İktisat Bölümü Bilgileri

İktisat Bölümü Bilgileri

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat Fakültesi İktisat bölümünün amacı günümüzde yer alan ekonomi modellerini kavrayabilen, ekonomilerde yer alan güncel problemleri algılayarak olası çözüm öneriler ve yöntemlerini ortaya koyabilecek ve bunları yaparken hem sosyal hem de analitik yönlü düşünebilecek insanlar yetiştirmektir. Aşağıda açıköğretim İktasat bölümünü tanıtan bilgileri bulabilirsiniz.

 

Eğitim Sistemi

İktisat Fakültesi İktisat Lisans Bölümü kredili sistemde uzaktan eğitim meodu ile eğitim vermektedir. Yılda 2 ayrı dönemde ( Güz ve Bahar Dönemleri ) eğitim- öğretim verilmektedir. Her dönem de 1 kez ara sınav ve 1 kez dönem sonu sınavı yapılmaktadır. Her dönem de farklı kitaplar dağıtılarak sınavlar bu kitaplar üzerinden yapılmaktadır. Açıköğretim sınavları tüm Türkiye’de ve yurtdışında çeşitli merkezlerde çoktan seçmeli test usulü olarak yapılmakta yanlışlar doğruları götürmemektedir. Aöf ders kitapları açıköğretim bürolarında kayıt başlangıcından sonra dağıtılmakta ayrıca e-kitap olarakta üniversitenin internet sitesinde yeralmaktadır.

 

Kimler Kayıt Yaptırabilir?

 İktisat Lisans Programını ( 4 yıllık ), YGS sınav sonucuna göre 140 veya üzeri almış olan her aday tercih edebilir. Tercih sonuçlarına göre yerleşen adaylar üniversitenin belirlediği takvime göre kayıt yaptırmaktadır.

Ayrıca sınavsız ikinci üniversite kapsamında, yükseköğretime kayıtlı olan öğrenciler ( örgün veya açıköğretim ) ya da herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar YGS sınavına katılmadan kayıt tarihleri içerisinde direk kayıt olma hakkına sahiptirler.

Dikey Geçiş kapsamında, Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Fakültesinin önlisans programlarından mezun olan öğrenciler Açıköğretim Aöf İktisat Bölümü  lisans bölümlerinin 3.sınıfına direk kayıt olma hakkına sahiptirler.
Ayrıca örgün öğretim bölümlerinden veya ikinci öğretim bölümlerinden veya uzaktan öğretim bölümlerinden yatay geçiş yapılabilir.
Programımız Azerbaycan ve Batı Avrupa Programları dahilindedir.
 

Azerbaycan Programları Kayıt Esasları

Anadolu Üniveresitesi Azerbaycan Programlarına kayıt yaptırabilmek için adayların, Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşı ve en az lise veya dengi bir okuldan mezun olmuş olmaları gerekmektedir.  Türkiye Cumhuriyeti veya diğer ülke vatandaşı olanların ise bu programla kayıt olabilmeleri için Azerbaycan Cumhuriyeti’nde en az üç ay süreli geçerli oturma iznine sahip olmaları gerekmektedir.
 
Kesin kayıt başvurusuyla ilgili temel koşullar şunlardır:
1. Azerbaycan Cumhuriyeti veya Azerbaycan’da yerleşik Türkiye Cumhuriyeti veya diğer ülke vatandaşı olanlar.
2. Azerbaycan’da Türkiye’de veya diğer ülkelerde Türk Eğitimi Sistemi’ne göre lise veya dengi bir okulu bitirenler ya da kesin kayıt süresinde bitirecek olanlar(sınavı kazanan adaylar, kesin kayıt sırasında bu durumlarını belgelendirmek zorundadır) Azerbaycan veya diğer ülkelerde aldıkları eğitimin Türkiye’deki lise veya dengi okul mezunu olduğunu Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğinden alacakları denklik belgesi ile onaylatanlar.
3. Üniversitemiz tarafından Azerbaycan’daki sınav merkezlerinde yapılan Azerbaycan Öğrenci Seçme Sınavı’nı kazananlar.
4. Öğrenim bedelini karşılayanlar.
5. Öğrenci kaydı için gerekli olan ve kesin kayıt sırasında istenecek diğer belgeleri sağlayanlar(Üniversite tarafından gönderilecek kesin kayıt bilgi formu, adayların lise veya dengi okul mezunu olduklarına ilişkin diploma veya denklik belgesi, Türk Yükseköğretim Mevzuatında öngörülen şekilde çektirilmiş altı adet vesikalık fotoğraf, öğrenim giderlerini ödeme makbuzu, üniversite tarafından gönderilecek bilgi formu gibi) kayıt yaptırabilir.

