2020-2021 Açıköğretim Yüksek Lisans Başvuruları (Bahar Dönemi)

Uzaktan eğitim ve açıköğretim şeklinde eğitim gören öğrenciler için yine uzaktan eğitim ve açıköğretim şeklinde yüksek lisans eğitimi veren Anadolu Üniversitesi 2020 – 2021 yılı bahar dönemi için yüksek lisans başvurularına başladı. Başvurular 4 Ocak 2021 tarihinde başlamış olup 28 Ocak 2021 tarihine kadar devam edecek. Bu tarihe kadar açıköğretim mezunu olup uzaktan eğitim yüksek lisans programlarına kayıt olabilirsiniz.

Başvuru Koşulları:

– Bir programdan lisans derecesiyle mezun olmak
– Lisans diploması genel not ortalamasının dörtlük sistemde 2.00 veya üzeri, yüzlük sistemde 50 veya üzeri olması.
– Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda Yabancı Dil ve ALES puanı aranmaz.

Açıköğretim Lisans programları mezunları, Tezsiz Yüksek Lisans programları ile öğrenimlerine devam edebilirler.

Kayıt, ders ve sınavlar uzaktan eğitim-öğretim yoluyla yürütülmektedir.

Başvuru ve Diğer Bilgiler için: https://tezsizyl.anadolu.edu.tr/

Kontenjanlar:

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Kurumsal İletişim – (Uzaktan Öğretim Tezsiz YL) – 48+2(*)
Bankacılık ve Finans – (Uzaktan Öğretim Tezsiz YL) – 48+2(*)
Girişimcilik ve İnovasyon – (Uzaktan Öğretim Tezsiz YL) – 48+2(*)
İşletme Yönetimi – (Uzaktan Öğretim Tezsiz YL) – 45+2(*)
Lojistik Yönetimi – (Uzaktan Öğretim Tezsiz YL) – 45+2(*)
PAzarlama Yönetimi – (Uzaktan Öğretim Tezsiz YL) – 45+2(*)
Konaklama İşletmeciliği – (Uzaktan Öğretim Tezsiz YL) – 45+2(*)
Türk Dili ve Edebiyatı – (Uzaktan Öğretim Tezsiz YL) – 45+2(*)
Görsel İletişim Tasarımı – (Uzaktan Öğretim Tezsiz YL) – 45+2(*)
Ölçme ve Veri Analitiği – (Uzaktan Öğretim Tezsiz YL) – 45+2(*)
Uzaktan Öğretim – (Uzaktan Öğretim Tezsiz YL) – 45+2(*)
Kamu Mali Yönetimi – (Uzaktan Öğretim Tezsiz YL) – 48+2(*)

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Eğitim Yönetimi – Uzaktan Öğretim – 50
Eğitim Teknolojileri – Uzaktan Öğretim – 50
Karakter ve Değer Eğitimi – Uzaktan Öğretim – 50
Metametik Eğitimi – Uzaktan Öğretim – 50
Erken Çocuklukta Otizm Spektrum Bozukluğu – Uzaktan Öğretim – 50
İlkokulda Yenilikçi Eğitim – Uzaktan Öğretim – 50

* Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanıdır.
Bu programlar uzaktan öğretim tekniğine dayalı olarak “Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” çerçevesinde yürütülecektir.

Soru & Cevap

Nasıl başvurabilirim?

Anadolu Üniversitesi uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarına başvurular, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında basvuruyld.anadolu.edu.tr adresinden alınır. Başvuru sonuçları ilgili enstitü tarafından ilan edilir.

Detaylı bilgilendirmelere tezsizyl.anadolu.edu.tr adresinden erişilebilir.

Programın toplam ücreti ne kadar?

Anadolu Üniversitesi uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarında bir ders saati 120 TL olarak ücretlendirilmiştir.

Buna göre bir programın tüm derslerinin toplam ücreti 3960 TL olmaktadır. Ödemeler alınan ders saatine göre dönemlik olarak ve tek seferde alınmaktadır.

Yabancı Dil ve ALES puanı almam gerekli mi?

Hayır. Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda Yabancı Dil ve ALES puanı aranmamaktadır.

Açıköğretim mezunları başvurabilir mi?

Evet. Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans başvurularında tek ön koşul lisans mezuniyetidir. Adayların başarı notu; transkripti dörtlük sistemde hazırlanmışsa 2,00/4,00; 100’lük sistemde hazırlanmışsa 50/100 puan almak koşuluyla lisans genel not ortalaması dikkate alınarak hesaplanır.

Açıköğretimde ikinci üniversite okuyanlar başvurabilir mi?

Evet. Ön koşul olan lisans mezuniyeti ve gerekli not ortalamasını (2,00/4,00 ve 50/100) sağlayan herkes başvurabilir.

Kesin kaydımı bulunduğum ilde yapabilir miyim?

Programlara başvuru sonuçları, ilgili enstitünün yönetim kurulu kararıyla kesinleştikten sonra enstitünün internet sayfasında ilan edilir. İlanda, kayıt için istenen belgeler belirtilir. Kayıt hakkı kazanan aday, belgelerini enstitülerin ilan ettiği tarihler arasında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bürolarına da şahsen teslim edebilir. Bu durumda, belgelerin ilgili enstitü tarafından incelenmesinden sonra adayın kaydı kesinleşir. Belirlenen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder.

Dersler nasıl yürütülüyor?

Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarının dersleri Anadolum e-Kampüs (ekampus.anadolu.edu.tr ) üzerinden işlenmektedir. Dersler, çevrimiçi ve/veya çevrimdışı uzaktan öğretim teknikleri kullanılarak ilgili mevzuat
hükümleri çerçevesinde yürütülür.

Devam zorunluluğu var mı?

Öğrenci; derslerde, uzaktan öğretim faaliyetlerinin (canlı ders, forum, ödev, proje, sunum, uygulama, rapor, laboratuvar vb.) en az yarısını (%50) yerine getirmesi durumunda derse devam koşulunu sağlamış olur.

Sınavlar nasıl yapılacak?

Programlarda ara sınavlar; uygulama, proje, ödev, rapor, yazılı, sözlü vb. uzaktan öğretim teknolojilerinin kullanıldığı ölçme-değerlendirme yöntemlerinden yararlanılarak gözetimsiz olarak yapılır. Dönem sonu sınavları; gözetimli olarak canlı veya elektronik ortamda yapılır. Gözetimli dönem sonu sınavları Eskişehir’de ve illerdeki AÖF bürolarında yapılır.

Nasıl mezun olurum?

Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programı; toplam 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az 10 ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programında bir öğrencinin başarılı sayılabilmesi için; aldığı derslerden YT, CC veya bunun üzerinde bir not almış olması, en az 2,50 GNO’yu sağlamış olması ve dönem projesi dersinden YT notu alarak şekil yönünden Anadolu Üniversitesi Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Yazım Kılavuzuna uygun yazılmış (Tez Yazım Kılavuzuna ilgili enstitünün web sayfasından ulaşılabilir) ve danışmanı tarafından onaylanmış ciltli iki kopya dönem projesini akademik takvimde belirtilen dönem sonu sınavlarının tamamlandığı tarihe kadar enstitü müdürlüğüne teslim etmiş olması gerekir.

Ne kadar sürede mezun olurum?

Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına kayıtlı dönemden başlamak üzere, her dönem için öğrencinin kayıt yeniletip yeniletmediğine bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya
programı tamamlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

Yüksek lisans diploması alır mıyım?

Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Fen Bilimleri Enstitüsü programlarından mezun olanlara Eskişehir Teknik Üniversitesi adıyla diplomaları düzenlenecektir.

Tezsiz yüksek lisansta askerlik tecil hakkı var mı?
1111 sayılı kanuna göre tezsiz yüksek lisans için tecil hakkı 1,5 yıldır.

Tezsiz yüksek lisans ile tezli yüksek lisans arasındaki fark nedir?

Yüksek lisans programları tezli yüksek lisans programları ve tezsiz yüksek lisans programları olmak üzere 2’ye ayrılır.

Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezli yüksek lisansta ise ilgili alanda akademisyen yetiştirilmesi amaçlanır. Tezli yüksek lisans 2 ders dönemi ve 2 de tez dönemi olmak üzere maksimum (uzatma ile birlikte) 6 dönem (3 yıl) sürer. Tezsiz yüksek lisans ise iki ders dönemi ve bir dönem projesi olmak üzere maksimum 3 dönemden oluşur. Tezli programlar akademik kariyer için, tezsiz programlar iş hayatı için düzenlenmiştir.

Tezsiz yüksek lisanstan tezli yüksek lisansa geçiş yapabilir miyim?

Öğrencinin; tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına yatay geçiş yapabilmesi için, en geç 1.
yarıyıl sonunda 3.00 not ortalaması ve tezsiz yüksek lisans programına kaydolduğu yarıyıldaki tezli yüksek lisans programının en düşük başarı puanını (ALES ve Not Ortalaması) sağlaması gerekir. Bu durumda tezsiz yüksek lisans
programında alınan dersler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

Tezsiz yüksek lisanstan sonra doktora yapabilir miyim?

6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora  programlarına başvurabilir. Ayrıca başvuru koşullarının sağlanması durumunda (ALES ve Dil Puanı) lisansa dayalı doktora imkânı sağlayan programlara da başvurulabilir.

Kesin kayıtta istenen belgeler nelerdir?

Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları kesin kayıtlarında;

  • Lisans “Not Durum Belgeleri”nin (transkriptinin) aslı veya onaylı örneği [Yabancı uyruklu öğrenciler için lisans ve/veya yüksek lisans “Not Durum Belgeleri”nin (transkriptinin) aslı ve yeminli mütercim tercüman tarafından çevrilmiş noter onaylı Türkçe tercümeleri]
  • Lisans diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (Yabancı uyruklu adaylar için lisans ve/veya yüksek lisans diplomaları veya mezuniyet belgelerinin aslı ve yeminli mütercim tercüman tarafından çevrilmiş noter onaylı Türkçe tercümeleri)
  • Altı adet vesikalık fotoğraf
  • T.C. Nüfus cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı/Pasaport
  • Yeni tarihli Askerlik Durum Belgesi (T.C. vatandaşı erkek adaylar için) (Tecil işlemlerinde kullanılacaktır.)
  • Yabancı uyruklu adaylar için gerektiği takdirde “Anadolu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi” tarafından onaylanmış TÜRKÇE Yeterlik Belgesi” istenmektedir.
2020-2021 Açıköğretim Yüksek Lisans Başvuruları (Bahar Dönemi)
2020-2021 Açıköğretim Yüksek Lisans Başvuruları (Bahar Dönemi)

Kaynak: Aof Yüksek Lisans

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Captcha loading...

Başa dön tuşu