Açıköğretim Dikey Geçiş ile MYO ve Önlisans Mezunlarına 3.Sınıfa Kayıt Hakkı

Açıköğretim 2015-2016 Dikey Geçiş ile MYO ve Önlisans Mezunlarına 3.Sınıfa Sınavsız Kayıt Hakkı

Anadolu Üniversitesi; 2015-2016 eğitim yılında Meslek Yüksekokulları ve 2 Yıllık Önlisans Bölümleri mezunu olan öğrencilere lisans mezunu olmaları için, dikey geçiş kapsamında sınavsız olarak Aöf Lisans bölümlerinin 3. sınıfına kayıt hakkı vermektedir. 

Üniversitelerin 2 yıllık Önlisans bölümlerinden veya MYO’dan mezun olanlar için Sınavsız Dikey Geçiş kapsamında Açıköğretim İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Çalışma Ekonomisi, Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Konaklama Hizmetleri gibi 4 yıllık lisans bölümlerinin 3.sınıfına direk kayıt hakkı vermektedir. Örgün bir bölüme Dikey geçiş sınavı ile girmiş olanlarda Aöf den aynı anda sınavsız dikey geçiş ile kayıt olup öğrenim görebilirler. Böylelikle aynı anda iki farklı Lisans bölümünden diplomanız olur. 

Açıklamaların altında mavi ve kırmızı tablolardan bölümünüzün adını bularak hangi bölümlere kayıt olabileceğinizi görebilirsiniz.

Aöf Açıköğretim Dikey Geçiş Kayıt Şartları; Dikey geçiş için herhangi bir sınava girmenize gerek olmadan direk kayıt olabileceksiniz. Aşağıda yer alan dikey geçiş bölümleri Mavi veya Kırmızı tabloların birisinde mezun olduğunuz bölümün adı yer alıyorsa, yapmanız gereken tek şey 28 Eylül – 09 Ekim tarihleri içinde Açıköğretim Kayıt Sayfasından ( BURAYA TIKLAYARAK Kayıt Sayfasına Ulaşabilirsiniz. kayıt sayfası kayıt tarihleri içinde aktif olacaktır ) bilgilerinizi girmek, ilgili çıktıları almak, Vakıfbank’a gidip harç ücretini yatırmak ve aöf bürosuna giderek evraklarınızı teslim etmektir. Mezun olduğunuzda elinizde hem önlisans hemde lisans diploması olacak. Yani çift diplomanız olacak.

– Böylelikle sizde artık bölümünüzün devamı niteliğindeki bir açıköğretim lisans programının 3.sınıfına kayıt olmuş olacaksınız.

– Kayıt olduğunuzda askerliğiniz ertelenmeye devam ediyor.

– Mezun olduğunuzda Askerliği diplomanız ile 2 yıl daha erteletebiliyorsunuz.

– Üstelik kayıt olurken önlisans diplomanızı vermiyorsunuz. Mezun olduğunuzda elinizde hem önlisans diplomanız hemde lisans diplomanız birlikte olacak.

2015-2016 Dikey Geçiş Kayıt Tarihleri ;

28 Eylül 2015 Pazartesi başlayacak olup, 09  Ekim 2015 Cuma günü saat 17:00’a kadar kayıt yaptırabilirsiniz. Kayıtlar bu tarihler içinde kayit.anadolu.edu.tr adresinden ön kayıt, sonrasında harç ücretinin ödenmesi ve size en yakın aöf bürosuna evrakların teslim edilmesi ve kitapların alınması ile kesin kayıt olunmuş olmaktadır.

Dikey Geçiş ile Kayıt İçin İstenen Evraklar;

Kayıt anında AÖF Bürosuna teslim etmek zorunda olduğunuz belgeler aşağıda listelenmiştir. Bu belgeleri kayıt anından önce mutlaka hazırlayınız. Herhangi bir belge hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmak için belge adının üzerini tıklayınız.

1. İnternet Başvuru Belgesi ( İnternetten Ön kayıt Yaptıktan Sonra Aldığınız Çıktı )
2. Fotoğraflı-İmzalı Form ( İnternetten Ön kayıt Yaptıktan Sonra Aldığınız Çıktı )
3. Öğrenci Bilgi Formu ( İnternetten Ön kayıt Yaptıktan Sonra Aldığınız Çıktı )
4. Not Durum Belgesi ;

Dikey geçiş kapsamında kayıt yaptıracak adayların mezuniyet koşullarını sağlaması halinde Genel Not Ortalaması, önlisans programında aldığı derslerin ortalaması ile lisans eğitimi sırasında aldığı dersler üzerinden hesaplanmaktadır. Buna göre adayların mezun oldukları okuldan alacakları  Genel Not Ortalaması 4’lük sisteme göre düzenlenmiş Not Durum belgesinin aslını kayıtta AÖF Bürosuna vermeleri gerekmektedir.

5. Öğrenim Belgesi ;

2 yıllık Önlisans bölümlerinden mezun olan adaylar, öğrenim belgelerinin AÖF bürosu veya mezun olduğu okul tarafından onaylanmış fotokopisi ile kayıt yaptıracaklardır.

Örgün bir bölüme DGS ile kayıt olmuş ve okumakta olan öğrenciler kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu tarafından “Aslının Aynıdır” onaylı öğrenim belgeleriyle kayıt yaptırabilirler.

Bunun dışında diğer resmi veya özel kuruluşlarca onaylanmış öğrenim belgelerinin fotokopisi ile kayıt yapılmaz.

Öğrenim belgesini AÖF bürosuna onaylatacak adaylar öğrenim belgesinin aslını ve fotokopisini AÖF bürosuna götürmek zorundadırlar. Öğrenim belgesinin aslı görülmeden AÖF bürosunca “Aslının Aynıdır” onayı yapılmaz. Öğrenim belgesini kaybedenler ise mezun oldukları okuldan alacakları “Diploma Bilgilerini İçeren ÖğrenimBelgesi”nin onaylı fotokopisi ile kayıt yaptıracaklardır.

Öğrenim belgesindeki kimlik bilgileri ile nüfus cüzdanınızdaki bilgilerin (ad, soyad, baba adı vb.) aynı olması gerekmektedir. Bu bilgilerinizde farklılık varsa, bu farklılığa ait yasal belgenizi öğrenim belgenizle birlikte vermek zorundasınız (Evlilik nedeniyle soyadı değişenler hariç). Eğer öğrenim belgenizdeki bilgiler hatalı ise mezun olduğunuz okula başvurarak öğrenim belgenizin arkasına açıklama yaptırmanız gerekmektedir.

a) Diplomanın Onaylı Fotokopisi: Meslek Yüksekokullarından veya Açıköğretim Fakültesi Önlisans Programlarından mezun olan adaylar, önlisans diplomalarının onaylı fotokopisi ile kayıt yaptıracaklardır.

b) Geçici Mezuniyet Belgesinin Onaylı Fotokopisi: Önlisans diploması henüz düzenlenmemiş olan adaylar, okullarından aldıkları geçici mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi ile kayıt yaptıracaklardır.

c) Yurt Dışı Mezuniyet Belgesi: Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan mezun olmuş olanlar mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi yanında, Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) alınan denklik belgesinin onaylı fotokopisini de vermek zorundadırlar.

Yukarıda sayılan öğrenim belgeleri dışında kalan, ilişik kesme belgesi, geçici denklik belgesi, mezuniyeti belirten düz yazılar, temel kursu bitirme diploması, başarı durum belgesi ve sertifikalar, mezuniyet belgesi yerine kesinlikle kabul edilmez ve bu belgelerle kayıt yapılmaz.

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesi önlisans programlarında son sınıfta olup Dikey Geçiş başvurusu yapan öğrencilerden mezun olamayanlar kayıt yaptıramazlar.

6. Fotoğraf

Kayıt işlemlerinde, ÖSYM’de bulunan veya internet başvuru sırasında yüklediğiniz dijital fotoğraf kullanılacaktır.

Fotoğrafların son altı ay içinde, yüzü açık, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde, cepheden çekilmiş olması gerektiğinden, kayıt için AÖF bürosuna giderken adayların bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir.

Fotoğrafı yukarıdaki niteliklere uymayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

Dijital ortamda alınan fotoğrafların kayıt için uygun olmaması halinde, AÖF bürosu öğrenciden 4 (dört) adet 4,5×6 cm. boyutunda fotoğraf isteyecektir. Bu fotoğrafların birbirinin aynısı olması gerekmektedir. Bu fotoğraflardan 2adedini, internet başvuru sitesinden dökümünü aldığınız Fotoğraflı-İmzalı Form ile Öğrenci Bilgi Formuna yapıştırınız.

Kayıtlarda alınan fotoğraflar taranarak elektronik ortama aktarıldığından fotokopi, bilgisayar vb. yollarla çoğaltılmış fotoğraflar kabul edilmeyecektir.

7. Askerlik Durum Beyanı

Kayıt yaptıracak adaylar internetten yapılan başvuruda beyan edilen “Askerlik Durumu”na ilişkin belgesini kayıt için AÖF bürosuna vereceklerdir.

Erkek öğrencilerin askerlik durumları TECİLLİ, YAPTI, YAPIYOR, YAŞ SINIRINI AŞMIŞ veya MUAF olabilir. Bunlar aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

TECİLLİ: Erkek adaylardan halen askerliğini yapmamış olanlar, İnternet başvuru adımlarındaki “Askerlik Durumu” seçeneğinde “Tecilli”yi seçeceklerdir.

YAPTI: Askerliğini yapmış olanlar, İnternet başvuru adımlarındaki “Askerlik Durumu” seçeneğinde “Yaptı”yıseçeceklerdir.

YAPIYOR: Halen asker olanlar, İnternet başvuru adımlarındaki “Askerlik Durumu” seçeneğinde “Yapıyor”useçeceklerdir.

YAŞ SINIRINI AŞMIŞ: 1975 ve öncesi (1975, 1974, …) doğumlu erkek adaylar, yasada yazılı yaş sınırı dışına çıktıklarından, İnternet başvuru adımlarındaki “Askerlik Durumu” seçeneğinde “Yaş Sınırını Aşmış”ı seçeceklerdir.

MUAF: Yasal nedenlerle askerlikle ilişiği olmayanlar, İnternet başvuru adımlarındaki “Askerlik Durumu” seçeneğinde “Muaf”ı seçeceklerdir.

Aşağıya Hangi bölüm mezunlarının, hangi açıköğretim bölümlerinden birisinin 3.sınıfına kayıt olabileceğini gösterir tabloları ekliyorum arkadaşlar. Bölümünüzün adı 1. tabloda yok ise 2. tabloda olabilir. İkisini de kontrol etmenizi öneriyorum.

Dikey Geçişte Ders Muafiyeti;

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI BU İŞLEMİ YAPMAYACAKLAR.

2015-2016 Öğretim Yılı Güz Döneminden itibaren her dönemde yapılmak üzere, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – II, Türk Dili I – II, Yabancı Dil I – II, Temel Bilgi Teknolojileri I – II derslerine yapılacak ders transferi ve muafiyet ile ilgili açıklamalar aşağıdadır:

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinden daha önce yukarıda adı geçen veya bunlara eşdeğer ders/dersleri almış ve başarmış öğrencinin kayıtlı olduğu/kayıt yaptıracağı programdaki muafiyet işlemleri ilgili Fakülte tarafından otomatik yapılır. Bu durumdaki öğrencinin herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur.

– Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri dışındaki bir yükseköğretim programından daha önce yukarıda adı geçen ders/dersleri almış ve başarmış öğrencinin, muafiyet için aşağıdaki işlemleri yapması gerekir.

MUAFİYET BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN BELGELER;

 • Mezun Olmuş Olanlar                                                                .
  • Diploma Aslı ya da Onaylı Fotokopisi,
  • Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı ya da Onaylı Fotokopisi

  belgelerinden herhangi biri

 • Kayıtlı
  • Onaylı Transkript (Not Durum Belgesi)
  Kaydı Silinmiş
  Lisans Programından Kaydını Sildirerek Önlisans Diploması Almış

Yukarıdaki belgeleri;

  • Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine ilk kez kayıt yaptıracak öğrenci kayıt esnasında,

Bu tarihlerden sonra yapılan başvurulara muafiyet işlemi takip eden dönemde uygulanacaktır.
Muafiyet işlemleri her dönem başında ilgili Fakülte tarafından belirlenen tarihler arasında gerçekleştirilir.
Muafiyet talebinde bulunan öğrenci, ders transferi ve muafiyet esaslarını kabul etmiş sayılır.

MAVİ TABLO; ( Aşağıdan Kırmızı Tabloyada bakın )

Dikey Geçişle İktisat, İşletme Fakülteleri Lisans Programları 3. Sınıfına Doğrudan Kayıt Yapılacak MYO ve Açıköğretim Önlisans Programları
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 3.Sınıfa Direk Kayıt Yapabilecek Önlisans Bölüm Listesi -1-
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 3.Sınıfa Direk Kayıt Yapabilecek Önlisans Bölüm Listesi -1-

Dikey_Geçiş_2 Dikey_Geçiş_3 Dikey_Geçiş_4

TABLO 2; ( 2 tablo var ikisine de bakın )

Dikey Geçişle İktisat, İşletme Fakülteleri Lisans Programları 3. Sınıfında Fark Dersler Alarak Kayıt Yapılacak MYO ve Açıköğretim Önlisans Programları
Aşağıda hangi bölüme kayıt olursanız hangi fark dersleri alacağınızı görebilirsiniz.
Anadolu Üniversitesi Sınavsız Dikey Geçişte alınacak fark dersler.
Anadolu Üniversitesi Sınavsız Dikey Geçişte alınacak fark dersler.

Şimdiden Tüm Açıköğretim Dikey Geçiş Öğrencisi Adaylarına Başarılar Dileriz…

2.156 Yorum

 1. Selamün eleyküm.. Ben işletme 4.sınıf öğrencisiyim seneye kısmet olursa LİSANS DİPLOMASI alacağım. Acaba bitirdikten sonra ön lisans diplomasıyla başvurduğum lisans diploması haricinde, ÖN LİSANS diplomasıyla başka bir lisans bölümüne başvurabilirmiyim…Teşekkürler.

   1. Ben Önlisans Elektirik mezunuyum Uluslar arası İlişkiler okumak istiyorum acaba kaçıncı sınıftan başlıyorum. Teşekkürler

 2. merhaba..ben marka iletişimi bölümünü bitiriyorum,1 tane bütünlemem var.sosyolujiye geçiş yapabiliyor muyum? teşekkürler….

 3. ben labaratuar ve veteriner sağlık önlisans mezunuyum 4 yıllık bir bölüm okumak istiyorum ama ne okuyabilirim bilmiyorum yardımcı olurmusunuz

  1. Laborant ve Veteriner Sağlık bölümü Dikey geçiş ile sınavsız olarak maalesef açıköğretim bölümlerinin 3.sınıfına kayıt olamamaktadır. Dikey Geçiş Sınavına girerek örgünden devam edebilmektedirler.

 4. iyi günler
  halkla ilişkiler ve tanıtım mezunuyum sosyolojiye dikey geçiş yapabilirmiyim ve diğer bir sorum hangi bölümlere dikey geçiş yapabilirim.

 5. Merhaba ben sosyal hizmetler aöf önlisans bitirdim.4 yıllık bir bölüme geçmek istiyorum nasip olursa.sosyal hizmet 4 yıllık Anadolu üniversitesinde olmadığı için onu seçemiyorum.Atatürk üniversite’sinin harçları da çok yüksek bu yüzden ya Sosyoloji ya da Türk Dili Edebiyatı istiyorum bu bölümlerden birisi olurmu bilgi verirseniz teşekkür ederim.

  1. Sosyal Hizmetler önlisans sonrası, Dikey Geçiş kapsamında Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümnün 3.sınıfına direk kayıt olma hakkınız var. Kayıtlar 1-19 Ekim tarihleri içinde yapılacak..

 6. mrblar ben muhasebe ve vergi uygulamaları bölümünü bitirdim..3.sınıfa devam etmek istiyorum fakat kararsızım.imkanları daha geniş olabilecek bölüm önerebilir misiniz..teşekkürler

 7. mrb ben myo makine bölümünden mezun oldum açıköğretimden 4 yıllık işletme okumak istiyorum sınavsız geçiş yaptığımda direk olarak 3. sınıftan mı başlayacağım? teşekkürler…

 8. mrb ben myo makine bölümünden mezun oldum açıköğretimden 4 yıllık işletme okumak istiyorum bende sınavsız geçiş yaptığımda 3i sınıftan mı başlayacağım? teşekkürler..

