2020 Bahar Dönemi Kayıt Yenileme İşlemleri

2019 – 2020 yılı güz dönemi sınavları tamamlandı ve sonuçları öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. Güz döneminin tamamlanması ile bahar dönemi yavaş yavaş gelmeye başladı. 2019 – 2020 bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri için güzel bir kayıt yenileme kılavuzu hazırlanmış durumda. Öncelikle kısa olarak özet geçelim.

Bahar Dönemi Kayıt Yenileme Tarihleri: 17-28 Şubat 2020

Kayıt Yenileme İşlemler: 1 – Ders Seç, 2 – Harcını Yatır, 3 – Otomasyondan Kaydını Kontrol Et, 4 – Ders Çalışmaya Başla (Not: Harcınızı yatırdıktan sonra ders seçemezsiniz.)

Kayıt Yenileme Harç Ücretleri: 2020 Kayıt Yenileme Harç Ücretleri İçin Tıklayınız.

Not: 2019 – 2020 yılında yeni kayıt olan öğrencilerin bahar döneminde ders ekleyerek harç yatırmaları gerekmektedir.

2020 Bahar Dönemi Kayıt Yenileme Aşamaları
2020 Bahar Dönemi Kayıt Yenileme Aşamaları

1. DERS SEÇİMİ (EKLE/SİL)
1.1. Ders Seçimi ve Tarihleri

Ders seçimi, aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden ilgili kayıt yenileme tarihleri arasında yapılacaktır. Ders seçimi ile ilgili açıklamalar aşağıdadır.

▪ Öğrenciler, bir yarıyılda toplam 45 AKTS kredilik ders seçebilir.
▪ Öğrenci, ders seçimini (ekle/sil); kayıt yenileme tarihleri içinde, sadece o dönem için yapar ve sonradan itiraz edemez.
▪ Öğrenci tarafından ders seçilmediğinde o dersten sorumlu olunmayacağı anlamına gelmez.
▪ Öğrenciler FF harf notlu derslerini seçmeyebilir. Öğrenciler sorumlu oldukları derslerin tamamından başarılı olmadan mezun olamayacaklarından, seçmedikleri FF harf notlu dersleri dersin açıldığı sonraki dönem/dönemlerde almak zorundadır.
▪ Kayıt yenileme tarihleri içinde ödeme yapmadığınız sürece ders seçimi (ekle/sil) yapabilirsiniz. Yapacağınız ödeme tutarları alacağınız derslerin kredisine göre belirlenmektedir.
▪ Ders seçimi (ekle/sil) sonunda alınan derslerin toplam kredisine göre ödeme bilgileri oluştuğundan, ödeme yapıldıktan sonra ders seçimi (ekle/sil) yapılması mümkün değildir.
▪ Ders seçimi öğrencinin kendisi tarafından yapıldığından, mazeretli ders ekleme işlemi yapılmayacaktır.
▪ Lisans programlarında 1 inci yarıyıldan ders alan öğrenci 5 inci ve 7 nci yarıyıllardan; 2 nci yarıyıldan ders alan öğrenci 6 ncı ve 8 inci yarıyıllardan; 3 üncü yarıyıldan ders alan öğrenci 7 nci yarıyıldan; 4 üncü yarıyıldan ders alan öğrenci ise 8 inci yarıyıldan ders alamaz. 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince zorunlu dersler olan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II, Türk Dili I-II ve Yabancı Dil I-II dersleri için bu madde uygulanmaz.
▪ 2019-2020 öğretim yılında Yatay Geçiş kapsamında kayıt yaptıran öğrenciler Güz Dönemi kayıt yenileme tarihlerinin son iki gününde ders seçebilir.
▪ 2019-2020 öğretim yılında ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler bahar döneminde ders seçimi yapmaları gerekir.

Ders Seçimi, Ders Ekle / Sil Nasıl Yapılır?

Ders seçimi üç aşamadan oluşmaktadır:
▪ Birinci aşamada aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden T.C. kimlik numaranızı ve şifrenizi girmeniz gerekecektir.
▪ İkinci aşamada ders seçim işlemi yaparak alacağınız ve bıraktığınız dersleri belirleyeceksiniz.
▪ Üçüncü ve son aşamada ise yaptığınız ders seçim işlemini onaylamanız istenecektir. Yaptığınız ders seçimini onaylamadığınız takdirde, ders seçiminiz geçersiz sayılacaktır. Ders seçiminde değişiklik yapan öğrencilerin, en son onayladığı ders seçimi geçerli olacaktır ve ödeme bilgileri buna göre
oluşacaktır.

