2020 – 2021 Aof Harç Ücreti Ne Kadar?

2020 – 2021 yılı için açıköğretim harçları dönemlik 330 TL olarak belirlenmiş durumda. (Geçtiğimiz yıl 265 TL idi. Ortalama 70 TL zam yapılmış.) Harçların yüksek olması tüm öğrencileri isyan ettirsede her yıl bu harçlara zam yapılmaya devam ediliyor. (2019 – 2020 Açıköğretim Harçlarını inceleyebilrsiniz.)

Ders kitaplarının verilmemesi, online olarak pdf şeklinde verilmesi harç ücretlerini değiştirmiyor.

Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi için açıköğretim harç ücretleri aşağıda yer almaktadır.

Anadolu Üniversitesi

2020-2021 Öğretim Yılı İlk Kez Kayıt Yaptıracak Adayların Ödeyeceği Tutarlar

 

 

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri

2020-2021

Öğretim Yılı Dönem Öğretim Gideri ₺

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Açıköğretim Fakültesi Ön Lisans Programları

1-Acil Durum ve Afet Yönetimi* 430,00
2-Adalet 330,00
3-Aşçılık 350,00
4-Bankacılık ve Sigortacılık 330,00
5-Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 330,00
6-Coğrafi Bilgi Sistemleri 350,00
7-Çağrı Merkezi Hizmetleri 330,00
8-Çocuk Gelişimi 350,00
9-Dış Ticaret 330,00
10-Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı ** 430,00
11-Emlak ve Emlak Yönetimi 330,00
12-Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon** 430,00
13-Ev İdaresi 330,00
14-Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 350,00
15-Halkla İlişkiler ve Tanıtım 330,00
16-İlahiyat 330,00
17-İlahiyat (Arapça) *** 660,00
18-İnsan Kaynakları Yönetimi 330,00
19-İşletme Yönetimi 330,00
20- İş Sağlığı ve Güvenliği 350,00
21-Kültürel Miras ve Turizm 330,00
22-Laborant ve Veteriner Sağlık ** 430,00
23-Lojistik 330,00
24-Marka İletişimi 350,00
25-Medya ve İletişim 350,00
26-Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası 330,00
27-Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 330,00
28-Özel Güvenlik ve Koruma 350,00
29-Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi 330,00
30-Radyo ve Televizyon Programcılığı 350,00
31-Sağlık Kurumları İşletmeciliği 350,00
32-Sosyal Hizmetler 330,00
33-Sosyal Medya Yöneticiliği 330,00
34-Spor Yönetimi 330,00
35-Tarım Teknolojisi 285,00
36-Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 330,00
37-Turizm ve Otel İşletmeciliği * 410,00
38-Yaşlı Bakımı 350,00
39-Yerel Yönetimler 330,00
40-Web Tasarımı ve Kodlama 350,00
 

 

 

Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları

1-Felsefe 330,00
2-Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 330,00
3-Sağlık Yönetimi 330,00
4-Sosyal Hizmet 450,00
5-Sosyoloji 330,00
6-Tarih 330,00
7-Türk Dili ve Edebiyatı 330,00
8-Yönetim Bilişim Sistemleri 330,00
 

 

İktisat Fakültesi Lisans Programları

1-Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 330,00
2-İktisat 330,00
3-Kamu Yönetimi 330,00
4-Maliye 330,00
5-Uluslararası İlişkiler 330,00
 

İşletme Fakültesi Lisans Programları

1-Havacılık Yönetimi 330,00
2-İşletme 330,00
3-Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi 330,00
* Staj nedeni ile Dönem Öğretim Giderine bir defaya mahsus ₺80,00 fark ücreti eklenmiştir.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri
Kayıt-Kayıt Yenileme ile İlgili Ödemeler

Dönem Öğretim Gideri

Yeni Kayıt;

Kayıt yaptıracak adaylar ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen ve yukarıdaki ödeme tablosunda gösterilen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir.

Kayıt Yenileme;

Kayıt yeniletecek öğrenciler, ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince; sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda (Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Programı Hariç) alt limit ₺285,00, Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Lisans Programında alt limit ₺405,00 ve tekniker unvanı verilen programlarda alt limit ₺305,00 olup alınan dersin kredisine göre değişen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir.

Uygulama dersi bulunan programlara kayıt yeniletecek öğrencilerin uygulama dersini aldığı ilgili dönemde dönem öğretim giderine her bir uygulama dersi için ₺80.00 ilave edilecektir.

Laboratuvar dersi bulunan programlara kayıt yeniletecek öğrencilerin laboratuvar dersini aldığı ilgili dönemde dönem öğretim giderine her bir laboratuvar dersi için ₺120.00 ilave edilecektir.

Dönem Öğrenci Katkı Payı Ödeyecek Olan Öğrenciler

Açıköğretim Fakültesinin ön lisans programlarında kayıtlı öğrencilerden program süresi sonunda (3’üncü yıldan itibaren) mezun olamayan öğrenciler Dönem Öğrenci Katkı Payı ödeyeceklerdir.

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans programlarında kayıtlı öğrencilerden program süresi sonunda (5’inci yıldan itibaren) mezun olamayan öğrenciler Dönem Öğrenci Katkı Payı ödeyeceklerdir.

Dönem Öğrenci Katkı Payı

11.07.2020 tarihli ve 31182 sayılı Resmî Gazete’ de yayınlanan 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair 10.07.2020 tarihli ve 2755 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre kayıt yaptıracak adaylardan Dönem Öğrenci Katkı Payı tutarı alınmayacaktır.