 9. son ıkı derten kalırsam onlısastan genede dıkey gecıs yapabılıyormuyum yoksa mezunıyet sart mı

   1. iyide benim allttan bir dersim var ve ekimde bütünlemesine gireceğim ama o tarihte direk geçiş kayıtları var ben o dersi geçsem bile kayıt tarihlerinin süresi dolacak benim gibi binlerce insan mahrum kalacak adminnn

     1. geçici kayıt nasıl oluyor ki öyle birşey varmı ama kayıt yaptırırken diploma istiyorlar

 10. Merhaba;Okulum bitti fakat 1.sinifta staj yapmadigim icin 2.sinif stajimla beraber 1. sinif stajimi yapacam yani mezuniyet tarihim diploma almam eylule sarkacak sknti olurmu . Alttan ders falan yok kalmadi ?

 11. merhabalar;ben Aycan,sosyal hizmetler son sınıfı okuyorum,2 dersten büte kaldım,acaba dikey geçişle sosyal bilimlere geçiş yapabilirmiyim,bir üst sınıfta dersleri altan alabilirmiyim,bilgilendirirseniz çok sevinirim,şimdiden teşekkür ederim.

 12. merhaba açıköğretim bilgisayar teknolojisi ve programlama mezunuyum, dgs yi kazanıp hem örgün eğitimde hemde açıköğretimde aynı diplomayla lisans tamamlanabiliyormu?

   1. merhaba, bilgisayar teknolojisi ve programlama bölümü mezunu olan bir kişi, aöf nde lisansı tamamladıktan sonra, aynı önlisans diplomasıyla ahmet yesevide 2+2 olarak bilgisayar mühendisliğine kayıt yaptırabilirmi.teşekkürler

    1. Ahmet Yesevi unv’de nasil 2+2 seklinde Bilgisayar muh. okunabiliyor bilgilendirir misiniz.. Ben de Bilgisayar Programcligi mezunuyum.. Tesekkur ederim..

 13. merhabalar ben bu sene muhasebe ve vergi uygulamaları önlisans mezunu olacağım inşallah(bütünlemeleri geçersem) ,ancak kafamı karıştıran şey şu oldu bende bölümümün karşına baktığımda hiçbir lisans bölümü yazmıyor(tablo1de) benim sınavsız geçiş hakkım yok mu yani 🙁 kendi bölümümü 4 yıllığa tamamlamak için ne yapmalıyım ,cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim .

  1. İKTİSAT, ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ, KAMU YÖNETİMİ, MALİYE, ULUSLARARASI İLİŞKİLER, İŞLETME, KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ

   Bu bölümlerin bir tanesinin 3.sınıfın adirek kayıt olabilirsin.

   1. eminim ki tüm bölümler zordur ama size göre hangisini seçmek daha mantıklı benim bölümüm için ,bir an karşısında hiç birşey yazmayınca çok korktum geçiş yapamıyorum diye ,ama böyle güzel bir haber duymak iyi geldi bana teşekkür ederim .

 14. arkadaşylar ben aöf 2 sınıf öğrencisiyim bu sene alttan 2 ders kaldı bu derszleri eyer bu sene vermesem acık öğretimden sınıf tekrar etmeden kamuyönetimine kayıp yapma imkanım varmıydı.. şartıl olarak hem 3 sınıfı okusam hem alttaki derseleri verme imkanım var mı bu noktada yardımcı olursan sevinirim..

 15. ben sosyal bilimler bolumu mezunuyum 3. sınıfa dırek kayıt yaptırdıktan sonra 1. sınıf dersleri olan matematık ve genel muhasebe karsıma cıkacakmı yoksa sadece 3. ve 4. sınıf derslerınden sorumlu olucam yanı 2 sene bıtırelebılırı dımı

 16. önlisans çocuk girişimciler ne olacak.. Neden bu bölümü dikkate alan yok neden? butun kapıları kapattılar .. Onca yıl emek verdik ana hiç bir önemi kalmadı. Egitim sistemi oturmamış bir ülke de yaşıyoruz yada yaşamaya çalışıyoruz. tmm çk güzel yapmışlar ikinci üniversitesi kapıları açılmış ama bu bölümler mezun verdikten sonra iş imkanları olmayacaksa niye veriyorlar. Ihtiyacım duyulan bölümler dururken niye yıkılmaya neden oluyorlar sacmalik bu baska bır şey degil .. Haydi kizlar okula kampanyasını bıraksınlar hadi kızlar kocaya kampanyası daha yerinde olacak.

 17. merhaba.. ben gıda teknolojisi bölümünden bu yıl mezun oldum.3. sınıf için hangi bölümlere kayıt yaptırabilirim anlayamadım yardımcı olursanız sevinirim..

 18. merhaba ben adalet bölümü öğrencisiyim acaba bende 2 yıllığı bitirdikten sonra 3.sınıftan sınavsız olarak devam edebilirmiyim. (adalet bölümü) öğrencisi olarak ayrıntıyı önemseyip cevaplarmısınız? şimdiden teşekkürler

 19. selamlar.ben myo pazarlama bölümünden mezun oldum.daha sonra açıköğretim laboratuar ve veteriner sağlık bölümünü bitirdim.pazarlama diplomamla başvuru yapabilirmiyim…

 20. MERHABALAR. ben serik myo geleneksel el sanatlarını bitirdim dikey geçiş yaparak aöf den hangi bölmü secebilirim?

  1. Listede bölümünüzün adının karşısına gelen kutuda yer alan bölümlere kayıt olabilirsiniz. Bölümünüzün adı yok ise aöf den dikey geçiş yapamıyorsunuz demektir.

 21. Selam benim kafamı kurcalayan konu fark dersler ne demek acaba tablo b tohumculuk mezunuyum aydınlatırsanız sevinirim

 22. merhaba ben 4 yıllık işletme mezunuyum. açıköğretim sosyoloji okumak istiyorum sınavsız başvuru hakkından yararlanabiliyor muyum ve kaçıncı sınıftan okumaya başlıcam.

 23. ben elektronik haberleşme okuyorumda 2 yıllık bu açıköğretimde sanırım 4 yıllığa geçiş yok peki daha farklı seçenekler var mı sınav sız geçebileceğim elektronik müh. olarak tamamlayabileceğim sadece dgs sınavıylamı müh olabilirim

 24. merhaba aöf sosyal bilimler önlisans mezunuyum lisans tamamlamak istiyorum 3.sınıftan başlayabilicegim bölümler nelerdir sosyoloji 3 sınıftan devam edebilirmiyim yoksa işletme uluslararası ilişkiler mi nasıl bir yol izlemem gerekir bilgilendirirsenis sevinirim tşk.

 25. slm.ben aöf türk dili ve edebiyatı öğrncsym.önlisans diplomamı alıp ilahiyattan devam edebilme gibi bir hakkım var mı dgs şart mı?devam edersem kaçıncı sınıftan devam edeblrm?

  1. 1 ve 2.sınıfların tüm derslerinden geçtiyseniz önisans diploması alabilirsiniz. Ama DGS veya sınavsız olarak ilahiyattan devam edemezsiniz. Ancak Sınavsız ikinci üniversite kapsamında 2 yıllık ilahiyat önlisans bölümüne kayıt olabilirsiniz.

 26. mrb turızm ve otel işletmeciliği önlisan sbölümünü mezun oldum hangi bölümleri okuyabılıyorum 3sınıfdan başlıyoruz sanırım

 27. MYO Bilgisayar Programcılığı mezunu olarak bu sene Açıköğretim Fakültesine dikey geçiş ile kayıt yapacağım bölümler bu sayfada İKTİSAT ,ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ, KAMU YÖNETİMİ, MALİYE, ULUSLARARASI İLİŞKİLER, İŞLETME, KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ olarak yazıyor. Ama araştırdığımda Bilgisayar Programcılığı bölümü mezunlarının sadece İŞLETME ve İKTİSAT bölümlerine geçiş yapacağı söyleniyor. Şimdi bu durumda ben Bilgisayar Programcılığı mezunu olarak kesin olarak hangi bölümlere kayıt olabileceğim?

 28. merhabalar ben cocuk gelişimi onlisans mezunuyum acık ögretim okul öncesi egitim de duruduruldu buarada benim bölümümle alakalı hiç bir bilgi yok gecşle ilgili napcam hiç bilmiyorum sosyolojiye yada sosyal hizmetlere geciş var diye biliyordum ama yokmus sanırım offf lütfen yardımcı olursanız sevinirim bosuna mı girdim nasıl bi sınav sistemi anlamadın gitti

 29. merhaba ben bilgisayar operatörü ve teknikeri bölümü mezunuyum dikey geçiş yapmak istiyorum sitede fark dersler alınacağını okudum biraz bilgi verirmisiniz

 30. merhaba…ben cilt bakımı ve güzellik bölümü mezunuyum.ama tıbbi aromatik bitkiler bölümünü okumak istiyorum.bunun için tekrara sınava girmem gerekirmi yoksa ikinci üniversite olarak sınavsız başvuru yapabilirmiyim? (bu bölüm bizim alanın alt dalı)

 31. arkadaşlar inşaat teknikerliğini bitirdim ve bu yıl iktisat fakültesi kamu yönetimi 3. sınıfa dikey kayıt yaptıracam benim bölümüm tablo ikide ve fark ders alacam bu fark dersler hangileridir. 3. sınıfta ve 4. sınıfta hangi dersleri hangi dönemde görecem bilgisi olan varmı

  1. 3.sınıfta göreceksiniz, Bu yıl sistem değiştiği için fark derslerinin sayısı ve hangi dersler olacağı henüz belli değil. Açıklandığında duyuracağız.

 32. 2 yıllık muhasebe myo mezunuyum 3. sınıf işletmeden dewam etmek istiyorum … aof kayda yatay geçiştenmi başvurcam yoksa DİKEY GEÇİŞTENMİ hangi tarihlerde başvurmam gerek …

 33. ben gıda teknolojisi mezunuyum 3. sınıfa kayıt yaptırırken fark dersleri almam gerekecek mi?

 34. merhaba,
  ben çocuk gelişimi mezunuyum dikey geçişle 3.sınıf okul öncesi öğretmenliği yada sosyoloji okuya bilir miyim.eğer bu ikisi mümkün değil ise sınavsız geçiş hakkımı kullanarak sosyal hizmetler okuyabilir miyim.
  bir de çocuk gelişimi mezunları açıköğretimde hangi bölümden 3 sınıf olarak devam edebilir.
  teşekkür ederim.

 35. Merhaba,ben makine teknikeriyim.Okumak istediğim aslında 4 yıllık teknik bölümler açık öğretimden ama sanırım böyle bir şansım yok,yoksa var mı??

 36. ben 1998 yılında 2 yıllık tarım makinaları bölümünden mezun oldum dikey geçişe kaçıncı sınıftan başlayacağım ben baş vurabiliyormuyum.ek ders alcakmıyım

 37. Merhaba ADMİN.Ben tbmyo Makine önlisans mezunuyum aöf den 4 seneliğe geçmek istiyorum ama bazı arkadaşlarım diyoki hazırlık falan veriyolarmış 1 sene yada hazırlık derslerinin 3 sene alabiliyomuşun ne diyosun bunun hakkında… Teşekkürler…

 38. Merhaba… Ben 2009 dış tic. ve AB mezunuyum. bu sene açık öğretime geçiş yapmak istiyorum. acaba hangi bölümlere başvuru yapabilirim ? cevaplarsanız çok sevinirim teşekkürler.

 39. ben,2 yıl bahçe ziraatı mezunuyum..2009 da aöf kayıt yaptırdım,1 sene hazırlık dersleri verdiler 3.sınıfa geçmeden ve hazırlık döneminin 1. dönem harcını yatırdım ve sınavlara girdim,2.dönem harcını yatırmadım ve sınavlara girmedim..sorum,kaydım silinmişmidir ,silinmediyse tekrar devam etmek için nasıl bir yol izlemeliyim? teşekkürler..

 40. büyük ve küçük baş hayvan yetiştiriciliği bölümü mezunuyum, mezun olduğum bölüm karşına gelen kutucukta belirtilen herhangi bir bölümemi kayıt yaptırabiliyurum, yoksa tablo başlagınca belirtilen iktisat ve işletme bölümlerinemi kayıt yaptırabiliyorum. bilgileriniz için şimdiden teşekürler

 41. ben önlisans elektrik mezunuyum secebılecegım bölümler hangılerı ilahıyat falan secebılıyormuyuz acıktan dıkey gecıs ten

 42. 2 yıllık halkla ilişkiler mezunuyum lisans tamamlamak için aöfden 3.sınıfa kayıt yaptıramıyomuyum neden çok saçmaa sadece belli bölümlerin geçiş yapması.bizim neden geçiş hakkımız yok bu sene

 43. arkadaslar yenı cıkan kanunlara gore hazırlık sınıfı kalkmıs denıyor.dırekt olarak 3. sınıftan baslama durumu hakkında bılgı verırmısınız.fark ders alma durumu nedır ozaman?

 44. merhaba,ben sosyal bölümleri bitirdim lisans olarak sosyolojiye kayıt yaptırabiliyorum ancak ben hem lisans kaydı yaptırıp hemde önlisans veteriner teknikerliği ve laborantlık bölümüne kayıt yaptırabilir miyim.Teşekkürler..

 45. Hocam Kamu yonetimi okursak nerlerde calisma imkani oluyor yada fark dersleri alma zamani 3. ve 4. olmak uzere iki senede bitiyor mu zaman olarak uzarmi.. Diplomada acikogretim fakultesi yazip yazmadigini soracaktim birde son olarak kamu ypnetimi bitirince hangi alanlarda master yapabiliyoruz.. bunu nereden ogrenebiliriz.. bilg prog. mezunuyum tesekkur ederim..

  1. 1-19 Ekim 2012 tarihleri içerisinde Açıköğretim Kayıt Sayfasından ( kayıt sayfası kayıt tarihleri içinde aktif olacaktır )

 46. Merhabalar, tablo 2 de, 137. sıradaki Endüstriyel Elektronik bölümünün karşısındaki kutuya baktığımda, İKTİSAT büyük harflerle, diğer altı bölüm ise küçük harflerle yazılmış. Bu da beni teretdüte düşürdü, acaba yazım hatası mı var, yoksa burada yazan 7 bölümden birini seçebilirmiyim. Yazım hatası varsa bunu düzeltirmisiniz. Teşekkür ederim.

  1. Mrb , ben cbü bilgisayar programcılığı mezunuyum, muaf olunacak dersler bizim için geçerlimi ,orda yazınızda anadolu üniversitesinden daha önce aldığınız dersler yazıyor çünkü, cvplarsanız sevinirim teşekkürler…

 47. merhaba ben tarım işletmeciliği ve pazarlama bölümünden mezunum acaba iktisata geçiş yapma hakkım varmı yada hangi bölüme geçiş yapabilirm bide tarihleri tam olarak nedir.
  harç parası alınıyormu

 48. kardeşim deniz astsubayı bölümü motor İKTİSAT
  ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ

  KAMU YÖNETİMİ

  MALİYE

  ULUSLARARASI İLİŞKİLER

  İŞLETME

  KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ bu bölümlerden istediğine başvurabiliyormu yoksa sadece ıktısat yada ısletmemı tesekkur ederım

 49. merhabalar bana yerleştirmede sosyal hizmetler çıktı sizce onu okuyup sonra dikey geçişle başka bir lisans programına mı yerleşeyimmi yoksa ek tercih yapayımmı dikey geçiş yaptıgımızda lisans diploması veriliyor mu geçiş yaptıgımız bölümü örgünden okuyanlardan bir farkımız bulunuyor mu ve diplomada açık ögretimm oldugumuz yazıyor mu örgüne geçiş hakkımız var mı son olarak sosyal hizmetleri okursam iş olarak baktıgımızda hangi bölüme geçiş daha avandajlı biliyorum çok soru sordum ama eger bunu yanıtlarsanız çok mutlu olucamm şimdiden çokk tşklerr

 50. merhaba bn myo tekstıl bölümü mezunuyum.açıköğretimden devam etmek istiyorum.ne yapmam gerekiyor…nasıl bir yol izlemeyim

 51. Bizim bolumumuz TİBBİ GORUNTULEME TEKNİKLERİ eski adiyla RADYOLOJİ lisans tamamlama vermiyolar bunun icin ne yapmaliz…

 52. slm ben sağlık kurumları işletmeciliği ikinci sınıfta okumaktayım bizimde üçüncü sınıftan devam etme şansımız var mı? ve ders ekle sil işleminde ders değiştirebiliyormuyuz

 53. Ben sağlık kurumları işletmeciliği mezunuyum.3.sınıfta açık öğretimde tamamlayacağım bölümler arasında iktisat işletme maliye kamu yönetimi çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri uluslararası ilişkiler ve konaklama işletmeciliği yazıyor.direk sağlık kurumları işletmeciliği okunmuyor mu?