 

Batı Avrupa Programları Kayıt Esasları

 Açıköğretim Aöf İktisat Bölümü Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Avusturya, İsviçre, İngiltere, Norveç, Danimarka, Finlandiya gibi Avrupa ülkelerinde geçerli oturma iznine sahip olan Türkiye Cumhuriyeti vatanşlarının Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Programlarına kayıt yaptırabilmek için geçerli oturma izinlerinin kesin kayıt süresi içinde de devam etmesi veya öğrenime başladığında yukarıda belirtilen bu ülkelerden birinde ikâmet etmek üzere Türkiye’den bu ülkelere gidecek olanlardan,
1. T.C. vatandaşı olan (Yabancı öğrenci kontenjanı bulunmaktadır),
2. Lise veya dengi bir okulu bitiren veya kesin kayıt süresinde bitirecek olan (sınavı kazanan adaylar, kesin kayıt sırasında bu durumlarını belgelendirmek zorundadır),
3. Üniversitemiz tarafından Avrupa’daki sınav merkezlerinde yapılan Giriş Sınavı’nı veya Türkiye’de ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yapılan ÖSS (Öğrenci Seçme Sınavı)’nı kazananlar.
4. Öğrenim bedelini karşılayanlar.
5. Öğrenci kaydı için gerekli olan ve kesin kayıt sırasında istenecek diğer belgeleri sağlayan  (Üniversite tarafından gönderilecek kesin kayıt bilgi formu, adayların Türkiye Cumhuriyeti Lise veya  dengi okul mezunu olduklarına ilişkin diploma veya denklik belgesi, Türk yükseköğretim mevzuatına  göre çekilmiş dört adet vesikalık fotoğraf, öğrenim giderlerini ödeme makbuzu,  üniversite tarafından gönderilecek bilgi formu, askerlikle ilişkisi bulunanların askerlik tecil belgeleri gibi) herkes kayıt yaptırabilir.

 

Özel Koşullar

İktisat Lisans Programına herhangi bir özel kayıt koşulu bulunmamaktadır.

 

Kontenjan Sınırlaması

2012-2013 öğretim yılı İktisat Lisans Programı için 2012 Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda kontenjan sayısı 3000 olarak belirlenmiştir.  Yerleştirme souçlarına göre, Ek Yerleştirme Kılavuzunda da kontenjan sayısı 1446 olarak oluşmuştur.

 

Taban Tavan Puanları

Açıköğretim Aöf İktisat Bölümü 2012-2013 eğitim yılında 3.000 kişilik kontenjan açılmış ancak bunun 2.172′si dolmuştur. Oluşan en küçük puan ise 159,91(Okul Puanı Eklenmiş Hali ) olarak gerçekleşmiştir. Yani YGS herhangi bir puan türünden 140 veya üzeri almış olanlar tercih etmeleri halinde bu bölüme yerleşeceklerdir.

 

Diploma

İktisat Lisans Programını tamamlayanlar 4 yıllık İktisat Fakültesi lisans diploması almaktadırlar.
Aöf İktisat Fakültesi Diploma Örneği
Aöf İktisat Fakültesi Diploma Örneği

Örgün Öğretime Yatay Geçiş

Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki Genel Not Ortalamasının 100 üzerinden 80 (4 üzerinden 3,20) veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya o puandan daha yüksek olması gerekir.

 

Mezuniyet Sonrası / İş Olanakları

İktisat mezunlarının gerek kamu gerekse özel sektörde iş imkanları oldukça fazladır. Çeşitli bakanlıklar tarafından açılan müfettiş, denetçi ve uzman yardımcılığı sınavlarına girebilir, iktisat uzmanı, araştırıcı olarak çalışabilirler. Devlet ve özel sektöre ait bankalar, araştırma kuruluşları, yerli veya uluslararası şirketler de bölüm mezunlarının istihdam edildiği kurumlardır.