Ancak 10.07.2020 tarihli ve 2755 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 10-(3) maddesi; “Öğrencinin kayıtlı olduğu sadece bir programın öğrenci katkı payı, Devletçe karşılanır. Birinci öğretim veya açıköğretim kapsamında bir programa kayıtlı iken aynı kapsamda ikinci bir yükseköğretim programına (çift anadal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde, ikinci programa ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır.” hükmü gereğince Dönem Öğrenci Katkı Payını (₺38,50) ödeyeceklerdir.

ANADOLUYÖS kapsamında kayıt yaptıracak adaylardan, Üniversitemizin Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kesin kayıt yaptıracak T.C. uyruklular, uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklular, mavi kartlılar ve Suriye uyruklu adaylar, Dönem Öğrenci Katkı Payı tutarını ödemeyecektir. Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyecektir.

Yurtdışından kendi imkânlarıyla öğrenim görmek üzere Açıköğretim Sistemiyle öğretim veren Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kesin kayıt yaptırmak isteyen adaylar ise Dönem Öğretim Gideri ile Dönem Öğrenci Katkı Payı tutarını ödeyecektir.

Atatürk Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
2020-2021 Öğretim Yılı Katkı Payı ve Materyal Ücretleri

Programların özelliklerine bağlı olarak belirlenen ücretler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Ücretlerin T.C. Kimlik numaraları ile Halkbank, Vakıfbank veya Ziraat Bankası şubeleri ya da internet bankacılığı aracılığıyla ödenmesi gerekmektedir.

Programların Ücretleri

Lisans Programları Materyal Ücreti (Yarıyıllık)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 325 TL
İşletme 325 TL
Sosyoloji 325 TL
Kamu Yönetimi 325 TL
Reklamcılık 325 TL
Sağlık Yönetimi 325 TL
Sosyal Hizmet 900 TL
Çocuk Gelişimi 900 TL
Grafik Sanatlar 500 TL
Rekreasyon 325 TL
Egzersiz ve Spor Bilimleri 325 TL
Tekstil ve Moda Tasarımı 900 TL
Tarih 325 TL
Önlisans Programları Materyal Ücreti (Yarıyıllık)
Acil Durum ve Afet Yönetimi 325 TL
Adalet 325 TL
Bankacılık ve Sigortacılık 325 TL
Bilgi Yönetimi 325 TL
Bilgisayar Programcılığı 325 TL
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 325 TL
Çağrı Merkezi Hizmetleri 325 TL
Çocuk Gelişimi 325 TL
Dış Ticaret 325 TL
Emlak ve Emlak Yönetimi 325 TL
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 325 TL
İslami İlimler (İlahiyat) 325 TL
İş Sağlığı ve Güvenliği 325 TL
İşletme Yönetimi 325 TL
Lojistik 325 TL
Özel Güvenlik ve Koruma 325 TL
Reklamcılık 325 TL
Sağlık Kurumları İşletmeciliği 325 TL
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 325 TL
Sosyal Hizmetler 325 TL
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 325 TL
Turizm ve Otel İşletmeciliği 325 TL
Turizm ve Seyahat Hizmetleri 325 TL
Yerel Yönetimler 325 TL
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 325 TL
Laborant ve Veteriner Sağlık 325 TL
Radyo ve Televizyon Programcılığı 325 TL
Yeni Medya ve Gazetecilik 325 TL
Spor Yöneticiliği 325 TL
Lisans Tamamlama (Sağlık Alanında) Materyal Ücreti (Yarıyıllık)
Acil Yardım ve Afet Yönetimi 714.5 TL
İş Sağlığı ve Güvenliği 714.5 TL
Sağlık Yönetimi 714.5 TL
Sosyal Hizmet 900 TL
Yabancı Uyruklu Öğrenciler Materyal Ücreti (Yarıyıllık)
Tüm Programlar 975 TL
  • YÖK’ün 13072016 tarihli duyurusuna istinaden sağlık alanında lisans tamamlama programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden katkı payı alınır. (Madde 6)
  • Fakültemiz bünyesinde yer alan programlara kayıt yaptıran öğrencilerden,
  • Halen başka bir yükseköğretim programına kayıtlı olanlar,
  • Normal süresi içinde mezun olamayanlar,

Materyal ücretine ek olarak dönemlik katkı payı ücreti ödeyeceklerdir (2020-2021 eğitim öğretim yılında T.C  uyruklu öğrenciler yarıyıl başına 38,5 TL toplam 77 TL, Yabancı Uyruklu öğrenciler ise yarıyıl başına 125 TL toplam 250 TL katkı payı ücreti ödeyeceklerdir).

Açıköğretim Harç Ücretleri
Açıköğretim Harç Ücretleri

Kaynak: Aof Harç Ücretleri

Bir Yorum

  1. kirtasiye parasi yok.Gozcu gozetmen parasi yok.Herkesin interneti kendinin ama AOF zam yapiyor.Cumhurbaskani da seyrediyor.AOF eskiden daha bilincli idi.simdi esegi saldim cayira politikasi izliyor.yaptigi sinavlar disinda var mi yok mu belli degil.40 sene boyunca bir arpa boyu yol alamamis.Anadolu universitesi kendi gelismemis boyundan buyuk isle ugrasiyor.Butun universitelerin katki sagladigi bir acik ogretim sistemi tasarlanmali.Al gotur oku getir sistemi varken,anado!u universitesi kitap isini pdf kitaplara doktu herkesin gozunu bozdu.yakin bie gelecekte ne is yaptigini kendisinin de bilmedigi bir kuruma donusecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Captcha loading...

Başa dön tuşu