 54. slm hocam ben meslek yüksek okulu tekstil mezunuyum. işletmeye geçiş yapmak istiyorum. 3. sınıftanmı devam edeceğim yoksa bir sene hazırlık okuyacakmıyım. bilgilendirirseniz sevinirim. birde ben işim gereği farklı şehirlere gitmek zorundayım. sınav merkezimi bulunduğum şehirde (bu neresi olursa olsun) değiştirebilirmişyim. yoksa kayıt olduğum ilde mi gireceğim sınavlara.

 55. Merhaba, 2003 yılı myo mezunuyum, 2005 yılı geçici mezuniyet belgemi kabul ederler mi.? Bir de myo dan mezun olduktan sonra aöf ye kayıt yaptırdım başarısız olduktan sonra devam etmediğim gibi kayıt da sildirmemiştim, bu sorun çıkarır mı.? Öğrencilik haklarından faydalanbilir miyim.? çok teşekkür ediyorum.

  1. mrb özlem aynı dertten muzdaribiz 2003 mezunuyum 1 yıl işletmeye devam ettım sonra bıraktm. kaydı otomatik siliyorlar ben 3 yıl önce aof yı aradm kaydınız silinmiş hakkınız yok 1 den baslamanız gerek dedıler.. bı cevap bulursan soruna ben de faydalanırum .. 1 ekımde şansımı deneyecegım yıne de..

 56. selam,2.üniversite okuyorum hali hazırda,önlisans mezunuyum,hem ikinci üniversite ,hemde lisans tamalamayı okuyabilir miyim acaba,saygılar

 57. merhaba ben iki yıllıkk buro yonetimi mezunuyumm işletme veya kamu yönetimi okuyacagımm universitede gördüğüm derslerdenn muaf olabiliyor muyummm acabaa ….. birdee iki yıldan fazla uzar mı ?

 58. merhaba ben iki yıllık buro yönetimi mezunuyumm işletme veya kamu yönetimi okumayı duşünüyorumm . acaba üniversitede gördüğüm derslerdenn muaf olur muyumm….

 59. merhabalar ben su ürünleri önlisans mezunuyum sizin bilgilerınızden yararlanarak yardım istıyorum tabloda belırttığiniz uzere kamu yönetımı malıye işletme bolumlerıne gecıs hakkım görunuyor dgs den yeterlı puan alamadıgım ıcın açık ogretım 3.sınıftan devam etmek son sansım bir bayan olarak hangısını secersem önum acılır ve kolayca mezun olabılırım bılgınız ıcın sımdıden tesekkurler….

 60. merhaba hocam açık öğretim ahşap teknolojisi bölümü mezunu olucam ek sınavlara hakkazandım bu 2 dersi verince açık öğretim üniversitesine girmek istiyorum kayıtlar nezaman ve direk geçişte hangi bölümlere girebilirim?

 61. ben 2 yıllık çocuk gelişimi bitirdim ama burda bölüm yazmıyo. benim kayıt yapma gibi imkanım var mıdır?

 62. merhaba lar. Ben önlisans bil.prog. Mezunuyum. Açık öğretim e direk geçiş yaparsam önlisan bil.prog. Diplomam elimden alınıyor mu yoksa hem önlisan hemde lisan diplomam kalıyor mu bilgilendirir seniz sevinirim teşekkürler.

 63. ben aöf de kamu yönetimi okuyorum bu sene 3.sınıfa geçtim ve önlisans diplomamı aldım lisans tamamlamayamı başvurmam gerekiyor? ve kayır tarıhleri ne zaman yardımcı olursanız sevinirm…

 64. Açıköğretim Kayıt Sayfasına nasıl kayıt yaptırıp çıktı alacağız?Daha önce kaydım vardı mezun olunca kaydımı sildiler.Ayrıca K.K. Ön Lisans Programı mezunuyum.Hangi bölümü tercih etmemi önerirsiniz?

 65. merhaba ben mımarı dekoratıf sanatlar mezunuyum lıstede bolumun adı gecıo fakat karsılıgında yazan bıse yok. iKTİSAT
  ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ

  KAMU YÖNETİMİ

  MALİYE

  ULUSLARARASI İLİŞKİLER

  İŞLETME

  KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ bu bolumlerın ıcındenmı tercıh yapıoruz yanı.

 66. merhaba ben önlisans çocuk gelişimi ve eğitimi mezunuyum hiç bir listede okuduğum bölümün adı geçmiyor. Sınavsız geçiş hakkı ile hiç bir bölümden lisans mezunu olamayacakmıyım? hadi kendi bölümümden geçtim sosyoloji,sosyal hizmetler, sosyal bilimler,türk dili ve edebiyatı gibi bölümlere neden geçiş yapamıyorum?Sizin okuma hakkınız bu kadar mı demek oluyor?

 67. mrb ben pazarlama bölümü mezunuyum bu sene aöf dikey geçişle 3. sınıftan devam etmek istiyorum istediğim bölüm kamu yönetimi fakat açıköğretim bürosuyla daha önce görüştüm sadece işletme ve iktisat okuyabileceğimi 3.sınıftan onlara devam edebileceğimi söylediler sizde burda kamu yönetiminede pazarlamanın gecebileceğini yazmışsınız yanlışmı yazıldı yoksa 3.sınıftan değilde 2.sınıftanmı başlıyorum intiba senesimi okunuyor kamu yönetimini secenler yanıtlarsanız sevinirim birde ben dikey geçişmi yoksa yatay geçişmi yapacağım

  1. Bu yıl Temmuz ayından sonra Dikey Geçiş bölümleri arttırıldı. Listede ne yazıyorsa o bölümlere kayıt olabiliyorsunuz. 3.sınıftan başlayacaksınız. Dikey Geçiş kapsamında.

   1. Tşkler su yazıdan dolayı yazmıştım. Öğrenim süresi 4 veya daha fazla yıl olan programlardan önlisans diploması alarak ayrılanlar dikey geçiş için başvuramazlar (bu adaylar Lisans Tamamlama başvurusu yapacaklardır).

 68. Merhabalar, 3.sınıfa kayıt hakkında MYO mezuniyet tarihi önemli mi? Ben 1988 yılında Selçuk Üniversitesi Kız San.Eği. MYO Giyim Öğretmenliğinden mezun oldum. Branşımın şimdiki adı Giyim Üretim Teknolojisi. Ama Diplomamda o zamanki adı olan Giyim Öğretmenliği yazıyor. Lisans tamamlamak istiyorum. 3. sınıfa kayıt yaptırabilirmiyim.

 69. Meraba , Ben örgün olarak iki yıllık Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları 2. sınıf öğrencisiyim maddi sorunlardan ötürü 2.sınıfın 2. döneminde okula devam edemedim 4 dersim alttan kaldı bu sene yinede kaydımı yenileyeceğim . Şuan sınavsız ikinci üniversite kapsamında Maliye okumak istiyorum . Acaba kayıt yaptırabilirmiyim yada 2013 YGS yimi beklemem gerekiyor ?

 70. merhaba,ben 2 yıllık maliye mezunuyum.dgs ye girdim fakat tercih dönemini kaçırdım.aöf 3.sınıftan maliye bölümüne kayıt yaptırabilir miyim ?

 71. mrb arkadaslar ben onlısan ınsaat bolumu mezunuyum ben aof ye kayıt yaptırmak ıstıyorum 3.sınıftan yaptıra bılıyormuyum..bırde kamu yonetımı secebılıyormuyum..yardımcı olursanız sevınırım…

 72. merhabalar ben 4. sınıf öğrencisiyim iki dersim kaldı ve geçen sene kayıt yapmadım bu yıl direk harç yatırıp o iki dersimi verip mezun olabilirmiyim

 73. meraba hocam yaşlı bakımı bölümünden herhangi bir aöf bölümüne 3.snıftan geçiş yapamazmıyım yardımcı olursanız sevinirim

 74. iki yıllık pmyo mezunuyum.dikey geçişle uluslararası ilşkiler okumak istiyorum ve aynı zamanda ikinci bir ünivversite bilgisayar programcılığı okuyabilirmiyim.?.yani bu durumda 2.bir üniv nasıl okuyabilirmiyim. uzaktan eğitimle de bir ikinci üniv okuyabilme hakkım var mı?.varsa uzaktan eğitim okumak için ygs ye girme şartı varmı?.yardımcı olursanız sevinirim.simdiden tesekkurler.

 75. İyi günler ben İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İşletme Lisans bölümü 1. sınıf öğrencisiyim.Aynı zamanda AÖF Yerel Yönetimler mezunuyum.Anadolu Üniversitesi’ne DGS ile geçiş yapıp aynı anda farklı bir bölüm daha okuyabilirmiyim.Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

 76. Slm. Ben 2 yıllık SAU MYO elektronik teknolojisi bölümünü bitirdim.
  İşletme bölümü veya bitirdiğim bölümü nasıl 4 yıllığa tamamlayabilirim?
  olursa biz direk 3.sınıftan mi basliyacagiz?
  yoksa hazırlık sınıfı da okuyacaz mi acaba?
  Kendi bolumumuzu okuyamazsak isletme bolumunde hangi fark dersleri alicaz?
  Aof harç paraları kalktı ama bu formda 330tl gibi rakam yazılmış neden?
  Cevaplarsanız sevinirim iyi günler.

 77. arkadaşlar ben inşaat teknolojisi bolumu mezunuyum burdakı lıstede bızım bolumun lisans karşılığı görünmüyo. Bu nedemek yanı biz lisans girişi yapamıycaz mı? Biri adam gibi açıklayabilir mi? Bu liste 2012 diyenler de inşaat teknikerliği die bi bölüm kalmadı o inşaat teknolojisi oldu…

 78. mrb arkadaslar ben onlısan ınsaat bolumu mezunuyum ben aof ye kayıt yaptırmak ıstıyorum 3.sınıftan yaptıra bılıyormuyum..bırde kamu yonetımı secebılıyormuyum..yardımcı olursanız sevınırım…
  ınsaat bolumu mezunları bankacılık.kamu yonetım mı secebılıyorlarmı…

 79. BEN BANKACILIK BÖL.BİTİRDİM SİMDİ SADECE İKTİSAT VE İŞLETME BÖLÜMLERİNDEN BİRİNİ Mİ TERCİH ETME SANSIM VAR ?

  1. Hayır, iktisat, işletme, kamu yönetimi, maliye, çalışma ekonomisi, uluslararası işletmecilik ve konaklama işletmeciliği bu bölümlerden birsinin 3.sınıfına direk kayıt olma hakkınız var.

 80. inşaat teknikerligi mezunuyum.sadece iktisat ve işletme bölümlerinemi başvuru yapabilirim

 81. merhaba önlisans işletme böl.mezunuyum dikey geçişte hangi bölümler tercih edebilirim mesela çocuk gelişimi yada sosyal hizmetler

 82. Ya arkadaşlar bir sorum olucak. Ben DGS yi kazandım ama bazı sorunlar nedeniyle gidemiycem. Yinede açık öğretim 3. sınıfa yazılabilirmiyim??

 83. hocam mrblar.bu yıl Dış Ticaret Bölümünden mezun oldum.açıköğretımden devam etmek istiyorum.3.cü sınıftan nerelere devam edebılırım(kendım arastırdım ama bırde sız aydınlatırsanız)..teşekkkürler.

 84. Ben gıda teknolojisi öğrencisiyim hala. Staj sınavından sonra mezun oluyorum.
  Benim bölümüm tablo 2’de verilmiş şimdi ben direk 3.sınıftan başlayabiliyomuyum ve hangi bölümden başlıyorum. Yardımcı olursanız sevinirim

 85. Merhaba
  Ağırlama Hizmetleri okudum mezun durumundayım derslere devam zorunluluğum yok alttan 2 dersim kaldı bu 3.sınıfa kayıt olayından yararlanamam değil mi ?

  Birde eğer yararlanamıyorsam Ygs’ye girmeden 2.üniversite kapsamında bölüm seçebiliyor muyum? Alttan dersim kaldığı için öğrenci durumunda gözüküyorum çünkü..

 86. ben lys sınavıyla aöf çeko kazandım..aynı zamanda organık tarım mezunuyum ..3.sınıftan çeko dgs hakkım var mı bu durumde yoksa 1. sınıftan mı devem etmelıyım???

 87. bilgisayar teknolojisi ve programlama ön lisans mezunuyum. hangi bölümleri tercih edebiliyorum

 88. Mrb ben çocuk gelişimi bölümü mezunuyum ve yukarıda benim bölümüm yok. sevgili admin ben sosyoloji 3. sınıfa dikey geçiş yapabiliyor muyum? cevap verirsen sevinirim. şimdiden teşekkürler

 89. Merhaba ben 2yıllık büro yönetimi ve yönetici asistanlığı bölümünü bitirdim hangi bölümlere 3.sınıftan kayıt yaptırabilirim?şimdiden teşekkürler.

 90. Merhaba ben sosyal bilimler önlisans mezunuyum şu anda aöf edebiyat okuyorum.buna devam ederken sosyoloji 3.sınıfa kayıt yaptirabilirmiyim

 91. mrb bi sorum olacak aöf sordum ama onlarda bısey bılmıyolar 2010 örgün önlisans bitirdim aynı yıl laborant ve veterınerlik önlisans aöf kayıt yaptım alttan 2 dersim kaldı o derslerde ekimde verecem ama ben eski bölümümden örgün okudugum bölümümün ustunu tamamlamak ıstyrm 1 ekimde kaytlr baslıyo büt ise 13 ekimde baslıyor büt bitene kadar kaytlarda bitiyor sordum aöf bürosuna mazeret kaytları kasımda baslıyor kaydımı ozaman yaptrsam olurmu diye bilmediklerını soylediler yardımcı olursanız sevınırım

 92. merhaba ben acıkoğretim adalet 2. sınıfım ekım in 13 undeki bütünleme sınavını bekliyorum bu lısans tamamlamadan bu yıl yararlanamayacakmıyız butunlemenın sonuclanmasına kadar kayıt tarıhlerı gecıyor bız nasıl yapacagız acaba

 93. Arkdaşlar Bn 2 Yıllık Mobilya dekarasyon bölümü mezunyum Hangi Bölümlere Sınavsız Direk Geçiş Yapabiliyoum Biri bana Lütfen yardımcı olsun 🙁

 94. Dikey Geçiş Yapanlar Anadolu Üniversitesinden daha önce alıp da basarmıs oldukları Atatürk ilkeleri ve inkılâp Tarihi, Türk Dili,Yabancı Dil ve Temel Bilgi Teknolojisi derslerinden muaf olmaktadırlar.
  Hocam, 2010-20111 Halkla İlişkiler ön lisans mezunu oldum.ben 2011-2012 yılında dikey geçiş ile İktisat 3. geçiş yaptım.Hiç bir alttan ders olmadan 4.sınıf İktisata geçtim.2012-2013 yeni dönemde İngilizce göreceğimiz için A.Ö.F ve dershaneler tarafından belirtilmek beraber,tam anlamıyla bilgiye ulaşamadım.Yardımcı olursanız sevinirim.Teşekkürler.

 95. merhaba ben bilgisayar destekli tasarım ve animasyon bölümü mezunuyum. farklı bir internet sitesinde sadece işletme okuyabileceğim yazıyordu başka bölüm okuma şansım var mı?

 96. mrb.ben cocuk gelişimi önlisans mezunuyumm.ikinci üniverste olarak hangı bölümlere gecebılıyrmm? gecebılıyosam önlisaans mı yokksa lısans mı oluyoo gectğim bölümm?

 97. merhaba,

  istanbul üniversitesi tbmyo basım ve yayında 2 sene okudum. 3. sınıftan hangi bölümlere kayıt olabiliyoruz.. ? ve açıktan kayıt olduğum esnada askerlik belgesi gerekiyor mu ? okula kayıt olmadan tecil şansım bulunmuyor..?

  teşekkürler..

 98. merhaba ben bilgisayar destekli tasarım ve animasyon bölümü mezunuyum sadece iktisat ve işletme mi okuyablrm. bu sene dahil olan bölümlerden hangilerini terch edebilrim?

 99. merhabalar ben 2 yıllk büro yönetimi ve yönetici asiatanlığını bitirdim. Aöf işletme 3. sınıftayım başka bölümlere geçiş hakkım var mı bilgilendirirsenez sevinirim…

 100. Merhaba. Ben endüstriyel elektronik önlisans mezunuyum, aynı zamanda adalet 2.sınıf öğrencisiyim. Mezun olduğum bu endüstriyel elektronik bölümü ile 3.aöf bölümlerinden (iktisat.) birine kayıt yaptırma hakkım varmı? Yani aynı anda 2 açıköğretim okuma hakkım varmı? Hem adalet, hem iktisat okuyabilirmiyim? Acilen yardımcı olursanız çok sevinirim.