Ders Seçimi Sonunda Yazıcıdan Dökümü Alınacak Belge

Ders seçimini tamamlayan öğrenciler, bilgi amaçlı olarak 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasının çıktısını alabilir. Bu sayfada öğrencilerin ders seçimi (ekle/sil) sonunda; Alacağı Dersler, Bıraktığı Dersler, Ödeme Bilgisi, Sınav Merkezi Değişiklik Tarihleri ve Sınav Tarihleri bilgileri yer almaktadır.

2. KAYIT YENİLEME İÇİN YAPILMASI GEREKEN ÖDEMELER

Ders seçiminize göre ödeme bilgileriniz oluşur. Ders seçimini yapan öğrenciler ödemelerini yaparak kayıtlarını yeniletebilir. Kayıt yenileme tarihleri içinde ödeme bilgileri aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden görülebilir ve ödeme yapılabilir. ( 2020 Kayıt Yenileme Harç Ücretleri İçin Tıklayınız. )

▪ Ders seçiminizi yapmadan ödeme bilgileriniz oluşmaz.
▪ Ders seçimi yapıp ödemenizi gerçekleştiriniz.

Bahar Dönemi kayıt yenileme için kesin karar vermeden ödeme yapmayınız. Bahar Dönemi kayıt yenileme için yatırılan Dönem Öğretim Gideri ile Dönem Öğrenim Ücreti/Dönem Öğrenci Katkı Payı tutarları iade edilmez ve ödeme yapıldıktan sonra kayıt yenileme işleminden vazgeçilemez.

Ödeme Yöntemleri

Kayıt yenileme için yapmanız gereken ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilirsiniz:
▪ Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme
▪ (Ders seçiminizi yaptıktan sonra herhangi bir bankanın kredi kartı/banka kartı ile online ödeme yapabilirsiniz. Ancak, kayıt tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartı/banka kartıyla ödeme yapılamayabilir.)
▪ İnternet Bankacılığı ile Ödeme
▪ ATM’den Ödeme (Kartlı/Kartsız)
▪ Mobil Bankacılık ile Ödeme
Kayıt yenilemenin son günü İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23.30’a kadar ödeme yapılabilecektir.
Ziraat Bankası şubeleri içinden ödeme yapılmayacaktır.
▪ Posta havalesi, banka havalesi ve EFT gibi yollarla yapılan ödemeler kabul edilmemektedir.
▪ Kayıt yenileme ile ilgili ödemelerin zamanında yapılmamasından veya yanlış yapılmasından doğacak sonuçlardan Anadolu Üniversitesi sorumlu değildir. Yanlış yapılacak bir ödemenin sorumluluğu öğrenciye aittir.
▪ Banka dekontunu öğrenim süresince saklayınız. Dekont daha sonra Üniversite yetkililerince istenebilir.

Bahar Döneminde Alacağı Ders/Dersleri Bulunmayan Öğrencilerin Kayıt Yenileme İşlemleri

Bahar döneminde alacağı ders/dersleri bulunmayan öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanmak isterlerse;
▪ Askerlik Tecil Hakkı (29 yaşını dolduranlar hariç),
▪ Sosyal Güvenlik İşlemleri,
▪ Öğrenci Belgesi vb.
durumlarını göz önüne alarak, güz/bahar dönemi kayıt yenileme tutarını ödeyip kayıtlarını yeniletebilir. Bu durumdaki öğrencilerin kayıt yeniletebilmeleri için aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda işlem yapmaları gerekir.
▪ Kayıt yenileme işlemleri, aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılacaktır.
▪ Öğrenciler ödeyecekleri kayıt yenileme tutarını, aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden öğrenerek onaylayacaklar ve ödeme bilgilerinin oluşmasını sağlayacaklardır. Bu işlemi yapmayan öğrencilerin ödeme bilgisi oluşmaz.

Zorunlu Stajı/Uygulama Dersi Bulunan Program Öğrencilerinin Kayıt Yenileme İşlemleri

Derslerin tamamından başarılı olamayan ve stajını yapmak isteyen Merkezî Açıköğretim programı öğrencisi, ilgili döneme ait kayıt yenileme tarihlerinde dönem öğretim giderini ve/veya dönem öğrenci katkı payını öder. Bu durumdaki Uzaktan Öğretim programı öğrencisi ise dönem öğrenim ücretini ve/veya dönem öğrenci katkı payını ödeyerek kaydını yeniletir. Öğrenci, kaydını yeniletmesi ve staj başvuru, başlangıç ve bitiş tarihleri aktif olduğu dönem içinde kalması koşuluyla staj yapabilir. Kaydını yeniletmeyen öğrenci staj yapamaz.

