   
 

Batı Avrupa Programları Kayıt Esasları

 Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Avusturya, İsviçre, İngiltere, Norveç, Danimarka, Finlandiya gibi Avrupa ülkelerinde geçerli oturma iznine sahip olan Türkiye Cumhuriyeti vatanşlarının Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Programlarına kayıt yaptırabilmek için geçerli oturma izinlerinin kesin kayıt süresi içinde de devam etmesi veya öğrenime başladığında yukarıda belirtilen bu ülkelerden birinde ikâmet etmek üzere Türkiye’den bu ülkelere gidecek olanlardan,
 
1. T.C. vatandaşı olan (Yabancı öğrenci kontenjanı bulunmaktadır),
 
2. Lise veya dengi bir okulu bitiren veya kesin kayıt süresinde bitirecek olan (sınavı kazanan adaylar, kesin kayıt sırasında bu durumlarını belgelendirmek zorundadır),
 
3. Üniversitemiz tarafından Avrupa’daki sınav merkezlerinde yapılan Giriş Sınavı’nı veya Türkiye’de ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yapılan ÖSS (Öğrenci Seçme Sınavı)’nı kazananlar.
 
4. Öğrenim bedelini karşılayanlar.
 
5. Öğrenci kaydı için gerekli olan ve kesin kayıt sırasında istenecek diğer belgeleri sağlayan  (Üniversite tarafından gönderilecek kesin kayıt bilgi formu, adayların Türkiye Cumhuriyeti Lise veya  dengi okul mezunu olduklarına ilişkin diploma veya denklik belgesi, Türk yükseköğretim mevzuatına  göre çekilmiş dört adet vesikalık fotoğraf, öğrenim giderlerini ödeme makbuzu,  üniversite tarafından gönderilecek bilgi formu, askerlikle ilişkisi bulunanların askerlik tecil belgeleri gibi) herkes kayıt yaptırabilir.  
 

Özel Koşullar

İşletme Lisans Programına özel kayıt koşulları bulunmamaktadır.

 

Kontenjan Sınırlaması

2012-2013 öğretim yılı İşletme Lisans Programı için 2012 Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda kontenjan sayısı 14000,  Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda da kontenjan sayısı 5525 olarak belirlenmiştir.

 

Taban Tavan Puanları

2012-2013 eğitim yılında 14.000 kontenjan açılmış ve bunun ancak 11.766’sı dolmuştur. Oluşan en küçük puan ise 158,35 olarak gerçekleşmiştir.

 

Diploma

İşletme Lisans Programını tamamlayanlar 4 yıllık İşletme Fakültesi lisans diploması almaktadırlar.
 
Aöf İşletme Fakültesi Diploması
Aöf İşletme Fakültesi Diploması
 

Mezuniyet Sonrası İş Olanakları

İşletme Bölümü mezunları aldıkları eğitim programının çerçevesi gereği, her türlü işletmede iş bulma olanağına sahiptirler. Mezunlar sanayi kuruluşlarının yanı sıra hizmet sektöründe bankacılık, turizm, danışmanlık kuruluşları, denetim şirketleri, sigorta şirketleri, dış ticaret şirketleri, ulaştırma şirketleri vb özel sektör kuruluşlarında işe girebilirler….

Ayrıca mezunlar pazarlama,üretim,personel yönetimi,muhasebe,bütçe planlama ve finansman alanlarında çalişabilirler. Özel söktürün yanı sıra Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Sermaye Piyasası Kurulu, Sanayi ve Ticaret Odaları, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Birimi gibi kamu kuruluşlarında da çalışma olanağı da bulabilirle.

 
İşletme Bölümü Mezunları günümüzde en çok bankalarda iş bulabilmektedir. Programımızın mezunları kamu ve özel sektörde çeşitli yönetim kademelerinde de çalışabilirler. Mezunlarımız pazarlama, satış, muhasebe, finans, denetim ve insan kaynakları gibi çeşitli alanlarda görev yapabilirler.
 

İşletme Bölümü Ders Listesi

Açıköğretim İşletme Fakültesi İşletme Bölümü ders listesini aşağıdan görebilirsiniz, her dersin kredisi ve sınavlardaki sorumlu olduğunuz üniteleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

1. ve 2. dönemler 1.sınıfı, 3. ve 4. dönemler 2.sınıfı, 5. ve 6. dönemler 3.sınıfı, 7. ve 8. dönemler ise 4.sınıfı ifade etmektedir.

Alttan dersi olanlar üst dönemlerden ders alamazlar, yani 1. sınıftan kaldıklarınız varsa 2.sınıfta olsanız bile 3.sınıftan ders alamazsınız. Aynı şekilde, 2.sınıftan kaldığınız derlser varken 3.sınıfta olsanız bile 4.sınıf derslerinden alamazsınız.