 101. Merhaba ben süt ve ürünleri teknolojisi mezuyum karşıdaki kutularda bölümler yazıyor ama iktisat bölümü koyu yazılmış digerleri açık renkte sadece iktisata mı kayt olablrim şimdiden teşkkr edrmm

 102. Merhabalar,
  ben açık ögretim lisesi muhasebe ve finansman bölümünden yeni mezun oldum.Tablo 1 de benim bölümün yanında yazan açık ögretim lisans bölümlerini bende sınavsız tercih edebilecekmiyim ?

  teşekkürler.

 103. İyi günler ben İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İşletme Lisans bölümü 1. sınıf öğrencisiyim.Aynı zamanda AÖF Yerel Yönetimler mezunuyum.Anadolu Üniversitesi’ne DGS ile geçiş yapıp Uluslararası İlişkiler Bölümünde de okuyabilirmiyim. Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

 104. merhaba ben myo bilgisayar programcılığı mezunuyum.Ben uluslararası ilişkilere dikey geçiş yapmak istiyorum ama bilgisayar prog.mezunu olanlar sadece iktisat ve işletme okuyabiliyormuş bu konuda beni aydınlatırmısınız?

 105. Dikey Geçiş Yapanlar Anadolu Üniversitesinden daha önce alıp da basarmıs oldukları Atatürk ilkeleri ve inkılâp Tarihi, Türk Dili,Yabancı Dil ve Temel Bilgi Teknolojisi derslerinden muaf olmaktadırlar.
  Hocam, 2010-2011 Halkla İlişkiler ön lisans mezunu oldum.ben 2011-2012 yılında dikey geçiş ile İktisat 3. geçiş yaptım.Hiç bir alttan dersten kalmadan 4.sınıf İktisata geçtim.2012-2013 yeni dönemde İngilizce göreceğimiz için A.Ö.F ve dershaneler tarafından belirtilmek beraber,tam anlamıyla bilgiye ulaşamadım.İngilizce 3,ingilizce 4 görecekmiyim yoksa İNGİLİZCE’den MUAF’mıyım.Yardımcı olursanız sevinirim.Teşekkürler

 106. merhaba ben geçen yılaçıköğretim sosyal bilimler bölümünden mezun oldum dipkomamı henüz almadım sosyoloji bölümüne kayıt yaptırabilirmiyim 3.sınıftan devam edebilirmiyim?

 107. merhaba..şimdi merak ettiğim şu bilgisayar proğ.önlisans mezunuyum.çalışma ekonomisinine dikey geçiş yapmak istiyorum.3.sınıf derslerinde ingilizce almanca fransızca dersleri var önlisans mezunu olduğum için ingilizce derside aldığım için bu 3 yabancı dilden muaf mıyım???? lütfen cevap veriniz..

  iyi çalışmalar.

 108. Merhaba;
  Ben bilgisayar programcılığı mezunuyum, Sosyoloji 3. sınıftan devam etme şansım var mıdır? yoksa sadece işletmeye mi devam edebiliyorum? :\

 109. Tekrar YGS ye girmeden Aöfden 4 veya 2 yıllık bir bölüm tercih edebiliyor muyum ?
  Şu anda hala öğrenci durumundayım alttan derslerim kaldı..

 110. tıbbi laboratuvar mezunuyum açık öğtetim de 3. sınıftan başlıyabiliyormuyum. ayrıca 2008. yılında açıköğterim 2. sınıfta okulu bırakmıştım af dan yararlanmak istiyorum 2008 den buyana harça paralarını yatırmam gerekiyormu…

 111. bn 2012 iki yllk büro yöntmi ve yönetici asistanlığı mezunuym açk öğretimden kamu yönetimine geçiş hakkım var mı?acil cwp şmdiden teşkkrler hocam=)

 112. merhaba. bn bilgisayar programcılıgı bolmu okudum fakt dıplomamı stjımı tamamlymadıgım ıcın alamamdm stjı ekımde bıtırecegm suan dewam etmkde bn bu durum aöf dgs ye başvurabılırmıyım.??

 113. Slm Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik mezunuyum açıköğretimden hangi bölüme başvuru yaparak lisans diploması alabilirim.

 114. merhaba ben yeni adı tıbbi görüntüleme teknikleri eski adı radyoloji mezunuyum ve benim bölümüm yok tıbbi laboratuvar var.bunlar denk bölümlerdir.acaba bende bu grubun içindemiyim.teşekkürler

 115. Merhabalar,
  Sadece tek bir şey öğrenmek istiyorum.Uluslarası İlişkiler veya Kamu Yönetimi bölümlerinden birine Dikey Geçiş yapmayı planlıyorum.Fakat fark derslerinin ne olacağı konusunda en ufak bir bilgi bile yok.Bu bölümlere ait fark derslerinin ne olacağıyla ilgili bir bilginiz varsa ve paylaşırsanız çok sevinirim.
  Saygılarımla…

 116. merhaba ben 2 yıllık Bilgisayar Programcılıgı mezunuyum. açıköğretimde sosyoloji okumak istiyorum sınavsız başvuru hakkından yararlanabiliyor muyum ve kaçıncı sınıftan okumaya başlıcam.

 117. merhabalar. ben iü adalet mezunuyum. lisansımı iü aöf tamamlamak istiyorum. acaba bu şekilde olabilir mi? yani iü aöf sınavlamı lisans tamamlamam gerekir yoksa dgs sınavına girmeden mi? cevabınız için şimdiden teşekkür ederim

 118. Merhaba,

  AÖF kaydımı yaptırmak istiyorum. 2′ yıl Grafik Tasarım okudum. Dikey Geçiş’den yararlanmak istiyorum ama bölüm geçiş hakkı olarak sadece, İksitat ve İşletme bölümü olarak mı hakkımız var. Yardımcı olabilir misiniz? Lütfen…

 119. hocam iki yıllık büro yönetimi ve yönetici asistanlığı bölümü mezunuyum dikey geçişle 3. sınıftan devam edeceğim .3.sınıfta hangi derslerden muaf olacağım .birde benim sayısal ve ingilizce sıfır 3. sınıfta hangi bölümü seçsem daha kolay olur .

 120. ben tarımsal işletme önlisans mezunuyum hangi bölümleri yazabilirim bilgilendirirseniz sevinirim

 121. Hocam lutfen olumlu yada olumsuz cevap verin.. MYO mezunuyum. Hem dikey gecis hem de ikinci unv imkanatindan ayni anda yararlanabiliyormuyum? yani anadolu unv ‘de ikinci unv olarak Turk dili ve edebiyati ve dikey gecis olarak da kamu yonetimi yazabilirmiyim…

  2. Turk dili ve ed. okuduktan sonra ogrtemenlik yapama sansimiz varmi (formasyon ve bu bolumden mezun olanlarin coklugu bakimindan)

  3- sizce bir bayan icin hangi bolumler is bulma ve calisma acisindan daha avantajli

  simdiden tesekkur edrim

 122. merhaba ben 2 yıllık tekstil teknoloji bölümü bitirdim acaba hangi bölümlerden kayıt yaptırabilirim ve fak mı yoksa doğrudan mı geçiş yapabilirim

 123. ben halkal ilişkiler bolumu mezunuyum pekı 2, unıverıste sınavsıs gecıs kaydı ıcın hangı bolumlerı tercıh etmelıyım

 124. Merhabalar..
  Ben 2 yıllık işletme yönetimi mezunuyum.Bu sene büro yönetimine kayıt oldum okuyorum.Fakat işletmeyi açıktan3 ve 4 e tamamlamak istiyorum.Aynı zamanda da büro yönetimi okumak istiyorum.Sizce bu mümkün mü ???
  Lütfen yardım edin şimdiden çok teşekkür ettim..Eğer böyle bi şey mümkünse açık öğretim kayıtlarının tarihleri ne zamandır acaba ???

 125. merhaba hocam ben turizm otel işletmesi bitirdim fakat 1. sınıftan 1 dersten kaldım 3. sınıf uluslarrası ilişkiler bölümüne geçş yapabilirmiyim yoksa önce o 1 dersi mi vermeliyim lütfen cevaplayın çok teşkkrler

 126. iyi günler ben 2 yıllık harita kadastro bölümü mezunuyum okulum 3. Sınıfında Fark Dersler Alarak Kayıt Yapılacaklar arasında fark derslerini 3 sınıfta alacaz o da ok benim asıl sorum şu ” 1- ben 2014 de kpss gircem bu sınava girmeden önce okulu bitirip diploma alırsam 2014 kpss önlisans olarak giremeyeceğim söylendi bu doğrumu doğru ise ben 2 yıllık kısmı 1-2 sene uzatıp diploma almamakla bu durumdan yırta bilirmiyim yoksa yazılmamla birlikte 2014 kpss önlisans giriş hakkım yanarmı ” ” 2- bu süreçte aöf askerliğimizi tacil ettiriyormu veya biz ettirebiliyormuyuz ? “

 127. Merhaba… Ben Bilgisayar Programcılığı mezunuyum. Dikey geçiş hakkımı kullanıp açık öğretime kayıt olmak istiyorum. Biraz araştırdım, sadece İktisat ve işletme bölümünü seçme hakkımız varmış. Ama AOF bürosunu aradığım da, maliye bölümünü seçebiliyormuyum dediğimde evet dedi kafam iyice karıştı? Acaba sistemimi değiştirdiler? Rica etsem yardımcı olabilirmisiniz? Bilg.Progmramcıları dikey geçiş olarak Maliye yada Kamu yönetimi okuyabiliyormu 3. sınıf olarak?

 128. merhaba ben dgs ile aöf uluslararası ilişkiler okumak istiyorum ancak benim daha öncesinde aöf kaydım bulunmaktaydı kamu okuyodum dondurdum şimdi ben dgs ile tercih yapabilirmiyim bi sorun lurmu kaydımdan dolayı

 129. Merhaba… Adalet yüksekokulunun yanında parantez içinde (a örgün) yazıyo o ne demek

  1. a örgün demek örgün öğretim anlamına geliyo. yani gidip derslere gireceksin anlamına geliyo 🙂

 130. slmlar ben 2 yıllık laborant veterıner saglık mezunuyum 3 sınıfa dırek gecıs yapabılıomuyum herhangı bır bolume seceneklerde sadece laboratuvar dıye yazıo bu benım bolumum mu oluo ???

 131. Ben 2 gün önce ki bütünleme sonucları ile mezun oldum… Diploma 20 gün sonra gelicekmiş ama kayıtlar 19 ekime kadar diploma şartını nasıl halledecegim yardımcı olurmusunuz ?? 1 yıl boşa mı gidecek ? ? acillll …

  1. en akılcı soru ama cevap veren yok.bende aynı dertten muzdaribim.bi cevap yazan olsa iyi olacak.

   1. arkadaşlar okulunuzun öğrenci işlerinden geçiçi mezuniyet belgesi alıp kayıt yaptırabiliyosunuz.

 132. tam bir adaletsizlik tüm bölümlerde 3 sınıfa dikey geçiş varda ilahiyat ta neden yok adalet bunun neresinde !!!!! yapılıyorssa böyle yenilikler herkeze eşit bir şekilde olmalı degil mi ! haksızmıyım.

 133. admin emeğine sağlık en adam akıllı , anlaşılır , doğru bilgileri burda buldum. Allah razı olsun..

 134. ben radyoloji (tıbbi görüntüleme) mezunuyum. tablo 1 de ve tablo 2 de bölümümü göremedim yani lisans tamamlama yapamıyacakmıyımm ben şimdi..

 135. Ben 2010 tarım önlisans mezunuyum 2012 de dikey geçişle kamu yönetimine kayıt yaptırdım fark dersler alacagımı söylediler bu fark dersler nelerdir bilgilendirirseniz sevinirim

 136. slm ben şarap üretim teknolojisi bölümünü bitirdim. Sadece iktisat işletme biliyordum ama yeni bölümler eklenmiş sevindim kamu yönetimini seçmek istiyorum peki muaf olma nasıl oluyor kendiliğinden muafmı oluyoruz yoksa bızım yapmamız gerekn bırsey varmı?

  1. merhaba
   aöf bu yıl öğrenim ve sınav yönetmeliğini değiştirdiği için -maalesef – kendi bünyesinde almış olsanız bile mufiyet hakkı vermiyor.aynı dersleri tekrar alacağız.

 137. istanbul ünv. aöf ne kayıt yapabiliyormuyuz peki pazarlamadan -iktisada geçiş yapıcam oluyomu acaba fark ediyomu

 138. bu nasıl sınavsız geçiş böyle bölümlerin çoğu yok zaten , çok adaletsizlik bencede…bize neden bu hak tanınmamış hiç anlamadım doğrusu…

 139. VE BİDE ÇOCUK GELİŞİM BÖLÜMÜNE YOKTUR BİZİM BU EMEGİMİZE KARŞILIK ALACAGIMIZ MUKAFAT EVDE OTURMAKMIŞ HELAL OLSUN MYO ÖNLİSANS MEZUNLARI DENİLİYOR BİZ BU YAZI ALTINA ALINAMAYACAK BÖLÜMLER OKUMUŞUZ

  1. inanamıyorum ya madem çocuk gelişimciler hiç bişiy yapamayacak neden bizler okuduk ve eziliyoruz hakkımızı arayalım arkadaşlar.

 140. merhaba,ben örgün eğitimle myo muhasebe okuyup 2003 yılında açıköğretime dikey geçiş yaptım yanlız 2 dönem üstüste kaydımı yeniletmeyince kaydım 2009 yılında. yeniden kayıt yaptırabilme şansım var mı? eğer varsa, yeniden 3 ten mi devam edicem? ne tür işlemler yapmam gerekiyor

  .

 141. bende kaydımı yapdırdım bugun arkdaşalar iki sistemden kayıt diyorlar ya tekrar paramı yatırıcaz biz

 142. önlisans mezunuyum işletme bölümünü okumak istiyorum fakat daha önce gördüğüm ink. türk dili ingilizce harç diğer derslerden muaf oluyor muyuz?pazarlama yönetimi finansal yönetim derslerini gördüm şimdi tekrar mı göreceğim.

 143. ilahiyata neden gecis hakki verilmedi?
  İLİTAM a gecis hakki verin hic olmazsa…

 144. arkadaşlar ben dgs ile kamu yönetimine kayıt yaptırdım fark dersleri alacakmışım bu derslerin hangileri olduğunu bilen varmı bilgi verirseniz sevinirim…

 145. ben bişey sorcam aöf bavuru yapmadım ek yerlestirmede girme sansm varmı yokmu herks bir sene kaybın olcak gene diyr bu benm ikinci senem ünv. yerlestirilemedm bunu yapayım dedim olmuyor ACİL YANITLARMISINIZ NAPMAM GEREK

 146. herkese ıyı gunler.
  ben orgun eğitim 2 yıllık otomotiv mezunuyum.
  işletme ıktısat dısındakı diğer bolumlerden secım yapabiliyormuyum…

 147. işletme on lısanstn kamu yonetımıne gecıste ınglızceden muaf olurmuyuz?yada baska derslerden tvs gbı?

 148. ben otomotiv bitirdim ıkı yıllık şimdi aof işletmeye yazılacam otomotivde inglizce inkılap türk dili vs dersleri tekrar alacakmıyım teşekkürler

 149. merhaba ben muhasebe ve vergı uygulamaları onlısans mezunuyum.işlletme fakultesı 3.sınıfta dıkey gecıse basvurdum.

  sole bır sorum var.3 cu sınıftakı cogu dersı daha once gordum.bu derslerde muafmıyım.

  vergi sistemi,iş sosyal güvenlık,maliyet muhasebesı vb..

  1. ben de 1999 aynı bölüm mezunuyum. 2003’te dikey geçişle başvurmuştum. Finasal Yönetim, Maliyet Muhasebesi vs. alanla ilgili derslerin hepsini tekrar almıştım. Türkçe, Tarih, İngilizce gibi derslerden muaf olmuştum. Yeni durum nedir bilmiyorum.

 150. Önlisans pazarlama mezunuyum. Alttan ders almadan doğrudan 3. sınıfa işletme ve iktisat bölümlerine kayıt yaptırabilirsin demişlerdi tabloda diğer bölümlerde var. Kamu yönetimi felan okuyabiliyor muyum? Alttan ders almadan.

 151. diş protez teknikerliği bitirenler aöf 3 . sınıftan başlama hakkına sahipler mi?

 152. merhaba, ben pazarlama mezunuyum uluslar arası ilişkiler okuyabilirmiyim lutfen bılgı istiyorum buroyu arıyorum calmıyo bıle telefon

 153. Ben A.Ö.F. 2 Yıllık Halkla İlişkiler mezunuyum, bunu 4 yıllık üniversiteye çıkarmak istiyorum,hangi bölümleri okuyabilirim, bu bölümlerden matematik ve ingilizce dersi olmayan varmı.