Derslerin tamamından başarılı olan ancak zorunlu stajını yapmayan öğrenci mezun olamaz ve diploma alamaz. Bu durumda olan Merkezî Açıköğretim programı öğrencisi dönem öğretim giderini ödeyerek, Uzaktan Öğretim programı öğrencisi ise dönem öğrenim ücretini ödemeksizin ilgili döneme ait kayıt yenileme tarihlerinde kaydını yeniletir. Bu durumda olan öğrencilerden Dönem Öğrenci Katkı Payı alınmayacaktır. Öğrenci, kaydını yeniletmesi ve staj başvuru, başlangıç ve bitiş tarihleri aktif olduğu dönem içinde kalması koşuluyla staj yapabilir. Kaydını yeniletmeyen öğrenci staj yapamaz.

Bahar döneminde alacağı ders/dersleri bulunmayan ancak zorunlu staj yapmak isteyen öğrencilerin kayıtlarını yeniletmesi gerekir. Kaydını yenileten öğrenciler;
▪ Askerlik Tecil Hakkı (29 yaşını dolduranlar hariç),
▪ Sosyal Güvenlik İşlemleri,
▪ Öğrenci Belgesi vb.
öğrencilik haklarından yararlanabilir. Öğrencilik haklarınızla ilgili detaylı bilgi Öğrenci Kılavuzunda açıklanmaktadır. Bu durumdaki öğrencilerin kayıt yeniletebilmeleri için aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda işlem yapmaları gerekir.
▪ Kayıt yenileme işlemleri, aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden kayıt yenileme tarihleri içinde yapılacaktır.
▪ Öğrenciler ödeyecekleri kayıt yenileme tutarını, aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden öğrenerek onaylayacaklar ve ödeme bilgilerinin oluşmasını sağlayacaktır. Bu işlemi yapmayan öğrencilerin ödeme bilgisi oluşmaz.
▪ Merkezî Açıköğretim programı öğrencileri için dönem öğretim gideri alt limit üzerinden hesaplanacaktır.
▪ Uzaktan öğretim programı öğrencileri ise dönem öğrenim ücretini ödemeksizin aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından ya da AÖF bürolarından kayıt yenileme onayı yapmaları gerekir. Bu işlemi yapmayan öğrencilerin kaydı yenilenmez.

Laboratuvar/Uygulama Dersi Bulunan Program Öğrencilerinin Kayıt Yenileme İşlemleri

Laboratuvar/uygulama derslerine katılacak öğrencilerin, ilgili dönemde ders seçimini yaparak kayıtlarını yeniletmeleri gerekir.

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Ön Lisans Programında bahar dönemi kayıt yenileme tarihlerinde laboratuvar ders seçimi yapmış öğrenciler, bahar veya yaz aylarında uygulama haftası seçimini yapmak için  aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu ve www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi “Duyurular” bağlantısındaki açıklamaları takip etmelidir.

Yabancı Dille Eğitim Veren Programlarında Kayıtlı Olup Dil Yeterliğini Sağlayamayan Öğrencilerin Kayıt Yenileme İşlemleri

▪ Yabancı dille öğretim yapılan programlarda dil yeterliğini sağlayamayanlar kayıt yeniletemeyecektir.
* Yabancı dil yeterliğini sağlayamayan öğrenciler kendi imkânlarıyla yabancı dillerini yeterli hale getirmekle yükümlüdür. İki yılsonunda yabancı dilini yeterli hale getirdiklerini belgelemeyen öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Yabancı dil koşulunu sağlayamayan öğrenciler Anadolu Üniversitesi bünyesindeki öğretim dili Türkçe olan aynı addaki açıköğretim programına kayıt yaptırabilirler.
▪ 2017-2018 öğretim yılında yabancı dille öğretim yapılan programlara kayıt yaptıran öğrencilerden (ikinci üniversite kapsamında kayıt yaptıranlar hariç) yabancı dil yeterliğini sağlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Yabancı dil koşulunu sağlayamayan öğrenciler istemeleri halinde Anadolu Üniversitesi bünyesindeki öğretim dili Türkçe olan aynı addaki açıköğretim programına kayıt yaptırabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Captcha loading...

Başa dön tuşu