Ders Tablosu Hakkında Açıklamalar;
Yarıyıl; 1. – 3. – 5. – 7. yarıyıllar Güz Dönemi, 2. – 4. – 6. – 8. yarıyıllar bahar dönemini ifade etmektedir. Her eğitim yılında bir güz, birde bahar dönemi göreceksiniz.
Dersin Kodu; Bu o dersin kısaltılmış tanımıdır.
E-Kitap; Dersin online e-kitab’ı için kırmızı PDF simgesine tıklayın.
T; Teorik Derslerden Aldığınız Krediyi İfade Eder ( Bunu Kullanmayacağız )
U; Uygulamalı Derslerden Aldığınız Krediyi İfade Eder
AKTS; Dersin kredisini İfade Eder ( Her Dersin kredisine Buradan Bakacağız )

 

 

Program kapsamında okutulan tüm derslerin dönemlere göre gruplandırılmış halini aşağıda bulabilirsiniz. İlgili ders kapsamında okutulan açıköğretim kitabını indirmek için e-kitap sütununda yer alan simgeye tıklayınız.

 

1. Yarıyıl Dersleri ( 1.Sınıf )

​DERS KODU ​DERS ADI ​E-KİTAP ​SESLİ KİTAP ​T ​U ​AKTS
SOS113U DAVRANIŞ BİLİMLERİ I SOS113U.pdf 3 0 4,00
MUH103U GENEL MUHASEBE I MUH103U.pdf 3 0 5,00
HUK101U HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI HUK101U.pdf 3 0 4,00
İKT103U İKTİSADA GİRİŞ I IKT103U.pdf 3 0 5,00
İŞL105U İŞLETME İLKELERİ ISL105U.pdf 3 0 5,00
MAT105U MATEMATİK I MAT105U.pdf 3 0 4,00
BİL101U TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I BIL101U.pdf 3 0 3,00

2. Yarıyıl Dersleri ( 1.Sınıf )

​DERS KODU ​DERS ADI ​E-KİTAP ​SESLİ KİTAP ​T ​U ​AKTS
HUK110U BORÇLAR HUKUKU HUK110U.pdf 3 0 4,00
SOS114U DAVRANIŞ BİLİMLERİ II SOS114U.pdf 3 0 4,00
MUH104U GENEL MUHASEBE II MUH104U.pdf 3 0 5,00
İKT104U İKTİSADA GİRİŞ II IKT104U.pdf 3 0 5,00
İŞL106U İŞLETME FONKSİYONLARI ISL106U.pdf 3 0 5,00
MAT106U MATEMATİK II MAT106U.pdf 3 0 4,00
BİL102U TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II BIL102U.pdf 3 0 3,00

3. Yarıyıl Dersleri ( 2.Sınıf )

​DERS KODU ​DERS ADI ​E-KİTAP ​SESLİ KİTAP ​T ​U ​AKTS
TAR201U ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I TAR201U.pdf 3 0 3,00
İŞL207U DÖNEMSONU İŞLEMLERİ ISL207U.pdf 3 0 4,00
İŞL209U İŞLETME BİLGİ SİSTEMLERİ ISL209U.pdf 3 0 5,00
İŞL205U İŞLETME YÖNETİMİ ISL205U.pdf 3 0 5,00
İST201U İSTATİSTİK I IST201U.pdf 3 0 4,00
İKT203U MİKRO İKTİSAT IKT203U.pdf 3 0 5,00
HUK211U TİCARET HUKUKU I HUK211U.pdf 3 0 4,00

4. Yarıyıl Dersleri ( 2.Sınıf )

​DERS KODU ​DERS ADI ​E-KİTAP ​SESLİ KİTAP ​T ​U ​AKTS
TAR202U ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II TAR202U.pdf 3 0 3,00
KÜL202U GÖRSEL KÜLTÜR KUL202U.pdf 3 0 4,00
İST202U İSTATİSTİK II IST202U.pdf 3 0 4,00
İKT204U MAKRO İKTİSAT IKT204U.pdf 3 0 5,00
MUH208U MUHASEBEDE BİLGİ YÖNETİMİ MUH208U.pdf 3 0 6,00
PZL212U TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ PZL212U.pdf 3 0 4,00
HUK212U TİCARET HUKUKU II HUK212U.pdf 3 0 4,00

5. Yarıyıl Dersleri ( 3.Sınıf )

​DERS KODU ​DERS ADI ​E-KİTAP ​SESLİ KİTAP ​T ​U ​AKTS
ALM301U ALMANCA I ALM301U.pdf 3 0 3,00
FİN201U FİNANSAL YÖNETİM I FIN201U.pdf 3 0 5,00
FRA301U FRANSIZCA I FRA301U.pdf 3 0 3,00
İNG301U İNGİLİZCE I ING301U.pdf 3 0 3,00
MUH301U MALİYET MUHASEBESİ MUH301U.pdf 3 0 4,00
PZL103U PAZARLAMA YÖNETİMİ PZL103U.pdf 3 0 5,00
İŞL301U ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK ISL301U.pdf 3 0 4,00
İŞL303U ÜRETİM YÖNETİMİ ISL303U.pdf 3 0 5,00
İŞL305U YÖNETİMDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR ISL305U.pdf 3 0 4,00