 154. mrb bende dikey gecişle işletme 3 ten devam ediyorum fark ders alarak toplamda kac kitap almam gerek bu ek dersler neler bilgisi olan varsa yazabilir mi..?

 155. mrb arkadaşlar ben iki yıllık özel guvenlik ve koruma önlisans mezunuyum.açık öğretime kayıt yaptırmak istıyorum hangi bölümleri seçebılirım ve kayıt nasıl yapmalıyız bı bılgisi olan lutfen yardımcı olsun.işletme ve ıktisat dıyorlar başka bölumler var mı aceba.bıde aöf okusam 3.sınıftan devam etsem bı öncekı dıplomam yanar mı şimdiden herkese teşekürler allah herkesın yardımcısı olsun.

 156. ben dikey geçişle açıköğretim uluslararası ilişkiler bölümüne kayıt yaptırdım ama hangi dersleri alacağımı tam olarak bilmiyorum, bilen varsa bilgi verebilir mi? şimdiden teşekkür ederim

 157. aöf dış tic 2.sınıftayım 2 dersten kaldm yinede 4 yıla geçiş yapıp kredili sistemde hem onları alttan alıp hemde 4 yıla tamamlayabilirmym

 158. arkadaşlar kamu yönetimi ve uluslararası ilişkilerden hangisini önerirsiniz?

 159. arkadaşlar ben askerlik nedeniyleacıköğretime kayıtyaptırdım ekte yerleşirsem acıköğretimden kayıt sıldırım normal üniversiteyekayıt yaptırabılırmıyım

 160. Ben çocuk gelişimi mezunuyum, okul öncesi açık öğretim bölümü 3. sınıftan başlama kaldırılmış diye bir söylenti var ne kadar doğru?Bundan sonra önlisans çocuk gelişimlerin 4 yıl eğitimi tamamlama nasıl olacak ve durum nedir?Bana bu konuda bilgi verirseniz sevinirim.

  1. geçen sene son alımdi arkadaşım dgs ile geçebiliyordün zaten o bölüme bende çocuk gelişmi mezunuyum üniversite sınavına girip 4 yıllık lisans sosyoloji kazandım kısacası bende o treni kaçırdım ama boş durmak yerine benim gibi iyi bi puanla lisans okuyabilirsiniz başarılar

 161. ben halkla ilişkiler mezunuyum eski sisteme göre sadece iktisat ve işletme okuyabiliyordum yeni sisteme bakmadan iktisata 3. sınıftan başlamak üzere kayıt yaptırdım oysa ben şimdi öğrendim kamu yönetimi okuyabileceğimi bölüm değiştirebilme imkanım var mı onu öğrenmek istiyorum acil

  1. Evet arkadasim degistirebiliyorsun aöf bürosunu ara onlar sana talimat verecek ama harc paran ölür ve yeniden harc yatırısın..

 162. bilgisayar ve öğretim teknoloileri öğretmenliği mezunuyum. Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümüne dikey geçişte fark dersleri vererek 3. sınıftan kayıt yaptırabilirmiyim…

 163. ben açıktan adalet mezunuyum kamuya geçiş yapcm üniversiteler dersini veriyomş yani girebilyomuşuz dogru mu

 164. dgs de3. sınıftan başlama kalktı diye bi duyumlar vardı bilgi verirmisiniz.

 165. acıköğretim sosyal hizmetler 1.sınıf öğrençisiyim dikey geçişe tablo 1 de yer alıyorum dikey geçişe nezaman kayıt yaptırmm gerekiyor 1. sınıftamı 2. sınıftama?

  1. Derya deniz, siz daha önlisansı tamamlamamışsınız.İki yılı bitirdikten sonra dikey geçiş için müracaat edebilirsin.

 166. aöf 1. sınıf öğrencisiyim dgs kayıt ne zaman kaçıncı sınıfta yapmam gerekiyor bölümüm tablo 1de sosyal hizmet

 167. ben ilahiyat ön lisans mezunuyum.şimdi lisans tamamlana yada dikey geçiş hhakkın yok gibi bana en kısa zamanda dönün lütfen illa tekrar dgs girmem şart

 168. Ben 2 yıllık bilgisayar programcılığı mezunuyum. Bu sene aöf iktisat bölümüne dikey geçiş yapmayı düşünüyorum benim bölümüm myo girdiği için 3. Sınıfında Fark Dersler alıyormuşuz ne gibi dersler göreceğiz bilgi verebilir misiniz?

 169. 2.yıllık bi fakülteyi bitirip tabloda yazan bölümlerden birine geçiş yaptık diyelim mezun oldugumuzda elimizde çift diplomamı oluyor ? (bilgisi olan lütfen acil cevap)

  1. evet dostum elinde çift diploma olacak.zaten kayıt sırasında elindeki diplomayı değil fotokopisini verdin ya.

 170. Ben 2yıllık bilgisayar programcılığı mezunuyum aöf den işletme ve iktisat bölümlerini secebiliyorum dogrudan 3ten mi devam edeceğim yoksa 1yılda hazırlık mı okuyacağım. Cevaplarsanız sevinirim.

  1. direk 3. sınıftan baslıorsn..3.sınfla hazırlık bırlestı.yanlış bılmıosam yenı sısteme gore toplam 9 ders alacaksın…

  2. MRB HİLAL BENDE BİLGİSAYAR MEZUNUYUM HAZIRLIK FALAN YOK DİREK 3 TEN BAŞLIYORUZ

 171. sağlık hizmetleri meslek yüksek okulu RADYOTERAPİ bölümünden herhangi bir açıköğretim programına geçiş hakkı var mı ? bilgisi olan varsa bana yardım edebilir mi???

 172. ben tekstil m.y.o mezunuyum ikinci bir üniversite olarak işletme ya da iktisat bölümünden hangisini okumak mesleğim açısından daha doğru seçim olur sizce ?

 173. celik arkadaşımın fikrine olduğu gibi katılıyorum ve desdekliyorum bu büyük bir adaletsizlik tüm bölümlerde 3 sınıfa dikey geçiş varda ilahiyat ta neden yok adalet bunun neresinde !!!!! yapılıyorssa böyle yenilikler herkese eşit bir şekilde olmalı değil mi ! haksızmıyım.Bunun için düzenlemelerin yapılıp müracaat edeceklere ek süre verilmeli.

 174. Kamu yönetimi dikey geçiş ile 3 sınıf ögrencilerinin dikkatine… Kurmuş oldugumuz ekip ile su ana kadar biten derslerimiz 1-4 üniteler ;

  kamu personel hukuku

  devlet bütçesi

  kentleşme

  sosyal politikalar

  derslerini bitiridik.Hedefimiz kasım 15 e kadar vize ve finallerin ders özetlerini çıkartarak rahat bir şekilde sınıfı geçmemiz.Sizde bu sekilde çalışmak istiyorsanız ve ders özeti çıkarma grubumuza katılmak isterseniz benimle irtibata geçin ve sorunsuzca aöf sınıfını geçin….fatihakat1453@hotmail.com irtibar için mail atın…

 175. merhaba
  ben peyzaj ve süs bitkileri n den maliye ye geçtim. aöf bürosu 9 kitap verdi ders listesine göre 7 ders almam gerekiyormuş. fark ders 2 adet mı alıyorum bolumler cok alakasız benım bı suru fark ders almam lazım . bır de bu malıye kaç yılda bitecek? 4 mü 2 mi tesekkurlerrr ne olur cevap yazın

 176. SAYIN İLGİLİ BEN KAMU YÖNETİMİ 3.SINIFTAN DİKEY GEÇİŞLE BU SENE KAYIT YAPTIRDIM. AMA NE HİKMETSE AOF ÖNLİSANS TA GEÇMİŞ OLDUĞUM, İKTİSAT ve İŞLETME Yİ YİNE KOYMUŞLAR DERS LİSTESİNE. ANLAMADIĞIM NOKTA GEÇTİĞİM DERSLERİ NEDEN ALIYORUM SAÇMA BENCE.

 177. slmm.ben 4 yıllık s0syal hizmet mezunu olmak istoyordum.2 yıllık açıkogretıme kayıt yaptırdım.buradan mezun olunce lisansımı illa açıköğretimden mi tamamlaycem.4 yıllık sosyal hizmet açan atatürk açıköğretim onu da geç öğrendim ve dönemlik 1200 civarı veriliyo o kadar param olsa zaten açıköğreçitm okumazdım…nasıl olucak Anadoludan Ataturk e dgs olur mu?

 178. Ben 4 yıllık açö işletme bölümündeyim. Bu sene 3 e geçtim.Sınavsız saglıkla alakalı başka bi bölüme geçiş yapabilir miyim sizce .?Bi bilginiz var mı?YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM?

 179. bu nasıl iştir ya.tavukçusu,zeytincisi,takıcısı bile dikey geçişle,2 yıl daha okuyup kamu yönetimi.iktisat,maliye mezunu olabilecek ilahiyat önlisans mezununun böyle bi hakkı olmayacak.bu adil sistemi ayakta alkışlıyorum!!!

 180. Merhaba arkadaşlar; bende yarın maliye bölümüne kayıt yaptıracam. İnternet kaydımı yaparken evlenmeden önceki soyadımı yazmışım dalgınlıkla. Sorun olur mu acaba?

 181. sağlık kurumları işletmeciliği 2.sınıf öğrencisiyim dgs ile yukarı da belirtile bölümlere girebiliyor muyum yoksa yatay geçiş le mi girebiliyorum yardımmm

 182. aöf bankacılık ve sigortacılık bitirdim. bu yıl işletme 3. sınıfa kayıt oldum. Kredili sisteme göre ders secimi oluyormuş ders secimini nasıl yapabilirim.bu yıl kaç ders göreceğim acaba.

  1. kayit.anadolu.edu.tr den gir gerekli alanı seç alman gereken dersler orda göreceksiniz

 183. aöf uluslararası ilişkilere 3. sınıf kaydımı yaptırdım. fark ders olarak ingilizce vermişler. toplam 7 ders var. bunun haricinde ders ekle sil yapacak mıyım bilgisi olan var mı. ve önlisansta ingilizceyi gördük tekrar neden alıyorum. bilgisi olanların mail atmasını rica ediorum. saygılar

  1. aynısı benim başımada geldi. açıköğretim bürosuna gittim eskişehirle irtibata geçip düzelteceklerini söylediler. önlisans okurken ingilizce gördüğün için muafsın sistemde yanlışlık olmuş malesef, kitaplarında yarsını hala alamadım malesef

 184. arkadaşlar muhaseden mezun olmuştum şimdilik de uluslararası ilişkilerden 3. sınıftan devam edecem ingilizce den muaf oluyor muyum ?? bilgisi olan lütfen ??

  1. kardeşim bende yerel yönetimlerden mezunum.normalde ingilziceden muaf olmak gerektigini söylüyorlar.ama sistemde ingilizce görülüyor nasıl düzeltecekler tam bilgim yok..bana kitap verirkende muaf oldugumu söylediler..bu konuda net bir bilgisi olan iletsin arkadaşlar..

   1. arkadaşım geçen sene bana da muafsin demişlerdi sonra gördüğüm bütün dersleri verdiler muafiyet kalktı diye kısacası muaf değilsiniz geçen sene kalktı 😐

 185. Arkadaslar Ben ilahiyat mezunuyum
  Acaba benmi goremedim yoksa bize dikey gecis yokmu

 186. ben yerel yönetimler mezunuyum.açık ögretimden kamuya geçiş yaptım ingilizce dersi görülüyor sistemde muaf olmamız gerekmiymuydu..bu konuda bu konuyu bilen arkaşlarımızdan cevap bekliyorum..saygılarla

 187. Merhaba, benim merak ettiğim bir şey var. İkinci üniversite kapsamında Dış Ticaret’e kayıt yaptırdım. Bu bölümü bitirince Uluslararası İlişkiler’e 3.Sınıftan devam edebiliyor muyum? Bunun için DGS mi gerekiyor yoksa yine sınavsız kayıt yaptırabilir miyim?

 188. SAYIN İLGİLİ BU SENE ÖN LİSANSLA DİKEY GEÇİŞLE 3. SINIF ULUSLARARASI İŞLT. BÖLÜMÜNE KAYIT YAPTIRDIM. KAYDIMI SİLDİRİP SENEYE BAŞKA BÖLÜME KAYIT YAPTIRA BİLİRMİYİM

 189. arkadaşlar merhaba ben lojistik okuyorum açıktan, dikey geçiş imkanı varmı açık veya örgün

 190. arkadaşlar ben myo önlisans bilg tekn ve prog bölümü mezunuyum benim dgs sınavına giriş yaparak bilg.müh. kazanıp kendi bölümümü okuma şansım var burayada kadar oke de
  Asıl soru 2012-2013 eğitim yılında aöf’ün İşletme fakültesine dgs yaptım 3.sınıfdan fark dersleri alacağım toplam 9 ders 🙁
  bu Anadolu üniversitesini bitirdiğim zaman 3 ve 4 okuduktan sonra elime 4 yıllık lisans diploması mı yoksa 2+2(önlisans Diploması mı alacağım) eğer 4 yıllık alır isem benim kendi bölümümden okuyup bilg.müh.okuma şansım var mı
  biraz karışık oldu ama mesaj açık ve net??
  Aöfü bitirmenin püf noktaları nelerdir söylermisiniz sürekli test mi çözmek daha akılda kalıcı olur Sınavlardan geçsem bana yeter arkadaş sonuçta kamuda çalışıyorum derece-kademe için..
  –Son olarak Admin emeğine sağlık–

 191. en çok yığılma önlisans ilahiyatlarda var ama bu ihtiyacı karşılamaya kimse yanaşmıyor. her zaman olduğu gibi ilahiyatlar kendi kaderlerine terk ediliyor..

 192. merhaba ben bankacılık ve sigortacılık 2.sınıf öğrencisiyim mezun olduktan hemen sonra iktisat okumak istiyorum sınavsız geçiş yapabilirmiyim yanii 3.sınıf olarak?

  1. evet yapabilirsin iktisat yada işletmeye.bende aynı bölüm bitirdim geçen sene iktisata geçtim.şimdi 4. sınıfım

 193. mrblar
  açıköğretim kamu yönetimi 3.sınıf için kayıt yenileme yaptım.
  kpss için önlisans yazısı alarak sınava girmiştim eğer atamam olursa önlisans diploması alma hakkım var mıdır? yoksa kayıt yenilediğim için hiç bir zaman alamayacak mıyım?

 194. ben iki yıllık halkla ilişkiler mezunuyum güvenlik okuluna kayıt yaptırmak istiyorum münkünmü arkadaşlar

 195. bu listede laborant ve veteriner sağlık yok peki neden bize dgs ye girip örgün eğitime geçiş yapabilceğimiz söyleniyor yeter ama artık

 196. merhaba arkadaşlar
  ben işletme mezunuyum ayrıca aöf’den adalet okudum bütlere kaldıgım için işletme bölümünü linsans tamamlama yapamadım yazlız bütünlemelerden sonra aöf bize kayıt yapma hakkı vermiş. bende bu hakkımı maliye dgs yapmak istiyorum bu bölüme gecen varmı varsa ders farkı oldumu acaba cevap verirseniz çok sevinirim

 197. Ben iki yıllık çocuk gelişimi mezunuyum dikey geçiş olarak hangi AÖF bölümlerine başvurabilirim .

 198. Dokuz eylül Üniversitesi Çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü , İzmir Meslek Yüksek Okulu Mezunuyum Açık öğretim Fakültesinde Dikey Geçiş yapmak istiyorum hangi bölümlere başvurabilirim yardımınız için teşekkür ederim 🙂

 199. bencede tam bir adaletsizlik.bende optisyenlik bölümü mezunuyum ve hiçbir bölüme dikey geçiş yapamıyorum.4 yıla tamamlama hakkını ne zaman verecekler acaba optisyenlere çok merak ediyorum???