İktisat Lisans Programı mezunları 4 yıllık fakülte mezuniyeti koşulu olan mesleklere başvurabilir. Bu mesleklere kamu sektöründe ve özel sektörde yer alan memurluk, uzman yardımcılığı (management trainee) ve müfettiş yardımcılığı (assistant inspector) kadroları da dahildir.

Bölüm mezunları, uluslararası piyasalar ve kurumlarda etkin görevler alabildikleri gibi, yüksek lisans ve doktora programlarına devam ederek akademik kariyer de yapabilirler.

İktisat Lisans Programı mezunları 4 yıllık lisans diploması alırlar. Mezuniyet belgesini alan öğrenciler 4 yıllık fakülte mezuniyeti koşulu olan mesleklere başvuru yapabileceği gibi başvuruda istenen minimum not ortalaması ve/varsa başvurulan programın diğer koşullarını tutturmuş olmak kaydı ile lisansüstü eğitim programlarına geçiş yapabilir.

      Gerek geniş konu kapsamı gerekse de analitik yönü kuvvetli bir sosyal bilim olması dolayısıyla İktisat bölümü, mezuniyet sonrası kariyer olanakları oldukça geniş nadir bölümlerden birisidir.
 

İktisat Bölümü Ders Listesi

Açıköğretim İktisat Fakültesi İktisat Bölümü ders listesini aşağıdan görebilirsiniz, her dersin kredisi ve sınavlardaki sorumlu olduğunuz üniteleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

1. ve 2. dönemler 1.sınıfı, 3. ve 4. dönemler 2.sınıfı, 5. ve 6. dönemler 3.sınıfı, 7. ve 8. dönemler ise 4.sınıfı ifade etmektedir.

Alttan dersi olanlar üst dönemlerden ders alamazlar, yani 1. sınıftan kaldıklarınız varsa 2.sınıfta olsanız bile 3.sınıftan ders alamazsınız. Aynı şekilde, 2.sınıftan kaldığınız derlser varken 3.sınıfta olsanız bile 4.sınıf derslerinden alamazsınız.

Ders Tablosu Hakkında Açıklamalar;
Yarıyıl; 1. – 3. – 5. – 7. yarıyıllar Güz Dönemi, 2. – 4. – 6. – 8. yarıyıllar bahar dönemini ifade etmektedir. Her eğitim yılında bir güz, birde bahar dönemi göreceksiniz.
Dersin Kodu; Bu o dersin kısaltılmış tanımıdır.
E-Kitap; Dersin online e-kitab’ı için kırmızı PDF simgesine tıklayın.
T; Teorik Derslerden Aldığınız Krediyi İfade Eder ( Bunu Kullanmayacağız )
U; Uygulamalı Derslerden Aldığınız Krediyi İfade Eder
AKTS; Dersin kredisini İfade Eder ( Her Dersin kredisine Burdan Bakacağız )

 

1. Dönem Dersleri ( 1.Sınıf Güz Dönemi )

​DERS KODU ​DERS ADI ​E-KİTAP ​SESLİ KİTAP ​T ​U ​AKTS
İŞL107U GENEL İŞLETME ISL107U.pdf 3 0 5,00
MUH103U GENEL MUHASEBE I MUH103U.pdf 3 0 5,00
HUK101U HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI HUK101U.pdf 3 0 4,00
İKT103U İKTİSADA GİRİŞ I IKT103U.pdf 3 0 5,00
MAT105U MATEMATİK I MAT105U.pdf 3 0 4,00
SOS101U SOSYOLOJİYE GİRİŞ SOS101U.pdf 3 0 4,00
BİL101U TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I BIL101U.pdf 3 0 3,00