6. Yarıyıl Dersleri ( 3.Sınıf )

​DERS KODU ​DERS ADI ​E-KİTAP ​SESLİ KİTAP ​T ​U ​AKTS
ALM302U ALMANCA II ALM302U.pdf 3 0 3,00
FİN202U FİNANSAL YÖNETİM II FIN202U.pdf 3 0 5,00
FRA302U FRANSIZCA II FRA302U.pdf 3 0 3,00
İNG302U İNGİLİZCE II ING302U.pdf 3 0 3,00
HUK108U İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU HUK108U.pdf 3 0 5,00
MUH302U MALİYET YÖNETİMİ MUH302U.pdf 3 0 4,00
İŞL302U ÖRGÜT KURAMI ISL302U.pdf 3 0 4,00
SOS110U ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ SOS110U.pdf 3 0 5,00
PZL304U PAZARLAMA İLETİŞİMİ PZL304U.pdf 3 0 4,00

7. Yarıyıl Dersleri ( 4.Sınıf )

​DERS KODU ​DERS ADI ​E-KİTAP ​SESLİ KİTAP ​T ​U ​AKTS
ALM401U ALMANCA III ALM401U.pdf 3 0 3,00
İŞL401U DENETİM ISL401U.pdf 3 0 5,00
FRA401U FRANSIZCA III FRA401U.pdf 3 0 3,00
İNG401U İNGİLİZCE III ING401U.pdf 3 0 3,00
İŞL201U İŞLETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK ISL201U.pdf 3 0 4,00
İŞL403U SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR ISL403U.pdf 3 0 5,00
İŞL405U STRATEJİK YÖNETİM I ISL405U.pdf 3 0 5,00
TÜR201U TÜRK DİLİ I TUR201U.pdf 3 0 3,00
MLY201U TÜRK VERGİ SİSTEMİ MLY201U.pdf 3 0 5,00

8. Yarıyıl Dersleri ( 4.Sınıf )

​DERS KODU ​DERS ADI ​E-KİTAP ​SESLİ KİTAP ​T ​U ​AKTS
ALM402U ALMANCA IV ALM402U.pdf 3 0 3,00
FİN402U FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ FIN402U.pdf 3 0 5,00
FRA402U FRANSIZCA IV FRA402U.pdf 3 0 3,00
İNG402U İNGİLİZCE IV ING402U.pdf 3 0 3,00
İŞL402U İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ISL402U.pdf 3 0 5,00
PZL402U KÜRESEL PAZARLAMA PZL402U.pdf 3 0 4,00
İŞL406U STRATEJİK YÖNETİM II ISL406U.pdf 3 0 5,00
TÜR202U TÜRK DİLİ II TUR202U.pdf 3 0 3,00
İKT402U TÜRKİYE EKONOMİSİ IKT402U.pdf 3 0 5,00


 

7 Yorum

 1. Maliyet yönetimi , Finansal Yönetim 2 , Örgütsel Davranış, İşletme Fonksiyonları derslerinin oturum kodlarını bulamıyorum. açık öğretimin sitesin de de bulamadım. Yardımcı olursanız çok sevinirim.

  1. Derslerin kodlarını ekliyorum…

   İŞL106U – İŞLETME FONKSİYONLARI
   MUH302U – MALİYET YÖNETİMİ
   FİN202U – FİNANSAL YÖNETİM II
   SOS110U – ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ

 2. @admin
  ygs sınavından 140 uzeri puan aldım fakat ogrenmek istediğim aof un 4 yıllık lisans işletme bolumu hangi ygs puan turunde hangi ygs puanından ogrenci almaktadır.

 3. merhaba. önlisans mezunuyum. dikey geçiş yapacağım yalnız matematik hesap vs. olan derslerin olmadığı ya da mümkün olduğunca az olduğu bir bölümü tercih etmek istiyorum. işletme bölümüne baktığımda 3. sınıfta SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR ve 4. sınıfta FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ beni zorlar diye düşünüyorum. uluslararası ilişkiler daha mı mantıklı olur? teşekkürler.

 4. mrb, aöf işletme 4.sınıf yeni sisteme göre olan güncel e sesli kitaplarını bulamıyorum heryerde aöf sitesinde bile eski konuların ki var.yardımcı olursanız sevinirim.

 5. mrb,
  Aöf işletme 4.sınıf yeni sisteme göre olan güncel e sesli kitaplarını bulamıyorum heryerde aöf sitesinde bile eski konuların ki var.yardımcı olursanız sevinirim.

 6. Bu işletme dersini anlamam için önceden bir işletme bölümü bitirmiş olmam gerektiğini anladım

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Captcha loading...

Başa dön tuşu