 200. ben aof 2.sınıf sosyal hizmetler okuyorum kamu yönetimine dikey geçiş yapmak istiyorum ama vizelerde 1 tane dersten kalırsam nolur dikey geçiş yapamazmıyım ? kafam karışıktı

 201. merhabalar: ben 2 yıllık yerel yönetimler bitirdikten sonra açıktan kamu yönetimini bitirdim,fakat 2010 kpss ye yerel yönetimler mezunu olarak girmiştim. ve atandım çok şükür önlisans atandım fakat atanma sürecindeyken kamu yönetimini bitirdim ve atandığımda lisans mezunuydum. benim şu noktada sıkıntım var atanmadan önce kamu bitirdiğim için kademe ilerlemesinde lisans diplomamın hiçbir katkısı olmayacak malesef hatta şuan yüksek lisans yapsam bile bunun kademe ilerlemesine bir katkısı olmuyor bu çok saçma gerçekten. size sormak istediğim soru ise ben şimdi direk geçiş hakkıyla tekrardan üçüncü sınıftan iktisat falan okuyabilirmiyim yoksa en baştan başlamam mı gerekir kademe ilerlemesi için…

 202. MRB.
  ARKADASLAR BEN DGS İLE ÖRGÜN EĞİTİM İÇİN UGRASTIM AMA OLMADI SIMDI AÖF’E YAZILABILIR MIYIM BU SENE ICIN . KAYT TRHI GECMIS AMA HANI HERHANGI BI HAK TANIRLARMI ? YADA 2. DONEM BASINDA FLN KAYIT YAPILABILIR MI?
  TESEKKURLER SIMDIDE..

 203. MRB.
  ARKADASLAR BEN DGS İLE ÖRGÜN EĞİTİM İÇİN UGRASTIM AMA OLMADI SIMDI AÖF’E YAZILABILIR MIYIM BU SENE ICIN . KAYT TRHI GECMIS AMA HANI HERHANGI BI HAK TANIRLARMI ? YADA 2. DONEM BASINDA FLN KAYIT YAPILABILIR MI?
  TESEKKURLER SIMDIDE..

 204. ben şunu sormak istiyorum, şimdi ben diyelim ki adalet AÇIKÖĞRETİM bölümünü okudum, daha sonra tekrar AÇıköğretim çeko,iktisat, ya da işletme v.b lisans bölümlerine geçiş yapabiliyormuyum?

  1. daha sade bir dille, aöf önlisans bölümlerinden mezun olup, tekrar aöf lisans bölümlerine sınavsız geçiş yapabilirmiyim? FARK DERSİ NE DEMEK YARdımcı olursanız çok sevinirim

   1. Aöf önlisans bölümlerindne mezun olan bir kişi, Dikey Geçiş Kapsamında sınavsız olarak aöf lisans bölümlerine direk kayıt olabilir. Fark dersi sizi kapsamamaktadır. Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine verilmektedir.

  2. Evet Adalet’ten mezun olduktan sonra aynı yıl Dikey Geçiş kapsamında sınavsız olarak söylediğiniz bbölümlerden birisinin 3.sınıfına direk kayıt olabiliyorsunuz.

 205. yerel yönetimlerde ingilizce dersini aldım. kamu yönetimi bölümüne geçince yine inglizce dersi alacakmıyım ?

 206. Merhabalar ben polis meslek yüksek okulu 2012 mezunuyum uluslararası ilişkiler e kayıt yaptırmak istiyorum fakat bu yıl için kayıt süresi sona ermiş gelecek sene 2013 te kayıt yaptırma hakkım var mı cevaplarsanız sevinirim …

 207. merhabalar. bende önlisans mezunuym 3.sınıf işletmeye geçiş yaptım. 9 dersim var sormak istedğim şey ise bu 9 dersin hepsi güz dönemi için mi ?

 208. çocuk gelişimi nerde ya benmi göremiorum vardaa bu ne adaletsizlikk yaa mezuniyete 1 ay kala açık öğretimi kapatırlar adam akıllı bölüm açmazlar bari sosyal hizmtten hakk tanıyın beee!!!

 209. merabalar ben iki yıllık yapı denetim bölümü mezunuyum ve dikey geçişle işletmeye geçtim 3 . sınıfdan deveam ediyorum bazı kişiler işletmeyi bitirince iki yıllık yapı denetim diplomamın iptal olacagını ve işe yuramayacagını soyluyorlar bilgi verebilemisinizz ………………………

 210. Merhaba ben akdeniz univerSitesi elektrik bolumu son sinif ogrencisiyim ben sinavsiz gecis yapabilirmiyim acaba

 211. sakarya ünv. meslek yüksek okulu mekatronik ön lisans mezunuyum direk işletmeye geciş yaptıgım taktirde 3. ve 4.cü sınıfı okuyup mezun olma şansım varmı bunu öğrenmek istiyorum

 212. ben aöf bankacılık ve sigortacılık okuyorum 3. sınıfta kamu yönetimini geçebilirmiyim lütfennnn acil cevap verin..

 213. ben harita kadastro mezunuyum şimdi aöfden iktisat okuyorum çift diplomamı alacam acil lütfen

 214. ben işletme yönetimi mezunuyum ve sımdı açıkögretımle 4 e tamamlıycam çalısma ekonomısı bölümünden sınav tarihleri hakkında bi bilgi verebilirmisiniz

 215. ben 2 yıllık halkla ilişkiler mezunu olacam açıktan halkla ilişkiler 3 sınıfa başlayabilir miyim yoksa ayrı bölüm iktisat veya işletme mi okumam lazım çok acil yanıt verirseniz rica ediyorum

  1. Aöf de halkla ilişkiler 2 yıllık önlisanstır. İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Çalışma Ekonomisi, Uluslararası İlişkiler, Konaklama İşletmeciliği bölümlerinden birisinin 3.sınıfından devam edebilirsiniz.

 216. merhaba ben aöf sosyoloji 1. sınıf öğrencisiyim bu yılı bitirdikten sonra 2 yıllık dış ticaret bölümüne sınavsız geçiş yapabilirmiyim? geçiş yapabiliyorsam da bu dönemden hiç dersim kalmadıysa tekrar 1. sınıftan mı başlıyorum yoksa 2. sınıftan mı devam edebiliyorum? teşekkürler….

 217. meraba ben önlisans haberleşme teknolojisi mezunuyum.aöfde işletme veya iktisat bitirmek istiyorum.3.sınıftan mı başlıcam?

 218. Halkla ilişkiler ve tanıtım okuyorum, geçen seneden alttan dersim olduğu için seneye iki dersim kaldı. 2013 2014 yılında dgs sınavına girmeden direkt Uluslararası ilişkilere lisans tamamlayabilir miyim ? kalan derslerimi 3.sınıf dersi alarak …. Şimdiden teşekkür ederim.

  1. Eğer bu eğitim yılı sonunda mezun olursanız 2013-2014 yılında Uluslararası İlişkiler bölümünün 3.sınıfına direk sınavsız kayıt olabilirsiniz.

 219. 2 yıllık harita teknikeri mezunuyum açıköğretim cbs bilgi sistemleri bölümüne sınavsız kayıt yaptırabiliyormuyum.teşekkürler

 220. ben geleneksel el sanatları okuyrm eskişehirde son senem iki yıllık btrnce geleneksel el sanatlarından 3 sınıftan dewzm edebilirmym ltfen acil cewap

  1. Listede bölümünüzün adı varsa karşısındaki kutunun içindeki bölümlerdne birisinin 3.sınıfından devam edebiliyorsunuz. Listede adı yoksa maalesef yararlanamıyorsunuz.

 221. AFTAN YARARLANIP KAYIT YENİLEDİM DÖRDÜNCÜ SINIFTAN 3DERSİM KALMIŞTI ŞİMDİ 5DERSLİK KİTAP GÖNDERDİLER SİSTEMDEKİ FARKLILIKTAN MI ALDIĞIM DERSLERİ TEKRAR MI ALACAĞIM LÜTFEN BİLGİLENDİRİR MİSİNİZ TEŞEKKÜRLER

 222. merhaba ben kocaeli üniverstesi kimya teknolojisi mezunuyum açıkögretimde benım 4 yıllık mezun sayılıp kısa donem askerlık yapmamı sağlayacak bölüm varmı ? varsa kayıt yaptırmak ıcın bır sınava yada benzerı bırseye gırmem gerekırmı ? tşkler.

  1. Listede bölümünüzün isminin karşısındaki kutuda yer alan bölümlerdne birisinin 3.sınıfına direk kayıt olma hakkınız var. Eğer listede mezun olduğunuz bölümün adı yoksa maalesef bu imkandan yararlanamıyorsunuz demektir. Aöf de tüm 4 yıllık lisans mezunları kısa dönem askerlik yapma hakkına sahiptir. Buna dikey geçişle mezun olanlar dahildir.

 223. ya ben dikey geçiş yaptım bu yıl acaba bizim için kykdan bur alma hakkımız var mıdır başvuru yaptım ama galiba dikkate alınmayak:( kesin bi bilgi almak istiyorum………

 224. ben önlisans radyo ve tv teknolojisi mezunuyum. çalışma ekonomisi lisans bölümüne geçiş yapabiliyorm gösteriyor tablo 2 de. bi kaç sorum olacak 3. sınıftan mı devam edicem yoksa aöf nin 1 ve 2. sınıfında görmediğim dersleri alttan mı alacam 3. sınıfta. bir de iki tane ayrı diplomam mı olacak?

 225. mrbalar ben bilgisayar teknolojileri 2yıllık myo mezunuyum 2013 için hangi bölüme kayıt yaptırabiliyorum = ?

  1. Listede bölümünüzün adının karşısındaki kutu içerisinde yazılı olan bölümlerden birisiniz 3.sınıfına direk kayıt olabilirsiniz.

 226. merhaba, ben size bir soru sormuştum daha önceleri aöf önlisans bölümlerini, lisans sınavsız dikey geçişte fark dersler kapsamamaktadır demiştiniz. ama ben bir şey duydum ne kadar doğru bilemiyorum, mesela ben kamu yönetimine girdiğim zaman 4. sınıfta ingilizce dersini verme zorunluluğum varmış, bir bilginiz var mı, şimdiden teşekkürler.

  1. yani ben matematik dersi görmeden lisans mezunu olmak istiyorum kısacası, bu mümkün mü böyle yaparak? bir de ingilizce dersi meselesi var tabii.. bunu da cevaplarsanız çok müteşekkir olacağım

   1. Bu dersleri almadan mezun olamazsınız maalesef. Ama şunu yapabilirsiniz. diğer ders notlarınızı yüksek tutun yani Genel Not Ortalamanızı 2.0’ın üzerinde tutun, matematik ve ingilizcedende 35 almaya bakın. Böylelikle ortalama ile bu dersleri geçersiniz.

  2. Bu yıl ingilizce ders sayısını arttırdılar. İngilizce 3-4 eklediler. Biz başlangıç düzeyi ingilizce alıyorduk. Artık Orta düzey ing,lizcede ekledir. Dolayısı ile daha önce Orta düzey ingilizce almadığınız için İngilizce 3-4 ü de alacaksınız.

   1. yani ben sözel bir önlisans bölümü bitirsem bile, lisansa dikey geçiş yaptığımda, 1 ve 2. sınıfında matematik olan bölümlerden (işletme,iktisat,kamu yönetimi v.s) birini seçtiğimde matematik dersini sözel bir önlisans bölümün de görmediğim için, 3 ve 4. sınıflarda göreceğim yani muaf değilim bu dersten ayrıca edebiyattan, öyle mi, doğru mu anladım 🙁 sizi de çok yordum ama 🙁

 227. ben aöf adalet 2. sınıf öğrencisiyim raylı sistem okumak istiorum geçiş yada bişeyler oluyormu ne yapmam gerekir bu raylı sistemlerin aöf var mı yardımlarınız için şimdiden tşkr ederim

 228. slm iyigünler ben önlisans otomotiv bölümü mezunuyum bildiğim kadarıyla otomotiv öğretmenliği kapatıldı ben devam etmek istiyorum bölümümün devamı yok yani devam etmek için yeniden 1.sınıftan başka bir bölümdenmi okuyacağım yoksa 3.sınıftan devam edip bölümüme yakın bir bölümdemi okuyacağım söylermisiniz lütfen….

  1. İKTİSAT, ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ, KAMU YÖNETİMİ, MALİYE, ULUSLARARASI İLİŞKİLER, İŞLETME, KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ

   Bu bölümlerden birisinin 3.sınıfına direk kayıt olma hakkınız bulunmaktadır.

 229. halkla ilişkiler önlisans mezunuyum ve işletmeye dikey geçiş yaptım fakat mezun olmadım. kaydım halen var mı bilemiyorum, aöf ye soracağım. size sorum sosyoloji lisans bölümüne dikey geçiş yapabilir miyim? teşekkürler.

 230. s.a arkadaşlar. ben üniversite birinci sınır birinci dönem terk kaydımı sildirdim. açık öğretimden hem çalışıp hem okumak istiyorum. açık öğretime kayıt yaptırmadım ygs sınavına girip geçersem kaydolma şansım varmı. yardımcı olabilirmisiniz…

 231. 2 yıllık pazarlama myo mezunuyum.muhasebe bölümüne geçiş yapabilirmiyim açık öğretimden

  1. Açıköğretim İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Çalışma Ekonomisi, Konaklama İşletmeciliği, Uluslararası İlişkiler bölümlerindne birisinin 3.sınıfına direk kayıt olma hakkınız bulunmaktadır.

 232. merhaba,
  endüstriyel elektronik önlisans mezunuyum.kamu yönetimine dikey geçiş yapabilirmiyim ve de ne zaman kayıt yaptırabilirim kayıt tarihi geçtimi?

 233. Admin ben gıda teknolojisi mezunuyum bu yıl açıköğretim kamu yönetimine kayıt yaptırdım. fazladan almam gereken dersler varmış. 9 dersim var. Almam gereken dersler bu 9 dersin içindemi acaba bilgin varsa cevap vermeni rica ediyorum ii akşamlar.

 234. ii akşamlar ben gıda teknoloji mezunuyum bu yıl açıköğretim kamu yönetimine kayıt yaptırdım. ek olarak almam gereken dersler varmış. 9 ders var acaba almam gereken dersler bu 9 dersin içindemi bilginiz varsa cevaplarsanz sevinirim

 235. ben aöf halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünü bitirdim dikey geçiş yapmak istiyorum hangi bölümleri seçebilirim

  1. İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Çalışma Ekonomisi, Uluslararası İlişkiler, Konaklama İşletmeciliği bölümlerinden birisinin 3.sınıfına direk kayıt olma hakkınız bulunmaktadır.

 236. merhaba ben 2 yillik dis ticaret bolumunu bitirdim bu senede kamu yonetimine gecis yaptim saha once cikan sorulara calisarak sinavlara hazirlaniyordum bu sene baktim benim bolumun sorulari yok bide kitapcilarda soru kitapcigi diye birsey var cikmis sorular cok yardimci oluyordu ders calisirken simdi ise yok acaba nasil bulabilirim bilen varmi

 237. merhaba ben aöf adalet okuyorum bu sene mezun olucam inşallah lisans tamamlamak istiyorum ne yapmam gerekiyo acaba bilgilendirirseniz sevinirim şimdiden teşekkürler

 238. ben kmyo tekstil önlisans mezunuyum sınavsız lisansa geçmek istiyorum hangi bölümlere geçebilirim hangi derslerden muaf olurum

 239. ben 2 yil buro yonetimi ve yonetici asistanligi bitirdim bu yil lisans tamamlamaya basvuracagim hangi bolumlere gecis yapabiliyorum acaba? Kayitlar yine 1 ekim 2013 de mi baslayacak?

  1. İKTİSAT

   ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ

   KAMU YÖNETİMİ

   MALİYE

   ULUSLARARASI İLİŞKİLER

   İŞLETME

   KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ

   BU BÖLÜMLERE BAŞVURABİLİRSİNİZ.

 240. ben büro yönetimi ve yönetici asistanlığı okuyorum şuan ve bu yıl son senem açık ögretimden 4 yıllıga tamamlamak istiyorum ama alttan derslerim var nasıl geçiş yapıcam ve neler gerekiyor acil cvp lütfen…

 241. merhaba aöf önlisans satış yönetimi mezunuyum dikey geçişte hangi bölümlere başvurabilirim.

 242. merhaba.konaklama işletmeciliği 3.sınıftayım.Bu sene tüm derslerin isimleri değişmiş bu sebeple birçok dersle ilgili çıkmış soruları bulamıyorum.yardımcı olu musunuz?

 243. ben Bilgisayar Programcılığı 1.sınıftayım 2.yılım bittikten sonra 4 yıllık bilgisayar mühendisliği fakültesine açık öğretimden devam edebiliyormuyum ? Sınava girmem gerekiyormu Bilgilendirirmisiniz…
  Teşekkürler…

 244. Ben bankacılık ve sigortacılık mezunuyum bu dönem 3.sınıf iktisat fakültesine yazıldım dikey geçişle okulda gördüğüm derslerin aynısını üçüncü ve dördüncü sınıfta tekrar görecek miyim yoksa muaf mı olacam lütfen cevaplar mısınız?