2. Dönem Dersleri ( 1.Sınıf Bahar Dönemi )

DERS KODU ​DERS ADI ​E-KİTAP ​SESLİ KİTAP ​T ​U ​AKTS
HUK110U BORÇLAR HUKUKU HUK110U.pdf 3 0 4,00
MUH104U GENEL MUHASEBE II MUH104U.pdf 3 0 5,00
İKT104U İKTİSADA GİRİŞ II IKT104U.pdf 3 0 5,00
MAT106U MATEMATİK II MAT106U.pdf 3 0 4,00
İKT102U PROJE YÖNETİMİ IKT102U.pdf 3 0 5,00
BİL102U TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II BIL102U.pdf 3 0 3,00
İŞL104U YÖNETİM VE ORGANİZASYON ISL104U.pdf 3 0 4,00

3. Dönem Dersleri ( 2.Sınıf Güz Dönemi )

​DERS KODU ​DERS ADI ​E-KİTAP ​SESLİ KİTAP ​T ​U ​AKTS
HUK209U ANAYASA HUKUKU HUK209U.pdf 3 0 5,00
TAR201U ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I TAR201U.pdf 3 0 3,00
İKT201U İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ IKT201U.pdf 3 0 4,00
İST201U İSTATİSTİK I IST201U.pdf 3 0 4,00
MLY203U KAMU MALİYESİ MLY203U.pdf 3 0 5,00
İKT203U MİKRO İKTİSAT IKT203U.pdf 3 0 5,00
MUH201U MUHASEBE UYGULAMALARI MUH201U.pdf 3 0 4,00

4. Dönem Dersleri ( 2.Sınıf Bahar Dönemi )

DERS KODU ​DERS ADI ​E-KİTAP ​SESLİ KİTAP ​T ​U ​AKTS
TAR202U ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II TAR202U.pdf 3 0 3,00
İKT202U DOĞAL KAYNAKLAR VE ÇEVRE EKONOMİSİ IKT202U.pdf 3 0 5,00
HUK210U İDARE HUKUKU HUK210U.pdf 3 0 5,00
İST202U İSTATİSTİK II IST202U.pdf 3 0 4,00
İKT204U MAKRO İKTİSAT IKT204U.pdf 3 0 5,00
HUK208U TİCARET HUKUKU HUK208U.pdf 3 0 4,00
İKT206U ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR IKT206U.pdf 3 0 4,00

5. Dönem Dersleri ( 3.Sınıf Güz Dönemi )

DERS KODU ​DERS ADI ​E-KİTAP ​SESLİ KİTAP ​T ​U ​AKTS
ALM301U ALMANCA I ALM301U.pdf 3 0 3,00
MLY301U DEVLET BÜTÇESİ MLY301U.pdf 3 0 5,00
FRA301U FRANSIZCA I FRA301U.pdf 3 0 3,00
İNG301U İNGİLİZCE I ING301U.pdf 3 0 3,00
İKT303U MATEMATİKSEL İKTİSAT IKT303U.pdf 3 0 5,00
İKT305U PARA TEORİSİ IKT305U.pdf 3 0 5,00
İKT307U SANAYİ EKONOMİSİ IKT307U.pdf 3 0 4,00
İKT309U TARIM EKONOMİSİ VE TARIMSAL POLİTİKALAR IKT309U.pdf 3 0 4,00
İKT311U ULUSLARARASI İKTİSAT TEORİSİ IKT311U.pdf 3 0 4,00

6. Dönem Dersleri ( 3.Sınıf Bahar Dönemi )

​DERS KODU ​DERS ADI ​E-KİTAP ​SESLİ KİTAP ​T ​U ​AKTS
ALM302U ALMANCA II ALM302U.pdf 3 0 3,00
İKT302U BİLGİ EKONOMİSİ IKT302U.pdf 3 0 4,00
ÇEK308U ÇALIŞMA EKONOMİSİ CEK308U.pdf 3 0 5,00
FRA302U FRANSIZCA II FRA302U.pdf 3 0 3,00
İKT304U HİZMETLER EKONOMİSİ IKT304U.pdf 3 0 4,00
İNG302U İNGİLİZCE II ING302U.pdf 3 0 3,00
HUK108U İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU HUK108U.pdf 3 0 5,00
İKT306U PARA POLİTİKASI IKT306U.pdf 3 0 5,00
İKT308U ULUSLARARASI İKTİSAT POLİTİKASI IKT308U.pdf 3 0 4,00