 245. Merhabalar ben muhasebe mezunuyum. dgs ile 3. sınıfa kayıt oldum. e ögrenme portalı ıle cıkmıs soruları cozuyorum ama hangi işletme sorusunu cozecegımı bılemıyorum. işletme hazırlık var. birde işletme lisans var lütfen yardım edin

 246. merhaba,

  moda tasarımı mezunuyum, hangi bölümlere devam edebilirim.
  bilgi verirseniz sevinirim.

 247. ben 2 yıllık süt teknolojisi bölümü mezunuyum bu yıl aöf. 3. sınıf işletme bölümüne kayıt oldum.sadece işletme we iktisata kayıt olabiliorum die biliyordum.fakat başka bölümlerde warmış onları sonradan öğrendim.bu yıl kayıdımı sildirip seneye tekrar kamu yönetimi bölümüne 3. sınıftan kayıt olabilirmiyim öyle bi şansım warmı yardım ederseniz sewinirim.

 248. merhaba ben uluslar arası ilişkiler bölümüne kayıt yaptırdım 3. sınıftayım geçmiş yıllrın sınav sorularını bulabilirmiyim yardımcı olabilirmisiz. Yardım ederseniz çok memnun olurum şimdiden teşekkürler…

 249. merhaba. iktisat ön lisans diploması alarak maliye üçüncü sınıfa geçiş yaptıgımızda maliye bir ve ikinci sınıftakı fark derslerını alıcakmıyız yoksa bir ve ıkıden direkt muafmıyız.tşkler

 250. admin bey dgsden işletme 3. sınıf okuyorum bu sene zorunlu vermem gereken dersler hangileri?
  intibaka tabi tutulduğum dersleri nerden öğrenebilirim VE SON zorunlu olduğum dersleri kaç defa kalmam hakkım var?

  1. Bütün derslerden zorunlusunuz ama illa şu kadar dersten geçeceksiniz diye bir şey yok. Her dönem 45 kredilik ders alabilirsiniz. Bu dönem 5 dersten kalsanız bile, önümüzdeki yıl bu 5 ders 30 kredi yapıyor diyelim, o derslerle beraber 15 kredilik üst sınıftan ders alma imkanınız oluyor.

   Ders listenizi aşağıdaki linkten görebilirsiniz. 1-2-3-4 olanlar ilk 2 sınıfın dersleridir. 5 şu an okuduğunuz dönemin dersleridir. fark dersleriniz ilk 2 sınıfın derslerindne verilmektedir.
   http://www.aofdestek.net/aof.isletme.bolumu/58500-aof.acikogretim.isletme.bolumu.ders.listesi.html

 251. merhaba bi konu kafama çok takıldı da size sormak istedim ben sağlık kurumları işletmeciliği 2.sınıftayım bu sene kısmet olursa mezun olacağım diplomayı aldıktan sonra lisans işletme bölümüne geçiş yapabilir miyim? lütfen yardımcı olun 🙁

  1. İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Çalışma Ekonomisi, Uluslararası İlişkiler, Konaklama İşletmeciliği bölümlerinden birisinin 3.sınıfına direk kayıt olma hakkınız bulunmaktadır.

 252. merhaba admin ben işletme 3. sınıf ama dgs ile. intibağa tabi olduğum dersler varmı bu konuda bana detaylı bilgi verebilirmisiniz lütfen neler yapmam gerek. iyice kafam karıştı hiç bir yerde yok 🙁

 253. önlisans inşaat mezunuyum 3. sınıftan direk devam edebılecegım bölümler hangileri, ayrıca açıköğretim türk dili ve edebiyat bölümüne kaydımı yaptırmıstım zor geldı 1 sene sonra bıraktım ama kaydımı sildirmedim kaydımı, bu başka bir açıkogretım bölümüne kayıt olmama neden olurmu ???? kaydımı sıldırmem gerekırmı

  1. KTİSAT, ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ, KAMU YÖNETİMİ, MALİYE, ULUSLARARASI İLİŞKİLER, İŞLETME, KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ bölümlerinden birisinin 3.sınıfına dikey geçiş kapsamında direk kayıt olma hakkınız bulunmaktadır. Kayıt olurken Edebiyattan da kaydınızı sildirirsiniz. Sildirmeden kayıt olamazsınız.

 254. hangi bölümü okumam benim için daha avantajlı olur kpss de atanabılme sansını göz onune alırsak hangisi dogru olur sızce lutfen guzel önerilerinizi bekliyorum

 255. ben aöf muhasebe ve vergi uygulamalarına 2 yıllık sınavsız geçişle kayıt oldum bu sene mezun olcam ama devam etmek istiyorum 3.sınıfa dikey geçiş olmadan kayıt olabilirmiyim

 256. merhaba bnm sorum ben aöf 4 yıllık kamu seçmiştim ve 1. sınıfta girdiğim derslerden bazılarını geçtim o yüzden birdaha sınava gitmedim seneye tekrar ösym sınavına girip yeni bölüm seçmek istiyorum acaba kaydım kendiliğinden silinirmi yoksa benimmi sildirmem gerekir..

 257. Ben Eskişehir açık öğretim ilahiyat ön lisans mezunuyum. 4 yıla tamamlamam için ne yapmam lazım

 258. slm ben bu yil acikogretimin sosyal hizmetler bolumune kayit yaptirdim direk 3. sinifa kayit yaptirabiliyormuyum 2 yil sonra. yani o zamana kadar bu hakkimiz devam eder mi

 259. turizm ve otel işlet. mezunuyum işletmeye kayıt oldum ama çalışamadıgımdan 2. donemı odeme geregı duymadım. dırek donmuş oluyor degıl mı? tekrar baslıcam bu durumda kalan borcumu odeyıpte devam edıyorum oyle değil mi? bi de bölümümü turizm rehberlıgı olarak değiştirsem ne olur ne talep ederler benden ?

  1. Aöf de bölümler arası geçiş yoktur maalesef. Geçen yıldaki borcunuzu ve kayıt yenileme ücretini yatırarak devam edebilirsiniz. Ama güz dönemi kayıtları bitti. Mart ayında bahar dönemine kayıt olabilirsiniz.

 260. ben 2007 ön lisans tekstil mezunuyum yukarıda okuduğum bölümlerden birini seçerek 3. sınıftan devam edebilr miyim? 2013 başvuru tarihleri belli oldu mu?

  1. Evet bölümünüzün adının karışısında yazılı olan bölümlerden birisinin 3.sınıfına direk kayıt olma hakkınız bulunmaktadır. 2013 kayıtları ekim ayı gibi yapılır.

 261. Ben çocuk gelişimi 08.06.2012 ön lisans mezunuyum ben hangi bölümlerden lisans tamamlayabilirim. Teşekkürler.

 262. merhaba arkadaslar ben 2 yillik özel güvenlik ve koruma bölumu mezunuyum sınavsiz gecis yapabilme hakkm var mi 3.siniftan devam edebiliyor muyum varsa hangi bolumlere gecis yapabiliyoruz bilgisi olan var mi

  1. Listelerde bölümünüzün adının karşısında yazılı olan bölümlerden istediğinizin 3.sınıfına direk kayıt hakkınız bulunmaktadır.

 263. meraba ben bu sene 2 senelik yerel yön. mezunuyum.açık öğretimden kamu yönetimine lisans tamamlamak için 3 sınıftan devam ediyorum seneye dgsye başvurup aynı bölümün üstüne içrden örgün olarak işletme okuyablrmiyim.yani birtane önlisans programından mezun oldm hem kamuya hemde işltmye tamamlyblirmiyim?

 264. merhaba, ben 2 yıllık ingilizce-türkçe çevirmenlik mezunuyum.
  şimdi 4 yıllık aöfye geçiş hakkımız yokmu bizim? tabloda göremedim de..

 265. ben çankırı karatekin meslek yüksek okulu iklimlendirme – soğutma mezunuyum. işletmeye geçmek istiyorum fakat makine müh. devam edeceğim. işletmeye mühendislikle aynı dönem geçiş yapabilirmiyim yoksa bir sonraki seneye aynı yüksekokul sayesinde 2. geçişimi yapabilirmiyim?

   1. ikisine de dgs üzerinden geçiş yapılmıyormu? birde 2 yılık programdan kaç tane 4 yıllık programa geçi yapılabilir?

    1. Örgün için DikeyGeçiş Sınavı ile geçebiliyorsunuz, Aöf de Dikey Geçiş hakkı var bunda sınava girmenize gerek yok. Ayrım bu. İkisine birden geçebilirmisiniz emin değilim. 7 ayrı bölümden birisine Dikey Geçiş yapabilirsiniz.

     1. Yardımlarınız için teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi yıllar

 266. mrb.ben 2 yıllk bilgisayar proğramcılığı mezunuyum açık öğretimden hangi bölümleri okuyabilirim ??

 267. mrb meslek yüksek okulunda elektronik teknolojisi okuyorum okulum yarım dönem uzadı . Okulum bitmeden açık öğretime başvurabilir miyim?

 268. ben 2 yıllık işletme mezunuyum üstüne 2 yıl daha kamuya yazıldım açıktan 3. sınıfım yani ama pişman oldum işletme okumak istiyorum bu şansım varmı iptal edip tekrar sınavsız olarak işletmeye kayıt olabilirmiyim

 269. benim sormak istediğim şey ben 4 yıllık bölümüm olan aöf uluslararası ilişkiler bölümünden 2 yıllık önlisan diploması aldım,kimsenin cevap veremediği sorum ise,dgs sınavına girip yeterli puanı alırsam örgün ögretimli üniversitelerden uluslararası ilişkiler bölümüne veya başka bir örgün ögretim 4 yıllık programına 2 yıllık önlisans uluslararası ilişkiler diplomamla kayıt yaptırma hakkım doluyormu ,teşekkürler…

  1. Siz DGS ile değil, Lisans Tamamlama ile ancak kayıt olabilirsiniz. Örgünlerin Lisans tamamlama şartları nedir bilemiyorum maalesef.

 270. 2 yıllık inşaat teknikerliği mezunuyum fakat bu yıl 3. sınıfa kayıt hakkını kaçırdım
  acaba 2.donemde dikey için yeni kayıt yaptırabiliyormuyuz?

 271. slm admin ben büro yönetimi ve sek. bölümü mezunuyum.açık öğretimden sosyoloji bölümünü okuyabiliyormuyum. Lütfen cevap bekliyorum.

 272. merhaba. ben adalet myo (uzaktan eğitim) mezünuyum. geçiş yapmak istiyorum .hangi bölümlere geçebilirim.uluslararası ilişkiler bölümüne geçmek istiyorum mümkün mü? birde fark dersi görüyozmu? yardımınız için teşekkürler.

  1. İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Çalışma Ekonomisi, Uluslararası İlişkiler, Konaklama İşletmeciliği bölümlerinden birisinin 3.sınıfına direk kayıt olma hakkınız bulunmaktadır. Herhangi bir fark ders almıyorsunuz.

 273. ben 2’lık laboratuvar mezunuyum işletmeye geçiş yaparak 4 yıllık tamamlamak istiyorum ama 2 lık okul bittince 2 lık olan diplomamı kulana bilirmiyim.

 274. Ben Eskişehir açık öğretim ilahiyat ön lisans mezunuyum. 4 yıla tamamlamam için ne yapmam lazım

  (pardon hocam benim ifade de mi yanlışlık var cevap alamadım ama) sınavsız ilahiyat önlisans mezunuyum. +2 yapmam için hangi yolu izlemeliyim.DGS yoluyla hangi bölümlerin 3. sınıfına kayıt yapıtırabilirim.

  1. Dikey Geçiş sınavına girip örgün eğitimden tamamlayabilirsiniz. Aöf den Dikey Geçişle lisans tamamlayamıyorsunuz maalesef.

 275. Merhabalar,
  2 Yıllık inşaat bölümü mezunuyum. YGS sınavına girmeden Açık Öğretim Fakültelerine kayıt yaptırabilirmiyim? Kayıt yaptıracaksam kaçıncı sınıftan nasıl başlayabilirim?

  1. Listeden bölümünüzün adını bulursanız eğer karşısındaki bölümlerden birisinin 3.sınıfına direk kayıt olma hakkınız vardır.

 276. ben meslek lisesi bilgisayar programcılığı mezunuyum..şimdi önlisans için açıköğretime kayıt yapmak istiyorum.diplomamda bilgisayar yazıyor..hangi bölüme dikey geçiş yapabilirim..şimdiden yardımlarınız için teşekkürler..

  1. Meslek lisesi mezunları YGS sınavı ile aöf ye girebilir.Dikey geçiş Meslek Yüksek Okulu mezunları ve önlisans mezunlarının kullandığı bir durumdur.

 277. ben ktü inşaat teknikerliği mezunuyum 200 yılında mezun oldum acaba sımdı egitimime nasıl devam edebılırım 3.sınıftan hangı bolumlere devam edebılırım

  1. Listeden mezun olduğunuz bölümün adını bulun ( İki Liste Var İkisinde Bakın ) Karşısındaki kutunun içinde yazılı olan bölümlerden istediğinizin 3.sınıfına direk kayıt olma hakkınız bulunmaktadır.

 278. sınavsız açıköğretim ilahiyat önlisans mezunları 2+2 yapabilirlermi.yapabilirlerse ne şekilde yapabilirler bir yardımcı olursanız sevinirim.

  1. Dikey Geçiş Sınavına Girerek Örgün bir ilahiyat bölümüne geçebilirsiniz. Açıköğretimden maalesef devam edemiyorsunuz.

 279. Merhabalar Ben 2 yıllık Makine bölümü mezunuyum tablo 2 ye baktığımda Kamu yönetimi bölümüne geçebileceğimi öğrendim fakat fark dersleri alacağımız yazıyor bunlar neler öğrenebilir miyim ayrıca kredili sisteme geçildiğini duydum bununla ilgili detaylı bilgiyi öğrenebilir miyim

  1. Kredili sistemle ilgili sitemizden bilgi edinebilirsiniz. Kredili sistem Kategorisine tıklayınız.

   Fark dersleri olarak ;
   1.Dönem;
   HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI
   İKTİSADA GİRİŞ I
   GENEL MUHASEBE I
   İŞLETME İLKELERİ

   2.Dönem
   GENEL MUHASEBE II
   İKTİSADA GİRİŞ II
   İŞLETME FONKSİYONLARI
   BORÇLAR HUKUKU

 280. Ben 2006 cocuk gelisimi onlisans mezunuyum.Acik ogretime gecis yapmak istiyorum.Adalet yada sosyal hizmetler bolumlerini tercih edebiliyor muyum? Lutfen acil cevap verin.

  1. Çocuk gelişimi mezunları maalesef aöf 3.sınıftan devam edemez. Ama Sınavsız ikinci üniversite kapsamında istediğiniz aöd bölümünün 1.sınıfına kayıt olabilirsiniz.

 281. bn 2 yıllık halıve kilimi bitirdim bu bölümü devam edebilirmiyim açıktan

  1. Evet bölümünüzün adı listede yer almaktadır. Sizde aöf lisans bölümlerinden birisinin 3.sınıfına direk kayıt olabilirsiniz.

 282. Şimdi ben Hacettepe Üniversitesi S.H.M.Y.O u bölümleriden Diş protez teknolojisinden mezun oluyorum ve lisans bitirmek istiyorum sizin tabloda mezun olduğum bölüm yok … bu konu da bana yardımcı olurmusunuz…

  1. Listede bölümünüzün adı yok ise maalesef DikeyGeçiş kapsamında kayıt olamazsınız. Ama bu 2012 nin listesi bu yıl kayıt zamanında liste güncellenebilir.

 283. ben iklemlendirme ve soğutma teknolojisi mezunuyum.bu sene açıktan tarihe geçtim.ama sınavsız geçiş yapmak istiyorum..bu sene için şansım var mı?yoksa seneye mi yapabilirim ve de bunun için başvurma şartları neler ygs ile ilgisi var mı?

  1. 2013-2014 eğitim yılı başında kayıt olabilirsiniz ancak. YGS ye girmiyorsunuz Dikey Geçiş kapsamında aöf lisans bölümlerinden tabloda bölümünüzün adının karşısındaki kutuda yazılı olan bölümlerden birisinin 3.sınıfına direk kayıt olacaksınız.

 284. merhaba ben aöf 4. sınıf öğrencisiyim kayıt yenilemeyip seneye aöf önlisans ilahiyata kayıt yaptırabilirmiyim????? eğer yaptırsam işletme kaydıma ne olcak ve sonradan işletme bölümüne kaldığım yerden başlayabilirmiyim????? acil cevap gerek bana teşekkür ederim şimdiden..

  1. Anadolu Üniversitesinde iki farklı aöf bölümü birden okuyamıyorsunuz maalesef. Ama Anadolu üniversitesine kayıtlı iken sınavsız ikinci üniversite kapsamında Atatürk Üniversitesi İlahiyat açıköğretim bölümüne sınavsız olarak kayıt olabilirsiniz, bu şekilde hem anadolu üniversitesi aöf işletme hemde Atatürk üniversitesi aöf ilahiyatı aynı anda okuyabilirsiniz.

 285. 3. sınıfa kaydımızı 2012 – 2013 ikinci dönemde de yapabilir miyiz? Yoksa 2013- 2014 kayıt tarihini mi bekleyeceğiz. saygılar.

 286. ben ilklimlendirme ve soğutma teknolojileri nden bu sene mezun olacağım lisans programı için işletme bölümüne geçiş yapmayı düşünüyorum. bunun için kaç tane fark ders alınacak ve bu derslerin ne olduğu bellimi . ayrıca 2 yıl da mı bitiyor .

 287. ben meslek yüksek okulunda 2 yıllık büro yönetimi ve yönetici asistanlığı okuyorum bu yıl haziranda mezun olacağım 3. senemi açıktan okumak istiyorum fakat hangi bölümlere girebilirim bilmiyorum hangi bölümleri tercih edebilirim..?

 288. ben elektronik teknolojisi okuyorum bölümüm listede var ancak fark dersleri var ben açık öğretime yazıldığımda 3. sınıf derslerinin yanı sıra bu fark derslerinidemi alıcan yoksa 1 dönem fazladanmı okuyacağım bi soru daha olacak ben açıköğretimi bitirdim diyelim lisans mezunu olacağım ben kpss ye önlisans olarak girebilecem mi

 289. ben kayseri süt ve süt ürünlerini bitirdim gıda teknikeri olarak diplomamı aldım. ben hangi bölümlere dikey geçiş yapabilirim yardımcı olurmusunuz? bir sorum daha var açıköğretim malıyenin 3 ü sınıfındayken başka üni. kayıt için sildirmiştim şimdi devam hakkım varmı yoksa okuduğum 3 yılı kullanma gibi bir şansım varmı bilmiyorum bu konuda yardımızı bekliyorm.tşk

 290. Merhaba. Ben Meslek Yüksekokulu, Yapı Ressamlığı bölümünde okuyorum. Mimarlığa Geçiş hakkımız var ama bunu açıktan yapmak istiyorum. Böyle bir şansım var mı? Okulu bitirince 3. Sınıf mimarlığa kaydolabiliyor muyuz?

  İyi günler, teşekkürler..

 291. benim bölümüm bilgisayar programcılığı tablo 2de yer alıyorum burda fark dersler alınmasını pek anlamadı yani tablo 1 de olsaydık 5 ders tablo 2 de olduğumuz için aöf 1.ve2. sınıf dersleriyle beraber 10 ders mi almak zorundayız. diğer sorumsa her sene aöf bölümleri değişiyomu şimdiden teşekkürler

 292. merhaba.ben suan myo 2 yıllık işletme okuyorum okulum bu donem bıtmek uzere.bır dahakı aöf dıkey gecıs kayıt zamanı 3.sınıftan sosyoloji bolumune gecış hakkım varmı acaba? cok merak edıyorum benım ıcın cok onemlı..az cok arastırdım ama gecebılecegım yonunde sızın bılgınız nedır bu konuda?

 293. ben bu sene önls işletme yönetımi 2.sınıftayım dıkey gecısle lısans işletmeye gecebılırmıyım bırde altan 1 tane dersım kalsa dıblomayı almadan 3.sınıfa kayıt yaptırabılırmıyım yoksa derslerımın hepsınımı gecmem gerekıyor, baska konu 3,sınıfa gectıgımde ek ders alırmıyım tşkler

 294. Muhasebe 2 sınıf myo okuyorum mezun olduktan sonra direkt a.ö 3 sınıftan başlıyabiliyommu bide myo okulunda gördüğüm dersleri a.ö muaf olabiliyommu

 295. aöf önlisans mezunları dgs ye girip örgün öğretim bölümlerinın 3.sınıflarına devam edebiliyo mu kimi yerde evet kimi yerde hayır diyo cevaplarsaniz sevinirim

 296. ben 2 yıl bilg. programcılığı mezunuyum aöf iktisatta 3. sınıftan okuyorum şu an işletme dersim var ama ben bunu ön lisans okurken almıştım neden muaf sayılmıyorum

 297. bölüm adı tablo 2 yer alıyorsa fark dersleri alarak doğrudan kayıt oluyorsunuz ,
  bu fark dersi ne anlamadım bir açıklama lütfen

 298. aöl.mezunu Açık öğretim fakültesine sınavsız kayıt yaptıra biliyormu ( sanmıyorum ama)yinede sormak istedim

 299. İyi günler Aöf önlisan dış ticaret diplomam var dikey geçişle işletme ye geçtim 4. sınıftayım şuan ama aöf nin kimya teknolojisi okumak istiyorum tekrar üniversite sınavına girmeme gerek varmı acaba …teşekkürler

 300. ben şu an iki yıllık aöf sosyal hizmetler bölümü birinci sınıftayım.iki ylımı tamamladıktan sonra başka bir bir bölümde tekrar aöf 4 yıllık bir bölüm okuma şansım var mı ?

 301. -Büşra ; okuma sürenin 4 yılı aştığı zaman – Öğrenim süresi 4 veya daha fazla yıl olan programlardan önlisans diploması alarak ayrılanlar dikey geçiş için başvuramazlar (bu adaylar Lisans Tamamlama başvurusu yapacaklardır). bu şekilde başvuru yapılır, Bölümüne göre, listeden meslek yüksek okulu bölümün hangi lisan programına denk geldiğine bakıp görebilirsin.

 302. tibbi laboratuvar bülümü mezunuyum dikey geçişte hangi bölümlere geçebiliyorum bilgı alabılır mıyım biyolojı ye örgün ögretim de geçişimi z var dı bızlerın AÖ de aö biyoloji 3 snıf tan başlayablıyor muyum sınavsız dgs de aöf biyolojiden lisans tamamlayabılıyor muyum?

 303. Merhaba , Tekstil ön lisans mezunuyum. Aöf 4 yıllık Sosyoloji bölümüne sınavsız kayıt yaptırabilir miyim.Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

 304. Merhaba. Ben 4 yıllık Lisans mezunuyum. Şu anda Anadolu Üniv. açıköğretim fakültesi Bank.veSig okuyorum (İkinci Üniversite) bu bölümden mezun olunca DGS sınavına girebilirmiyim?

  Şu madde neyi ifade ediyor:*********
  Açýköðretim dahil öðretim süresi dört ve daha fazla yýl olan
  programlardan önlisans diplomasý alan veya alacak olanlar
  DGS’ye baþvuramazlar.*********

  Bu çok genel bir ifade bu diplomaylamı sınava giremezler deniyor yoksa herhangi 4 yıllık diploması olanlar mı denmek isteniyor? Ayrıca 4 yıllık önlisans nasıl oluyor? Benimkisi 4 yıllık lisans :)))
  Teşekkürler…..

 305. merhaba ben 1996 yılı mezunuyum 2 yıllık adalet meslek yüksek okulunu istiorum.bu sene sınava giriyorum.fakat 2 yılı bitirdikten sonra dikey geçişle hukuk fakültesine girildiği yazıor.sınavlamı oluor bu dikey geçiş yoksa belli bi puanmı gerekior mezun olurken cevaplarsanız sevinirim.

 306. merhaba ben hazır giyim önlisans mezunuyum işletme 3, sınıftan başlarsam fark dersler neler.fark derslerinden kalırsam ne oluyor

 307. Merhaba ben onlisans isletme mezunuyum ve 2008 yilinda dikey gecisle aof isletme ucuncu sinifa kayit oldum
  Ancak yanlizca o sene harclari odeyebildim ve sinavlara katildim(bir takim ailevi nedenlerden dolayi)
  O zamandan taaaa bu zamana kadar ne harc oduyorum ne de buroya gidip akibetim hakki da bir bilgi aldim….
  Yanliz surekli anadolu unv aof den adresime posta gelmekte
  Simdi;birinci sorum su olacak
  Benim o odemedigim o harclari nasil odiyecegim(faiziylemi)
  Yada odiyecekmiyim??
  Ikinci sorum ise;
  Ben konaklama isletmeciligine kaydimi almak istiyorum….
  Acaba bu mumkun mu????
  Lutfen bu konu hakkinda bilgi sahibi olan arkadaslar varsa bana bi akil versinler

 308. Merhaba ben onlisans isletme mezunuyun ve 2008 yilinda dgs ile aof isletme 3.sinifa kayit oldum
  Yanliz,sadece o yil harcimi odedim ve sinavlara katilabildim(bazi ailevi nedenlerdendolayi)
  O zamandan bu gune kadar baska hac odemedim fakat hala anadolu unv aof tarafindan adfesime posta gelmeye devam etmekte. Benim sorum su ki;
  Simdi ben odemedigim o harclari odeyecekmiyim (faiziyle)
  Ya da odemek zorunda miyi???
  Bir de:
  Ben kaydimi konaklama isletmeciligine almak istiyorum bu mumkun mu????
  Konu hakkinda bilgisi olan arkadaslar bana bi akil versin lutfen…..

 309. merhaba ben myo elektrik bölümü okuyorum bu sene mezunum insAllah direk gecis yapabiliyor muyum
  herhangi bi acikögetim bölümüne birde fark ders alcakmiyim

 310. merhabalar hocam
  bir kaç soru soracaktım hocam ben şimdi açıköğretim adalet öğrencisiyim ben bu bölümü bitirdikten sonra açıköğretim işletmeye 3. sınıftan başlayabiliyorum peki bu benim dgs ye girip hukuk fakültesine girmeme bir engel teşkil eder mi çünkü ortada iki tane dikey geçiş söz konusu eğer cevap verirseniz çok sevinirim hocam iyi günler

 311. Merhaba ben bilgisayar programcılığı 2 yıllık mezunuyum, tabloda bölümüm var. Bu sene kaçırdım sanırım, 2013 yılında başvuru yapabiliyor muyum? Dgs ye girsem kazansam örgün olarak okuyorum değil mi yani okula devamlılık şart mı oluyor? Birde ygs ye girip başka bir bölüm okumak için aynı zamanda bu aöf e seneye başvurup 2sini de okuyabiliyor muyum.

 312. Ben iki yıllık el sanatları mezunuyum açık öğretim sosyolojiye kayot yaptırmak istiyorum 2013 ekimde tabi bu yıl kayıtlarını kaçırmışım mümkünmüdür sosyoloji okumam.

  1. Dikey Geçiş Kapsamında kayıt, listelerde bölümünüzün adının karşısındaki bölümlerden birisinin 3.sınıfına direk kayıt olabilirsiniz. Eğer bölümünüzün adı listelerde yoksa, sınavsız ikinci üniversite kapsamında Sosyoloji bölümünün 1.sınıfına direk kayıt olma hakkınız bulunmaktadır.

 313. merhaba ,
  ben 2003 önlisans mezunuyuım …açıköğretime hala dikey geçiş hakkım varmı … 5 sene içinde geçiş yapılabiliyor diye duymuştum…yoksa bu sene başvuru yapabilirmiyim…

 314. ben işletme önlisans mezunuyum.aöf 3. sınıfa sınavsız ne zaman kayıt olabilirim

 315. Merhaba. ben 2 yıllık bilg. programcılığı okuyorum. bitirdikten sonra açıktan 3. sınıftan devam edebiliyormuyum. Bilgilendirirseniz sevinirim.

 316. slm..ben dikey geçiş ile ilgili değil ama başka bır konuda sorum olacaktı yardımcı olursanız sevinirim.ben AÖF lisans konaklama işetmeciliği bölümü okuyorum ikinci sınıftayım .kayıt dönemin de başka bölüme kayıt yaptırmak istıyorum .yaptırabılırmıyım ve tekrar YGS ye girmem gerekırmı .bilgileriniz için teşekkur ederım kolay gelsin

 317. ben 2 yıllık makina mezunuyum açık öğretime dikey geçiş yapabilirmiyim 3 . sınıfa bide kayıtlar na zaman yardım edermisiniz????

 318. Merhaba ben 2 yıllık bilgisayar programcılığı mezunuyum. 4 yıllık mezun olmam için hangi bölümleri seçebilme şansım var yardımcı olabilirmisiniz.

 319. Selam Ben Çevre Koruma Ve Kontrol Bölümü 2012/2013 Güz Dönemi MEzunuyum .. Açık Öğretim 3.sınıftan Başlamak istiyorum ! Yeni Bölümlerin Açıldıgını Duydum , Eğer Yeni Bölümler Açılmışsa Bu Bölümler Nelerdir ? Yardımcı Olursanız Sevinirim.
  Yapacağiniz İlginze Simdide Tskler..

 320. ben elektrik ve enerji bölümü mezunu olacağım ve açıköğretim 3.sınıf direk kayıt olmak istiyorum fakat 2.listede elektrik ve enerji bölümü değilde elektrik ve enerji teknolojileri yazıor bi farkı varmı yani kayıt olabilirmiyim.
  teşekkürler

 321. meraba hocam ben üniversite 1inci sınıf okuyorum bılgısayar programcılıgı ben acık ogretıme gecmek ıcın ne yapmam lazım benı acıl bılgılendırırsenız sevınırım hocam ?

 322. merhabalar..ben 2 yıllık turızm otelcılık bolumu bıtırdım 3.sınıftan işletmeye devam etmek istıyorum 2013 kayıt zamanı ne zaman?bıde ben konya selcuk üni.mezunuyum dıplomam elımde dıplomamda okulun kaşesi imzası zaten var ama arkadaslarım aöf ün fotokobısını aldıgını ve fotokobıdede okulun kaşe imzasını ıstedgnı soyluyor?aöf ün bi sitesınde okudum aslını goturup fotokobını alıyorz onaylıoruz dıplomayı grunce yazıodu..bu konuda bna bılgı vereblrmsnz?

 323. hocam ben bilgisayar teknolojii 2. sınıf öğrencisiyim. bizim bölümün dgs açık öğretimi var mı? ayrıca istediğimiz bölüme geçiş yapabiliyor muyuz?

 324. merhaba ben dgs ile 4 yıllık lisans bölümünü kadandım su an okuyorum bunun yadında birdaha dgs ye girerek 2.bir açıköğretim programına kayıt olabilirmiyim

 325. Selam Ben 2 yıllık mekatronık mezunuyum.acık ogretımden 3.cü sınıftan devam etme hakkım varmı ? var ise hangi bölümlerden 3.cu sınıftan devam edebılırım ?

 326. selam ben 2 myo kimya bölumu mezunuyum hocam aöf kimya 4 yıla tamamlamak ıstıyorum dırek 3 den gecıs yapabılırmıyım sınavsız yada aöf kimya bolumune gecıs yapabılmem ısın ygs fılen gırmem gerekıyormu benı bu konuda bılgılendırısenız cok sevınırım saygılarımla..

 327. 2 yıllık özel güvenlik bölümü 1. sınıfda okuyorum acıköretim bölümlerinde ‘polis meslek eğitimi bölümü’ var. ben bu sene acıköğretim başvurusu yapmayı düşünüyorum.o bölüme yapabilme imkanım var mı?

 328. hocam , bu yıl iklimlendirme ve soğutma bölümü 1.sınıfım. bu blümden mezun olanlara sınavsız astsubay olabilme yasası getirilmiş. bu doğrumu ?

 329. Selam,ben selçuk üniversitesi elektrik elektronik mühendisliği bölümünde okuyorum.Seneye açık öğretim işletmeye sınavsız kayıt oalbilirmiyim.

  Direk 3.sınıftan başlatıyolar anladığım kadarıyla.Alttan alacağım dersler neler olur kaç ders alırım tahmininiz varmı ?

  Cevabınız için şimdiden teşekkürler

 330. mrb hocam ben sosyal b. myo da halkla ilişkiler 2.sınftaym açık ögretimde hangi bölümlere geçiş yapabilirm tablodan pek birsey anlamdım kafam karıştı aydınlatırsanız sevinirin ilginize simdiden tesekkrler:)

 331. merhabalar hocam ben ön lisans dış ticaret bölümünü bitirdim ve dikey geçiş ile aöf işletme 3 sınıfa kayıt yaptırdım su an okuyorum ancak benim size sorum ben bi işletme bölümünü bitirdiğim zaman normal işletme diploması mı alacagim yoksa ön lisan bölümüm le alakalı bir diploma mı alacagım eger normal işletme diploması alırsam gümrükte benim işime yaramayacak bu aldıgım diploma bu konuda bilgilendirirseniz sevinirim hocamm
  teşekkürler

 332. merhaba:
  ben iki yıllık elektrik bölümü okuyorum bitiyor bu sene Açık Öğretim Fakültelerine kayıt yaptıra bilirmiyim? kayıt yaptıra bilirsem kacıncı sınıfdan devam ederim ?