7. Dönem Dersleri ( 4.Sınıf Güz Dönemi )

​DERS KODU ​DERS ADI ​E-KİTAP ​SESLİ KİTAP ​T ​U ​AKTS
ALM401U ALMANCA III ALM401U.pdf 3 0 3,00
İKT401U AVRUPA BİRLİĞİ IKT401U.pdf 3 0 5,00
İKT405U FİNANSAL EKONOMİ IKT405U.pdf 3 0 5,00
FRA401U FRANSIZCA III FRA401U.pdf 3 0 3,00
İKT403U İKTİSADİ KALKINMA IKT403U.pdf 3 0 5,00
İNG401U İNGİLİZCE III ING401U.pdf 3 0 3,00
TÜR201U TÜRK DİLİ I TUR201U.pdf 3 0 3,00
MLY201U TÜRK VERGİ SİSTEMİ MLY201U.pdf 3 0 5,00
HUK401U VERGİ HUKUKU HUK401U.pdf 3 0 4,00

8. Dönem Dersleri ( 4.Sınıf Bahar Dönemi )

DERS KODU ​DERS ADI ​E-KİTAP ​SESLİ KİTAP ​T ​U ​AKTS
ALM402U ALMANCA IV ALM402U.pdf 3 0 3,00
İKT406U AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ IKT406U.pdf 3 0 4,00
İKT408U EKONOMİNİN GÜNCEL SORUNLARI IKT408U.pdf 3 0 3,00
FRA402U FRANSIZCA IV FRA402U.pdf 3 0 3,00
İKT410U İKTİSADİ BÜYÜME IKT410U.pdf 3 0 5,00
İKT412U İKTİSAT TARİHİ IKT412U.pdf 3 0 3,00
İNG402U İNGİLİZCE IV ING402U.pdf 3 0 3,00
MLY402U MALİYE POLİTİKASI MLY402U.pdf 3 0 4,00
TÜR202U TÜRK DİLİ II TUR202U.pdf 3 0 3,00
İKT402U TÜRKİYE EKONOMİSİ IKT402U.pdf 3 0 5,00

7 Yorum

 1. Dikey Geçiş kapsamında, Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Fakültesinin önlisans programlarından mezun olan öğrenciler İşletme Fakültesinin lisans bölümlerinin 3.sınıfına direk kayıt olma hakkına sahiptirler.

 2. Siyaset Bilimi Bölümü’den sonra İktisat bölümünden arkadaslarımız bölümlerimi tanıtıyorlar.

 3. Ya ben bölümü seçerken niye kimse beni durdurmadı. iktisat zordur ingilizcesi daha da zordur diye uyarmadı he niye

 4. evet ibf iktisat bölümü almış 2 gün önce kararı tüm derslere devam zorunlu geldi

 5. İstanbul ticaret üniversitesi 2 yıllık bilgisayar programcılığı mezunuyum.Marmara ü.işletme fak.3.sınıfa kayıt yaptırabilirmiyim?
  Ayrıca aöf.3.sınıfa kayıt yaptırdım,marmara ü. iktisat 3.sınıf kurslarına kayıt yaptırabilirmiyim.Böyle bir kurs Marmara ü.eğt.fak.de varmı?Nereye müracaat etmem lazım?

  1. Mezun olduğunuz bölüm örgünden sadece aşağıdaki bölümlere Dikey Geçiş Sınavında başarılı olup tercih sonrası yerleşirseniz kayıt imkanı vermektedir. Diğer sorunuz için bilgiyi Marmara Üniversitesinden almalısınız.
   Bilgisayar Mühendisliği 3124
   Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 3127
   Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri 8154
   Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 3129
   Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği 9343
   Bilgisayar-Enformatik 8155
   Bilişim Sistemleri Mühendisliği 5103
   Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri 3130
   Enformasyon Teknolojileri 6173
   Fizik 3182
   İstatistik 3223
   İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri 3224
   Kontrol Mühendisliği
   Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği 9260
   Matematik Mühendisliği 3257
   Matematik ve Bilgisayar Bilimleri 3256
   Matematik-Bilgisayar 3258
   Meteoroloji Mühendisliği 6262
   Uzay Mühendisliği 3358
   Yazılım Mühendisliği 5134

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Captcha loading...

Başa dön tuşu